Både unge og eldre NRK-medarbeidere skal sikres tilstrekkelig kompetanse, lover NRK-ledelsen. Illustrasjonsfoto fra Dagsrevy-desken: Bjørn Åge Mossin

– Alle i NRK skal ha nødvendig kompetanse

Ledelsen forsikrer at den tar sitt ansvar for de eldste, mens NRKJ bidrar med gratis mobilkurs for seniorene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRKJ la fredag fram en egen undersøkelse blant sine eldste medarbeidere, i alderen 57 til 70 år. Et av hovedfunnene er at mange seniorer føler at de ikke blir satset på, i form av kompetanseheving og faglig utvikling.

Les om NRKs seniorundersøkelse her

Olav Nyhus, direktør for juridisk og personal i NRK, fikk overlevert undersøkelsen fredag.

NRK-direktør Olav Nyhus. Foto: NRK

– Jeg fikk informasjon om NRKJs arbeid med seniorpolitikken og undersøkelsen blant enkelte arbeidstakere med lang erfaring i NRK. Vi fikk en presentasjon av enkelte hovedelementer i undersøkelsen, men har ikke fått anledning i til å gå inn i den og har derfor ikke grunnlag for å kommentere innholdet.

Nyhus sier at NRKs ledelse vil se nærmere på rapporten rett over påske og sammenholde opplysningene med annen informasjon. Blant annet fra NRKs egen, årlige medarbeiderundersøkelse blant samtlige ansatte.

Har vedtatt ny strategi

– Er det noe du allerede nå ser at NRK kunne gjort bedre, sett i forhold til at mange av de mest erfarne redaksjonelle medarbeiderne føler at deres ressurser ikke utnyttes godt nok?

– Så vidt jeg forstår er undersøkelsen gjennomført før NRKs ledelse i fjor høst vedtok en ny kompetanse- og læringsstrategi. Vi har hatt fokus på dette, og på hvordan vi sørger for at våre medarbeidere på alle nivåer skal ha nødvendig kompetanse. Det må vi som ledelse og bedrift åpenbart ta ansvar for og stimulere til. Vi må naturligvis arbeide for å videreutvikle medarbeidernes kompetanse i tråd med medieutviklingen og de stadig nye kravene som stilles til oss.

Nyhus legger til at kompetanse og læring består av mye mer enn kurs. Blant annet det man lærer av kolleger og av saker og prosjekter man jobber med daglig.

– Avhengig av erfaring

– Kompetanse og holdninger, svarer 2. nestleder Hege Fagerheim på spørsmål om hvordan NRKJ mener NRK-ledelsen bør følge opp seniorundersøkelsen.

– Kompetanse fordi en kunnskapsbedrift som vår er helt avhengig av all den erfaringen de eldste medarbeiderne våre har. Det snakkes mye om mangfold, men vi har ikke reelt mangfold uten at alle aldersgrupper er representert. Holdninger fordi det er så fort gjort å tenke at glød og arbeidsinnsats blekner og dabber av med åra, men undersøkelsen vår viser at det skjer ikke.

Fagerheim mener NRK ikke har råd til å la seniorene gå uten komptetansefremmende tilbud.

– De siste par årene har vi nedbemannet kraftig og ti prosent av våre kolleger er borte. Samtidig er arbeidsoppgavene minst like mange. Da er det desto viktigere å hente ut de ressursene som fins blant medarbeidere som både vil og kan bidra.

Fagerheim opplever at NRKs ledelse er helt enig med NRKJ i dette. Når NRK ikke får hentet ut ressursene godt nok tror hun det kan skyldes NRK ikke har gode nok systemer eller holdninger alle steder i organisasjonen.

NRKJ-nestleder Hege Fagerheim
Foto: Bjørn Åge Mossin

I undersøkelsen har flere av seniorene skrevet inn kommentarer om at NRK har en unik kompetanse som ikke blir utnyttet. Gjerne fordi ledelsen er så opptatt av å få inn “yngre krefter”.

Mobilkurs for seniorer

På spørsmål om hva NRKJ selv kan bidra med for å møte seniorutfordringene, viser Fagerheim til et samarbeid med Institutt for Journalistikk om kurs i mobiljournalistikk. Hun forteller at NRKJ fikk en henstilling fra Norsk Journalistlag om å bidra med ideer til hva man kunne bruke «eierløse» kollektive vederlagsmidler fra opphavsrettsorganisasjonen Norwaco. Det handlet om penger som ikke var blitt tildelt gjennom søknader fra programskapere som hadde publisert materiale før 1997.

Henstillingen fra NJ kom samtidig som NRKJs seniorutvalg jobbet med undersøkelsen blant de eldste NRK-medarbeiderne. Blant de aktuelle programskaperne er journalister med lang erfaring, mange er også seniorer.

– Vårt forslag var å arrangere kurs i mobiljournalistikk for dem – altså ny teknologi for de eldste medarbeiderne. Institutt for Journalistikk tente på forslaget vårt og arrangerer i vår to fulltegnede kurs med en av verdens fremste mojo-kursholdere, Ivo Burum, forteller Fagerheim.

Det er fremdeles penger igjen og NRKJ vurderer å prøve å få til kurs også etter sommeren.

– Nå er dette bare ett enkelt tiltak, men jeg tror kurset kan bli kjempeviktig for de som skal på det. De får jo akkurat den nye kompetansen som vi ser at mange seniorer virkelig hungrer etter. Ellers tror jeg det viktigste vi kan gjøre er å være tydelige hvis vi møter på holdninger om at seniorer ikke duger. Det vet vi at de gjør. Vi vet også at de, som alle andre, ønsker å gjøre en best mulig jobb for arbeidsgiveren sin.

Powered by Labrador CMS