De som formidler nyhetene om flyktningkrisen i Europa er mindre fornøyd enn publikum med det som publiseres. Foto: Flickr.com/Creative Commons/Freedom House

Undersøkelse: Folk flest roser mediene for dekningen av flyktningkrisen

Journalistene og redaktørene er mer kritiske enn publikum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Flertallet av det norske folk mener at norske medier har gjort en god jobb med å dekke flyktningkrisen i Europa, viser Medieundersøkelsen 2016. Undersøkelsen presenteres under Nordiske mediedager i Bergen 12. og 13. mai.

– Dette er et tillitsvotum til norske medier, mener professor Frank Aarebrot, som er faglig ansvarlig for den årlige Medieundersøkelsen. 

Et mindretall i folket mener at mediene er for liberale i sitt syn på innvandring og flyktninger.

MEDIEUNDERSØKELSEN 2016

  • Utført av Respons Analyse, på oppdrag av Nordiske mediedager i Bergen.
  • Et representativt utvalg av medlemmer av Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og befolkningen generelt er trukket ut til å delta i undersøkelsen.
  • Til sammen er det 1.681 respondenter i de tre gruppene. Undersøkelsen er utført perioden 19. januar- 29. februar.
  • Årets undersøkelse vil dessuten ha et spesielt fokus på norsk skole. Denne delen vil bli presentert under Nordiske mediedager i Bergen, 12.–13. mai.

To av tre er fornøyd

21 prosent svarer “svært godt” og ytterligere 43 prosent svarer “ganske godt” når de skal beskrive medienes dekning. Spørsmålet som ble stilt var dette:

“Hvor godt eller dårlig mener du mediene har dekket flyktningkrisen og flyktningsituasjonen i Europa?”

Kun 8 og 5 prosent svarer henholdsvis «ganske dårlig» og «svært dårlig».

– Kommentarfeltene i mindretall

De samme personene er spurt om mediene har en mer liberal holdning enn befolkningen generelt i spørsmålet om flyktninger.

32 prosent svarer at de oppfatter det slik. Over halvparten, 51 prosent, svarer derimot at de oppfatter medienes holdning til flyktninger omtrent som i befolkningen ellers.

9 prosent mener mediene er mer restriktive enn folk flest.

– Dette viser jo at de som i kommentarfelt og andre steder kritiserer mediene for å være i utakt med folket og for liberale, er i et mindretall. De er veldig aktive, og gjør mye ut av seg, men flertallet støtter medienes dekning av flyktningspørsmålet, sier Aarebrot.

Selvkritiske

Undersøkelsen har som vanlig også stilt journalister og redaktører de samme spørsmålene.

– Et interessant trekk er at journalistene og redaktørene tror at de er mer i utakt med folket enn de faktisk er, sier Aarebrot.

Et flertall av både redaktører og journalister, henholdsvis 60 og 53 prosent, oppfatter mediene som mer liberale i flyktningspørsmål enn befolkningen ellers. Nesten ingen oppfatter seg selv som mer restriktive enn folk flest.

Det er dessuten mer enn dobbelt så mange i befolkningen generelt som gir karakteren «svært godt» til dekningen. Mens 21 prosent av folket mener dette, er det kun 9 prosent av redaktørene og 10 prosent av journalistene som har samme positive oppfatning.

Powered by Labrador CMS