Konsernsjef Are Stokstad la fredag fram tall for andre kvartal og dermed første halvår 2015. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

Amedia sparer seg til økt overskudd

Printannonser falt med 15 prosent og digitalannonseringen stagnerte i årets andre kvartal. Men sparetiltak oppveier inntektssvikten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Annonseutviklingen er bekymringsfull i alle kanaler, men Amedia kan likevel vise til resultatframgang også i årets andre kvartal. Konsernet la fredag fram et brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter på 147 millioner og et resultat før skatt på 108 millioner.

Sammenlagt etter første halvår har Amedia et resultat før skatt på 125 millioner kroner, mot et underskudd på 47 millioner i samme periode i fjor.

– Amedia har en god utvikling. Hele organisasjonen jobber offensivt og godt, og vi ser positive resultater av de grepene vi har tatt. Amedia bygger stadig sterkere digitale relasjoner med abonnentene, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Se kommentarer fra Amedia-redaktører lenger nede i saken.

Mediehusene har en positiv utvikling og bedrer sin brutto driftsmargin til 13,8 prosent, mot 11,9 prosent i andre kvartal 2014. Framgangen skyldes at kostnadsreduksjonene mer enn kompenserer for inntektsfallet.

Mindre til omstilling

Resultatet fra ordinær drift i andre kvartal er på nivå med fjoråret, mens resultat før skatt forbedres med 103 millioner sammenliknet med tilsvarende periode i 2014. Konsernet opplyser at den gode utviklingen skyldes god kostnadskontroll og løpende forbedringsarbeid, samtidig som Amedia har hatt mindre kostnader knyttet til omstilling og lavere av- og nedskrivninger.

Driftsinntektene til Amedia hadde i kvartalet en nedgang på 155 millioner kroner til 1.097 millioner. Samtidig ble kostnadene redusert med 155 millioner til 950 millioner. Deler av både inntekts- og kostnadsnedgangen i kvartalet skyldes salg og nedleggelse av virksomhet. Justert for dette synker inntektene med 8 prosent og kostnadene med 9 prosent sammenliknet med året før.

Saken fortsetter under grafikken.

 

Flere logger seg inn

Antallet abonnenter som er knyttet til konsernets innloggingssystem, aID, økte i andre kvartal med 25 prosent. Per i dag er det 315 000 aID-brukere med abonnementstilknytning. Opplagsinntektene ble i kvartalet redusert med 12 millioner som følge av salg av virksomhet og merverdiavgift på digitale abonnement. Amedia hadde i kvartalet i snitt 698.000 brukere på desktop og 550.000 mobilbrukere.

– Vi erfarer nå betalingsvilje for, og økt etterspørsel, etter godt lokalt innhold. Amedias pluss-strategi har en positiv utvikling, og tilbudet av godt pluss-innhold øker kraftig. Vi forventer fortsatt digital abonnementsvekst framover, sier Stokstad.

Annonsefall

Amedias samlede annonseinntekter var i kvartalet 88 millioner lavere enn året før. Annonseinntektene i sammenlignbare aviser hadde en nedgang på 12,2 prosent, og inntektene fra annonser på print var 14,9 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2014. Den digitale annonseomsetningen stagnerte, hovedsakelig som følge av effektene av automatisert annonsesalg. Konsernets digitale annonseinntekter var i kvartalet 151 millioner og utgjorde 30 prosent av annonseomsetningen.

– Resultatet preges fortsatt av de endringene vi ser i annonsemarkedet. I dette kvartalet får vi effekter av økt utbredelse av automatisert annonsesalg. Vi ser på mulighetene for Amedia i dette markedet, sammen med andre grep for å møte annonsørenes endrede behov. Amedia jobber blant annet aktivt med tilbud om innholdsmarkedsføring lokalt, kommenterer Stokstad.

Positivt i TA

Telemarksavisa opplever i likhet med andre mediehus en nedgang i annonse- og abonnementsinntekter. Likevel mener sjefredaktør Ove Mellingen at det er grunn til å glede seg for de ansatte i TA.

– Det er flere overraskende positive lyspunkter.

Som bergenser er han genetisk anlagt for selvskryt, men Mellingen forsikrer at han er overrasket over hvor positive tallene er for eget mediehus.

– Det går forbausende bra i forhold til budsjett, både når det gjelder annonse- og abonnementsinntekter.

– Men annonseomsetningen går vel ikke akkurat oppover?

– Vi opplever en beskjeden nedgang i annonseinntektene for papir og en oppgang digitalt, og ligger vesentlig bedre an enn budsjettert. Opplagsutviklingen vår er bedre enn bransjegjennomsnittet og bedre enn andre sammenliknbare aviser i Norge, forteller TA-redaktøren.

Også de totale opplagsinntektene faller imidlertid. Men mens andre opplever en reduksjon på over 10 prosent i antall betalende abonnenter, begrenser nedgangen seg ifølge Mellingen til 2-3 prosent for TA.

– Da snakker vi om sammenliknbare tall både for papiravis og digitale produkter, sier han.

Nøktern i AN

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland er noe mer nøktern enn Mellingen, men heller ikke han virker akutt bekymret.

– Dette var et sterkt og godt resultat. Men vi har tøffe tak foran oss. AN tok i likhet med andre Amedia-selskaper en storopprydding i kostnadene i fjor. Årets drift viser at kostnadskuttene og nedbemanningen var helt nødvendig. Vi er på budsjett i år og ligger an til et forventet overskudd. Men som de fleste sliter vi med fortsatt fallende inntekter. Derfor må vi fortsatt spare og kutte der vi kan.

Hanssen viser til at mange av Amedia-avisene har fått betydelig uttelling på sin innsats for å rekruttere digitale abonnenter med aID, som er konsernets nye identitetsløsning for brukerne. Det gir håp om at vi skal stanse nedgangen i brukerinntekter. Over 70 lokalaviser har tatt i bruk tjenesten. aID forteller nettsteder hvem brukerne er, slik at de får tilgang til alt innhold de har betalt for - for eksempel artikler som er forbeholdt avisabonnenter, eavis og  annet innholdforbeholdt abonnentene.

– Det er viktig at vi sørger for å sikre inntektene fra brukerne på den måten. Vi ser at det kommer færre inntekter fra den klikkbaserte økonomien, der vi er i annonsekonkurranse med Google, Facebook og andre internasjonale aktører.

 

Powered by Labrador CMS