Nye jobbtap i sommer

Ferien ga ingen stopp for varsler om nedbemanning. Se oppdatert oversikt over kutt i norske mediebedrifter.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I løpet av sommeren har nye bedrifter fattet formelle vedtak om kostnadskutt og nedbemanning. Ytterligere inntektsfall har også ført til at enkelte mediehus allerede har vedtatt å utvide sparetiltakene.

Du finner oppdatert nedbemanningskart lenger ned i artikkelen.

I juni gjennomførte Journalisten en kartlegging av nedbemanningsprosessene i norske mediebedrifter. Vi identifiserte kutt av 267 redaksjonelle årsverk i de 105 bedriftene som svarte oss.

En tilsvarende kartlegging ved starten av dette året viste at 156 redaksjonelle årsverk forsvant i løpet av 2013 i tilnærmet samme utvalg av bedrifter.

Fortsetter å tape inntekter

Regnskapene for første halvår 2014 viser at spesielt papiravisene, som fortsatt er de viktigste inntektskildene for mediekonsernene, opplever tunge tider på reklamemarkedet. Det fører til at konsernene fortsetter å tape inntekter.

Det strammer seg til i de pågående nedbemanningsprosessene og nylig kom de første oppsigelsene av journalister. Under følger en beskrivelse av nye forhold som er blitt kjent siden oversikten Journalisten presenterte i juni. I sum viser dette at minst 25 nye redaksjonelle årsverk er vedtatt kuttet.

Ny informasjon

De samme detaljene er lagt inn i infoboksene i vårt interaktive kart. Artikkelen fortsetter under kartet.

Hold pekeren over sirklene på kartet for å se info om den enkelte mediebedrift. RØDE: Eies av Amedia BLÅ: Eies av Schibsted Media Group SVARTE: Eies av Polaris Media GRØNNE: Andre eiere/Uavhengig

(Informasjonen i kartet vil bli oppdatert etter hvert som vi får inn flere opplysninger)

 

Telemarksavisa

I sommer kom de første rene oppsigelsene av redaksjonelle medarbeidere. Det skjedde i Amedia-eide Telemarksavisa og i Helgelands Blad. TA kom ikke i mål ved hjelp av frivillige nedbemanningstiltak. Avisa oppga i juni at redaksjonen skulle reduseres med 5,4 redaksjonelle årsverk. I tillegg har nå de tre journalistene med lavest ansiennitet mottatt oppsigelse.

TA kutter dermed i alt 8,4 redaksjonelle årsverk som følge av ytterligere inntektssvikt i sommer.

I Helgelands Blad ble en redaksjonell medarbeider sagt opp i sommer, som følge av inntektssvikt. Også her ble ansiennitetsprinsippet fulgt. Ifølge redaksjonsklubben forsøkte de ansatte forgjeves å forhandle fram alternative løsninger for å kutte kostnader, samt frivillige ordninger.

Varden

TAs konkurrent Varden skal skjære bort 8 årsverk, men det er foreløpig ikke kjent hvor mange redaksjonelle. Nedbemanningen er en del av en spareprosess hos eieren Agderposten Media.

Varden må spare anslagsvis 8,5 millioner kroner på driften og derfor kutte totalt åtte årsverk. Det er gått ut tilbud om gavepensjon for ansatte i Varden som kan velge Avtalefestet pensjon, samt tilbud om sluttpakke for alle andre.

Det ligger an til at bedriften, som utvidet redaksjonen med fire journaliststillinger etter at Agderposten overtok som eier i 2012, nå må kvitte seg med totalt åtte årsverk.

Lokalavisene AS

Det ligger an til oppsigelser i Lokalavisene AS, et heleid datterselskap av Bergens Tidende. Som Journalisten.no kunne fortelle fredag skal de fire lokalavisene Askøyværingen, Bygdanytt, Strilen og Vestnytt nedbemanne.

Askøyværingen og Bygdanytt har allerede løst nedbemanningen. Ett årsverk i hver av bedriftene er dratt inn ved hjelp av naturlig avgang. Nå gjenstår fire årsverk i Vestnytt og 4,3 i Strilen.

Styrene i Vestnytt og Strilen har besluttet at det ikke skal gis tilbud om sluttpakker eller gavepensjon. Den restenerende nedbemanningen skal løses ved direkte oppsigelser.

Dette reagerer både lokale og sentrale tillitsvalgte sterkt på. Styret for konsernlaget NJ i Schibsted har møte torsdag og håper at striden har fått en løsning innen den tid. Hvis ikke, kan man vente nye markeringer fra de tillitsvalgte.

Fædrelandsvennen

Før sommeren ble de ansatte i Schibsted-eide Fædrelandsvennen orientert om at avisen må spare 60 millioner kroner. 5. september ble det nye organisasjonskartet lagt fram på et allmøte. Der er alle avdelinger i redaksjonen med unntak av Sporten fjernet.

Kuttene medfører at 38 stillinger blir barbert vekk fra mediehuset. 22 i redaksjonen, 14 i markedsavdelingen og administrasjonen og 2 fra utvikling. Sluttpakkevinduet er åpent i knappe tre uker.

Fædrelandsvennen eier fire lokalaviser som også blir omfattet av kostnadskuttene: Lindesnes, Lister (tidligere Farsunds Avis), Søgne og Songdalen Budstikke og Kristiansand Avis. 3. september ble det kjent at datteravisene må kutte mellom 8 og 12 millioner kroner. Det er fare for at opptil 20 årsverk forsvinner.

Sunnmørsposten

29. august ble det bekreftet at ti årsverk må bort i Sunnmørsposten i løpet av de to neste årene. Nedbemanningen skal i første omgang skje med frivillige tiltak.

Sparetiltakene innebærer at én av åtte medarbeidere i Sunnmørsposten må slutte innen nyttår 2017. Det er ikke tatt stilling til hvilke avdelinger i mediehuset som blir rammet.

Sunnmørsposten er en del av Polaris Media, som fram til utgangen av 2016 skal spare 100 millioner kroner. Sunnmørsposten må ta sju av disse millionene.

Romsdals Budstikke

RB skal spare fire-fem millioner kroner i løpet av de neste to åra. Det ennå ikke tallfestet hvor mange årsverk bedriften må nedbemanne med.

Tidens Krav

Tidens Krav i Kristiansund sier at man må spare inn sju millioner kroner, men at dette i hovedsak vil skje ved naturlig avgang blant ansatte og frivillige ordninger.

Budstikka

Journalisten kunne nylig formidle en litt hyggeligere historie fra Nedbemannings-Norge. Ubetalt ferieuke for alle redaksjonelle medarbeidere bidro til å hindre oppsigelser i Budstikka i Asker og Bærum. Det var fare for at frivillige nedbemanningstiltak ikke var tilstrekkelig. Tre redaksjonelle medarbeidere risikerte å bli satt på gata.

Redaksjonsklubbens forhandlingsutvalg forhandlet fram en løsning som blant annet innebærer at alle redaksjonelle ansatte tar en ekstra ferieuke uten lønn neste år. Det skjer i solidaritet med de utsatte kollegene. Bare her sparer bedriften minst en halv million kroner.

I tillegg går en av medarbeiderne som var truet av oppsigelse frivillig ned fra 100 prosents vaktsjefstilling til 55 prosents jobb som skrivende journalist. Klubben og ledelsen er også blitt enige om andre kostnadskutt.

Send gjerne Journalisten mer informasjon om pågående nedbemanningsprosesser i norske redaksjoner.

Powered by Labrador CMS