Slår ring om de minste

21 Schibsted-klubber med støtteuttalelser til oppsigelsestruede kolleger i Vestnytt og Strilen.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert med kommentar fra ledelsen. Se nederst)

Styret i Norsk Journalistlags konsernlag i Schibsted, NJS, er sterkt provosert over behandlingen av de ansatte i to av Bergens Tidendes heleide lokalaviser. NJS-styret møttes torsdag og på dagsorden sto blant annet nedbemanningssituasjonen i Vestnytt og Strilen.

Som Journalisten skrev sist fredag krever eierne at ledelsen i de to avisene kutter drøyt åtte årsverk, om nødvendig ved hjelp av direkte oppsigelser. De ansatte får ikke muligheten til å søke på sluttpakker, slik budskapet fra styre og ledelse gikk ut på før sommerferien.

“Angriper de ansatte”

I en uttalelse NJS-styret fattet torsdag heter det blant annet:

“Schibsted lever av mediehus som setter søkelys på kritikkverdige forhold og urettferdighet. Som journalister og redaktører er vi stolte av å kjempe den lille manns sak mot den store overmakt. Samtidig er vi eid av et konsern som angriper de ansatte i de minste avisene. Da settes samfunnsansvar og anstendighet på sidelinjen, i jakten på profitt og driftsmarginer.”

Også de konserntillitsvalgte i Schibsted har uttalt seg om saken. De mener at BT som morselskap om nødvendig må ta ansvar for å finansiere et sluttilbud i Vestnytt og Strilen:

“Sluttpakker, gavepensjon og utdanningsstøtte har vært virkemidler ved kutt i Schibsted Norge. Matrisen over økonomiske ytelser har vært lik i samtlige mediehus, med rom for lokale variasjoner innenfor samme ramme. (…) Som konserntillitsvalgte ser vi ingen grunn til at ansatte i de minste mediebedriftene skal behandles annerledes.”

Støtteerklæringer

I tillegg har 21 klubber i 13 Schibsted-selskaper i løpet av de siste dagene kommet med støtteerklæringer til de ansatte i Vestnytt og Strilen. Uttalelsene kommer fra klubber tilsluttet NJ, Handel og Kontor, Fellesforbundet (Grafisk), Norsk Transportarbeiderforbund og Parat.

Uttalelsene varierer i omfang og ordbruk, men de representerer alle et klart budskap til Schibsted-konsernet og BT: – Nei til forskjellige standarder i forskjellige deler av konsernet når det nedbemannes!

Dette er Lokalavisene AS, heleid av Bergens Tidende:

Kartkilde: Google Maps

Uakseptabelt

– Vi synes det er sterkt beklagelig at de som har dårligst vilkår fra før skal oppleve slikt. Dette er en uakseptabel forskjellsbehandling, sier NJS-leder Dennis Ravndal (VG).

Styremedlem og NJ-klubbleder Dag Idar Tryggestad i Bergens Tidende, som eier de to lokalavisene, er oppbrakt over saken.

– Vi er ikke opptatt av det formelle ved denne prosessen, men av resultatet. Dette handler om anstendighet, om hvordan BT og Schibsted skal bli oppfattet som eiere. Det er ikke knyttet store kostnader til et sluttpakketilbud i de to avisene. Hvis dette skal bli standarden, så blir det krevende prosesser framover. Da snakker vi om en ny linje i Schibsted-sammenheng, sier Tryggestad.

I BT-klubbens uttalelse heter det blant annet:

“Dette sender signaler om en kynisk linje i nedbemanningsprosesser som vi ikke har sett tidligere, verken fra BT eller Schibsted. Vi vil derfor sterkt oppfordre ledelsen om å gå i nye drøftinger med de tillitsvalgte og sørge for gode løsninger for dem som må gå.”

Ingen avklaring

Onsdag møttes daglig leder i eierselskapet Lokalavisene AS, Sveinung Tvedt, lederne for redaksjonsklubbene i Vestnytt og Strilen. Forhandlingsmøtet ga ingen avklaring og partene er nå i ferd med å skrive tvisteprotokoll. Både lokale og sentrale tillitsvalgte arbeider videre for å få på plass et sluttpakketilbud.

Ansatterepresentantene i de to avisstyrene og klubblederne legger nå press på styreleder Sturle Rasmussen for å få en ny behandling av spørsmålet om sluttpakker. Saken ble styrebehandlet 19. august. De fire ansatterepresentantene oppfattet imidlertid ikke konsekvensene av det enstemmige vedtaket om å gå bort fra målsetningen om å løse nedbemanningen gjennom åpne sluttpakker. De ansatte frykter at vedtaket innebærer at ledelsen i Vestnytt og Strilen går rett på oppsigelser.

Protester mot kuvending

– Vi hevder at hovedavtalen ble brutt ved at vi som tillitsvalgte ikke fikk anledning til å drøfte det vi oppfatter som en kuvending, før vedtaket ble fattet i styret. Vi forstår det slik at Tvedt tar dette opp med styrelederen, sier NJ-klubbleder Karstein Sæverås i Vestnytt.

I mellomtiden har to ansatte i Vestnytt - én i redaksjonen og én i markedsavdelingen - varslet at de slutter frivillig. Dermed er den vedtatte overtalligheten i avisa redusert til to årsverk.

 Ketil Tjore er styremedlem i NJS og NJ-klubbleder i Strilen. Han er glad for den støtten som nå kommer fra kolleger i store deler av Schibsted-konsernet.

– Det gjør selvsagt godt. Vi opplever det som surt at vi ikke får samme behandling som andre Schibsted-ansatte. Pengene er der, så det er kun snakk om manglende vilje fra eiernes side.

Stolt over solidaritet

Tryggestad legger til at han er stolt over å jobbe i et konsern der ansatte viser en så solidarisk holdning, gjennom de mange uttalelsene som nå er oversendt ledelsen.

– Men hvilke virkemidler har dere egentlig som tillitsvalgte i en slik sak?

– Vi kan godt gå i en diskusjon med ledelsen om formalia. Men dette handler om anstendighet og hvilke signaler Schibsted sender ut til sine ansatte, sier Ravndal.

I NJSs uttalelse heter det også:

“Da er det trist å se at ledelsen venner det døve øret til, og krever at gode kolleger som har stått på for sine aviser i en årrekke, og bidratt til solide overskudd for Schibsted, skal sparkes ut uten en krone, eller på helt andre vilkår enn hva som er tilfelle for andre i konsernet.”

Journalisten har gjort forsøk på å få kontakt med konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge for kommentar, uten å lykkes. Sveinung Tvedt sier følgende:

 Det er beundringsverdig at klubbene engasjerer seg til støtte for våre ansatte. Men det eneste styret vårt har slått fast er at det ikke skal tilbys åpne sluttpakker. Det gir oss mange andre muligheter.

– Hvilke?

– Vi jobber for å få en størst mulig grad av frivillighet. Det er mange muligheter, som avhenger av individuelle behov. Vi jobber nå med saken og regner med å ha en plan klar i slutten av september. Da skal vi ha en fullstendig oversikt over hvem som blir værende hos oss. 

Powered by Labrador CMS