Se PFUs behandling av klagen mot NRK.

NRK felt i PFU etter artikkel om kaotisk gravferd

«Fremstilt uryddig og feilaktig».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter en artikkel med kritisk dekning av et begravelsesbyrå i Nordfjord, publisert 13. februar i fjor.

«Det meste som kunne gå gale, gjekk gale på gravferdsdagen», meldte NRK, og omtalte blant annet at en grav ikke var klargjort på begravelsesdagen, og at de etterlatte lenge ikke visste hvor kisten med den avdøde befant seg.

Klager er en leser som har innhentet samtykke fra begravelsesbyrået, som mente omtalen var svært belastende og inneholdt alvorlige faktiske feil . Hun klaget NRK inn for en rekke punkter.

Et samstemt utvalg felte til slutt NRK på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, om kontroll av opplysninger.

– Åpenbart for dårlig faktasjekk

– Dette er en innmari vond sak, som må være vond på den det klages på vegne av, som har gjort gjobben. I et par sentrale punkter står det påstand mot påstand: Om hvem som skulle være kontakt for at hullet skulle graves, og om det ble gitt beskjed om hvor kisten ble kjørt i mellomtiden, oppsummerte PFU-medlem for journalistene, Aftenpostens Gunnar Kagge.

– Selv om vi kunne diskutert mange punkter, er det fornuftig å koke dette ned til punkt 3.2. Det er åpenbart gjort for dårlig faktasjekk før publisering, så jeg synes dette er en klar fellelse, sa Kagge.

NRK erkjente i tilsvarsunden enkelte feil i saken, men avviste brudd på god presseskikk.

Den aktuelle nettartikkelen har i tiden etter publisering fått flere presiseringer, med henvisning til «usemje om tidspunkt og hendingsforløp».

PFU-leder Anne Weider Aasen påpekte:

– Den presiseringsloggen til NRK taler for seg, med tanke på alt som skulle vært undersøkt før publisering, og ikke etter.

Les mer om klagen og tilsvarsunden her.

– Utydelig hva begravelsesagent kan kritiseres for

Utkastet til uttalelse fra PFU-sekretariatet, som ble vedtatt med små språklige endringer, lød:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det er opp til mediene å avgjøre hva som er journalistisk interessant å omtale. Begravelsesbyrå må derfor også akseptere å bli utsatt for kritisk søkelys. Men uansett hva det handler om, er det et grunnleggende prinsipp at fakta er i orden. Mediene skal ikke bare sitere korrekt, men må også sjekke hvorvidt det som påstås er korrekt. Og når påstander ikke lar seg kontrollere tilstrekkelig, må det tas forbehold.

I dette tilfellet mener PFU det er utydelig hva omtalte begravelsesagent faktisk hadde ansvaret for og kan kritiseres for. Etter utvalgets mening er hendelser fremstilt uryddig og på en måte som forsterker inntrykket av at begravelsesagenten har opptrådt mer kritikkverdig enn det som er godtgjort. På generelt grunnlag vil utvalget minne om viktigheten av at mediene legger vekt på saklighet og omtanke i både innhold og presentasjon, jf. punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager har anført brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Slik utvalget ser det, er imidlertid den sentrale presseetiske problemstillingen her knyttet til arbeidet med kildekritikk og opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

Utvalget konstaterer at NRK var i kontakt med de to mest sentrale kildene i saken – begravelsesagenten og familien – men at NRK likevel ikke fikk klarhet i det vesentligste: hvorfor graven ikke var klargjort, og hvem som hadde ansvaret for dette. Når et så sentralt moment forblir uklart, mener utvalget at NRK burde gjort flere undersøkelser av fakta før publisering.

PFU merker seg også at det ble gjennomført sitatsjekk, der begravelsesagenten påpekte feil og forklarte rekkefølgen på det som hadde skjedd. I lys av dette fremstår det kritikkverdig at NRK feilaktig fremstilte det som om begravelsesagenten hadde ryddet under minnestunden og forsvunnet derfra med kisten uten å si ifra.

Slik utvalget ser det, burde NRK også tatt større forbehold. Familien som skulle gravlegge moren, måtte selvsagt kunne formidle sine opplevelser, men etter utvalgets mening skulle NRK unngått konstaterende formuleringer det ikke er dokumentert grunnlag for. Utvalget viser spesielt til tittelformuleringene om at kisten forsvant, samt påstanden i brødteksten om at agenten «skulle ordne med gravstad».

PFU noterer seg at NRK har gjort flere endringer og publisert presiseringer i nettartikkelen, og at det henvises til nettpubliseringen i radioinnslaget. Utvalget mener likevel at dette ikke veier opp for manglene knyttet til VVP 3.2.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.»

Meldingen PFU ber NRK framføre «i relevant sendetid»:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK brøt god presseskikk i omtalen av en begravelse, det det ble hevdet at det meste som kunne gå galt, gikk galt. Etter utvalgets mening er saken fremstilt uryddig og feilaktig, og på en måte som gir inntrykk av at omtalte begravelsesagent har opptrådt mer kritikkverdig enn det som er godtgjort. PFU mener NRK skulle tatt større forbehold og kontrollert opplysningene bedre før publisering, jf. punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS