Etter en lang natt signeres protokollen. Til venstre MBLs forhandlingsleder Pernille Børset og til høyre Dag Idar Tryggestad, NJs forhandlingsleder.

Lønnsforhandlinger 2024

MBL og NJ enige om lønn

Partene kom til enighet journalistoppgjøret.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har kommet til enighet i årets lønnsoppgjør.

Partene har forhandlet siden lunsj tirsdag, og kom til enighet fredag morgen. Drøyt ni timer på overtid.

Generelt tillegg

Løsningen innebærer at det gis et generelt tillegg på 18.800 kroner og ulempesatsene blir justert 7,5 prosent.

I tillegg blir 15.000 kroner overført fra personlig tillegg til minstelønnsstigen, en såkalt teknisk overføring.

Det gis også et eget tillegg på 5000 kroner til dem som tjener mindre enn 522.500 kroner. 

Oppgjøret er i tråd med frontfagsrammen.

– I dette oppgjøret har vi prioritert de som har lav lønn, de som jobber ulempe og vi har fått historisk gjennomslag for økonomisk skjerming av vår fritid, sier NJs forhandlingsleder Dag Idar Tryggestad i en pressemelding.

Krevende forhandlinger

MBLs forhandlingsleder Pernille Børset sier at forhandlingene har vært krevende, men at de er glade for å ha kommet frem til en løsning.

– Det er positivt at vi har fått på plass en bestemmelse som regulerer lønna til lærlinger, sier Børset i en pressemleding.

– Vi har i tillegg en enighet om at de lokale partene kan bli enige om alternative løsninger til dagens fototillegg.

Partene er også enige om å tilføre Stup-ordningen nær 1,5 million ekstra i året.

– For NJ har det vært viktig å legge til rette for at våre medlemmer skal øke sin kompetanse, derfor er det gledelig at vi har fått arbeidsgiverne med på denne økningen, sier NJ-lederen.

Det skal også settes ned et utvalg som skal se på om bestemmelsene i tariffavtalen begrenser mulighetene til å møte ansattes behov i ulike faser av livet og ivaretar bedriftenes behov for robuste og forsvarlige turnusplaner.

Endrede vakter

NJ peker på at et av de viktigste kravene for deres medlemmene i år, har vært å få bedre betalt for å endre vakter på kort varsel.

– NJ har gjennom disse forhandlingene sørget for at vi nå har en rett til kompensasjon dersom arbeidsgiver ber oss endre vakt på mindre enn 14 dager. Det skulle bare mangle siden en slik rett allerede finnes i TV 2 og Nettavisen, sier Tryggestad.

NJ-leder Dag Idar Tryggestand flankert av nestleder Hege Fagerheim.

Kompensasjonen tilsvarer overtidsbetaling for den tiden man jobber utenfor opprinnelig arbeidsplan. 

NJ og MBL er blitt enige om at dette skal være en prøveordning med virkning frem til neste hovedforhandling, hvor det skal forhandles om dette på nytt.

Frilanskrav avvist

Det ble også fra NJ fremmet en rekke krav om endringer i rammeavtalen for frilansere.

– Vi er svært bekymret for frilansernes situasjon og har brukt mye tid på å snakke om det i lønnsforhandlingene. Endringene var ment for å bedre våre tillitsvalgtes mulighet til å bistå dem. MBL avviste alle våre krav på prinsipielt grunnlag da de mener frilansspørsmål ikke hører hjemme i disse forhandlingene, sier Tryggestad

– Som følge av det kommer vi til å be om reforhandling av Rammeavtalen for frilansere som er inngått mellom NJ og MBL, legger han til.

Kronetilleggene gjelder fra 1. april, mens ulempetilleggene gjelder fra 1. juni.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS