Illustrasjonsbilde.

Ordførere omfavner lokalavisen

Åtte av ti ordførere er godt fornøyd med lokalavisen, viser en fersk undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

221 av landets 430 ordførere har svart på en undersøkelse gjennomført av Revio for kommunikasjonsfirmaet PR-operatørene. Hele 83 prosent av svarerne sier at de har et godt eller meget godt forhold til sin lokalavis. 94 prosent sier også at de mener lokalavisen er viktig eller svært viktig for å skape et positivt engasjement i kommunen.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Bonvik i PR-operatørene sier at firmaet har mange kommuner som kunder, og at de ofte hører kommunepolitikere uttrykke stor tilfredshet med lokalavisen i sin kommune. Når man går litt nærmere inn på dem, kommer det imidlertid ofte fram en del klager og negative episoder også, sier Bonvik.

Over 50 prosent respons

– Det vi merker mest er at mange er misfornøyd med medienes hang til å søke det konfliktfylte. Med denne undersøkelsen ønsket vi å vite litt mer, og vi er veldig tilfreds med responsen på over 50 prosent, sier han.

– Er det mange som klager?

– Det kommer mye an på hvor erfaren den enkelte ordfører er med å takle mediehenvendelser. Mange ordførere sier også at det ofte er vanskelig å leve med pressen, men at de ikke kan leve uten dem heller.

Undersøkelsen viser at ordførerne har stor tro på de kommunale nettsidene som informasjonskanal. Mens 56 prosent av ordførerne mener at lokalavisen er deres viktigste kommunikasjonskanal til befolkningen i egen kommune, sier hele 26 prosent at det er de kommunale nettsidene som er viktigst.

For mye konflikter

Det mest negative som kommer fram er konfliktorienteringen i pressen. Nesten halvparten av dem som svarer mener at lokalavisene er mer opptatt av å dekke konflikter enn å belyse problemstillinger på en konstruktiv måte. Mange mener også at lokalavisene vanskeliggjør kommunens arbeid. Hele 44 prosent sier at lokalpressen i viktige saker motarbeider ordførerne, eller skader deres arbeid.

Det er klare forskjeller i svarene både basert på partitilhørighet og geografi. Ordførere fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet er gjennomgående positive til lokalavisen. Derimot er ordførere fra KrF og Frp mindre fornøyd. 36 prosent av KrF-ordførerne mener lokalpressen motarbeider dem.

Hver femte mener vi er kunnskapsløse

På landsbasis mener hver femte ordfører at lokalpressen har lav eller ingen kunnskap og forståelse for lokalpolitikk. I Aust-Agder er politikerne mest fornøyd med kunnskapsnivået, og redaktører og journalister i Agderposten, Arendals Tidende, Grimstad Adressetidende, Setesdølen og andre kan si seg godt fornøyd med attesten. Verre er det i Finnmark. Bare én av sju ordførere mener at lokalavisene har greie på det de skriver om.

Et annet interessant funn i undersøkelsen er at ordførere i Sør- og Nord-Trøndelag har svært forskjellig oppfatning av om lokalpressen bidrar til å skape bedre lokalsamfunn. Bare 38 prosent av ordførerne i Sør-Trøndelag mener at pressen bidrar positivt til gode lokalsamfunn, mens i Nord-Trøndelag er hele 81 prosent fornøyd.

Powered by Labrador CMS