Fredag passerte antall Acer-klager til Kringkastingsrådet 1400.

Kringkastingsrådet

Klagestormen mot NRKs Acer-dekning vokser

Det siste døgnet har Kringkastingsrådet mottatt 700 klager på NRK-dekningen av «Nei til EU» sitt Acer-søksmål av staten. Antall klager var fredag oppe i 1400.

Dermed har antall klager doblet seg fra torsdag til fredag, skriver Kampanje.

Klagene kommer som en følge av statskanalens manglende dekning av Nei til EU sitt Acer-søksmål av staten, som nå er oppe i Høyesterett.

Organisasjonen «Nei til EU» mener at Stortinget ikke kan avgi suverenitet til EU på den måten de gjorde i 2018. Med pakken ble Norge også med i Acer, energibyrået som skal sørge for at reglene for kraftutveksling mellom landene i Europa overholdes.

Organisasjonen Nei til EU fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Lagmannsretten forkastet anken fra Nei til EU, men ga organisasjonen rett til å anke spørsmålet til Høyesterett. Nå skal Høyesterett ta stilling til spørsmålet om et alminnelig flertall i Stortinget skal kunne vedta EUs tredje energipakke.

Powered by Labrador CMS