Polaris Medias konsernsjef Per Axel Koch fotografert da han presenterer konsernets resultater for fjerde kvartal 2019.

Korona påvirker fortsatt inntektene i Polaris negativt

Men forbedring i slutten av kvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Polaris Media presenterte i dag halvårstallene.

«Covid-19-pandemien har rammet annonseinntektene og trykkeinntektene i konsernet sterkt», skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Polaris skriver videre at på tross av negative inntektseffekter, oppnådde konsernet en vekst i EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) i andre kvartal 2020 sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Dette skyldes økte brukerinntekter og reduserte kostnader. Mot slutten av kvartalet hadde annonseinntektene en positiv utvikling, og tall for juli viser at denne utviklingen fortsatte gjennom sommeren, påpeker Polaris.

– Det gjøres en meget god jobb i hele konsernet for å opprettholde normal drift i en krevende tid. Den sterke veksten i antall sidevisninger og digitale abonnenter i mars, opprettholdes i andre kvartal. Ved utgangen av andre kvartal hadde vi 230.000 digitale abonnenter, som er en vekst på 29 prosent mot i fjor, sier konsernsjef Per Axel Koch ifølge kvartalsrapporten.

I andre kvartal ble Polaris Media hovedaksjonær i Mediehuset Sunnhordland, og gjennom dette oppkjøpet ble det dannet et nytt hoveddatterselskap, Polaris Media Vest, i konsernet.

Fra årsskiftet ble Polaris Media Sør, som blant annet inkluderer Agderposten Medier og Fædrelandsvennen, innlemmet i Polaris Media.

«Konsernet opprettholder en god likviditet og sterk finansiell struktur etter disse investeringene, med en kontantbeholdning på 624 mill. og en rentebærende gjeld på 511 mill. ved slutten av andre kvartal», skriver Polaris.

– Vi er godt fornøyde med at Mediehuset Sunnhordland nå er en del av konsernet. Etableringen av Polaris Media Vest er viktig for å styrke den nasjonale posisjonen til Polaris Media. Dette gjør konsernet til en enda sterkere nasjonal aktør både innen mediehusvirksomhet, trykk og distribusjon, sier Koch.

Polaris skriver at mens den norske delen av konsernet ble hardt rammet av korona fra midten av mars, opplevde den svenske delen av konsernet større negative effekter i april og mai.

– Det er gledelig å se den sterke veksten i både digitale abonnementsinntekter og digitale annonseinntekter i Stampen Media. Antall digitale abonnenter har økt med 44 prosent og digitale annonseinntekter med 17 prosent fra andre kvartal i fjor. Det jobbes kontinuerlig med tiltak og handlingsplaner som vil bidra til at den gode digitale utviklingen fortsetter, sier konsernsjef Koch.

Fakta om halvårstallene til Polaris

Nøkkeltall Polaris Media (Norge) 2. kvartal 2020:

  • EBITDA på 79 millioner, reduksjon fra 92 millioner i 2019
  • Driftsinntekter på 495 millioner, reduksjon fra 570 millioner i 2019
  • Driftskostnader på 422 millioner, reduksjon fra 480 millioner i 2019

Nedgang i annonseinntekter og trykkeinntekter som følge av covid-19-pandemien er hovedårsaken til en redusert EBITDA i kvartalet for den norske delen av konsernet. Kostnadsreduksjoner kompenserte for en stor del av nedgangen i inntekter.

Nøkkeltall Stampen Media (Sverige) 2. kvartal 2020:

  • EBITDA på 6 millioner, økning fra minus 17 millioner i 2019
  • Driftsinntekter på 324 millioner, økning fra 308 millioner i 2019
  • Driftskostnader på 318 millioner, reduksjon fra 325 millioner i 2019
Powered by Labrador CMS