Slik ser en av skissene til hvordan Marienlyst-tomten kan se ut i fremtiden. Det fredede radiohuset i forgrunnen med boliger i bakgrunnen. Skissen ble laget av Powerhouse Company på oppdrag for NRK. Foto: Powerhouse Company / NRK

NRK advarer om at flytting fra Marienlyst kan bli avblåst dersom universitetsnaboen som ikke ønsker en «mur» av boliger får viljen sin

Ber Oslo kommune avklare om boligbygging på Marienlyst-tomten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Vinteren 2016 ble det kjent at NRK vil flytte fra Marienlyst. Planen er å flytte inn i et nytt bygg en gang mellom år 2021 og 2026.

NRK forutsetter at flyttingen finansieres av at tomten på Marienlyst selges. For å klare det mener NRK at tomten må omreguleres til boliger.

Men det har naboer motsatt seg. I vinter skrev Dagsavisen at Universitetet i Oslo og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ønsker at tomten skal brukes til kompetansemiljøer og næringsliv.

Verdi

De siste ukene har universitetet og tomtenabo Opplysningsvesenets Fond (OVF) i brev til Oslo kommune utdypet ønsket om å etablere en kunnskapsklynge på Marienlyst med lokaler for næring, undervisning, studentboliger og andre servicefunksjoner for universitetet. De ønsker også å utvikle Blindernveien, som går på baksiden av NRKs nyhetshus, til en kunnskapsgate.

Dersom universitetet når fram med ønskene blir det ikke noe flytting

– Dersom universitetet når fram med ønskene blir det ikke noe flytting. Men da blir det heller ikke slik universitetet ønsker seg. Hvis verdien av denne tomten blir liten som følge av både fredning og begrensninger på hvordan den kan utnyttes, vil vi ikke ha løfteevne til å finansiere et nybygg for NRK, sier Jon Espen Lohne, som er direktør for lokalisering i NRK, til Journalisten.

Slik ser arkitektkontoret 4B seg for at Marienlyst kan bli seende ut. Nedre del av Blindern er oppe til venstre og Marienlyst skole nede til høyre. Foto: 4B Arkitekter/NRK

– Historisk mulighet

Radiohuset og Store Studio er uansett fredet. Dette er likevel ikke til hinder for flytteplanene fordi NRK ser for seg at disse kan få ny bruk som hotell, videregående skole eller undervisningslokaler. Dette er bruk som også kan komme universitetet til gode.

Men på resten av tomten ser NRK for seg boliger, i strid med naboenes ønske.

– Vi må ikke la denne historiske muligheten gå fra oss, skrev universitetet i et brev til NRK med kopi til kommunen i mai.

Ensidig boligutvikling på Marienlyst vil bety en ny «mur» mellom UiO og byen

Utdanningsinstitusjonen setter NRKs flytting i sammenheng med at aktiviteten som er på nederste del av universitetet på Blindern flytter inn i et nytt hus i 2024. Dette mener de frigjør store arealer som sammen med NRK-tomten må utvikles til kunnskapsklyngen.

– UiO frykter at en ensidig boligutvikling på Marienlyst vil bety en ny «mur» mellom UiO og byen, og at man på lengre sikt går glipp av en unik mulighet til å sikre storsamfunnets arealbruksinteresser for framtiden, heter det fra universitetet.

Unødvendig utredning

NRK er kritisk til naboens ønsker så lenge det ikke fins konkrete planer og finansiering av disse. Allmennkringkasteren understreker at de må få en pris som betaler for flyttingen.

Marienlysteiendommen må utvikles med høy boligandel

– Dette innebærer at Marienlysteiendommen må kunne utvikles bymessig med høy utnyttelse og høy boligandel, skriver NRK i et svar til kommunen.

De ber kommunen om å avklare om den støtter dette, slik at ikke tid kastes bort på unødvendige utredninger.

– Det har ingen hensikt, hverken for kommunen, NRK eller andre aktører, å utrede planer for fremtidig disponering av NRKs eiendom på Marienlyst, som ikke innebærer at NRK kan fraflytte eiendommen. Omdisponering av Marienlysteiendommen kan nødvendigvis bare skje dersom NRK kommer i posisjon til å flytte.

Allmennkringkasteren konkluderte allerede for to år siden med at det er uaktuelt med ombygging med tanke på å bli værende på Marienlyst.

– Det vil innebære en for stor organisatorisk og økonomisk risiko å skulle bygge om Marienlyst til et nytt hovedkontor samtidig som NRK skal drives parallelt med løpende 24 timers drift, skriver NRK.

Fremhever dialog

Samtidig understreker allmennkringkasteren at det er mulig å forene naboenes hensyn, som gjennom utvikling av Radiohuset.

Lohne er overfor Journalisten mildere enn tonen i brevet sendt i slutten av mai til kommunen.

– Vi har dialog med universitetet, og det vil vi fortsette med. Men det er ikke realisme i det de foreslår.

Tidligere i juni avholdt NRK det formelle oppstartsmøtet for reguleringsprosessen for kommunen, men Lohne vil ikke kommentere hva som skjedde her.

Lokaliseringsdirektør Jon Espen Lohne i NRK. Foto: Glenn Slydal Johansen

Lokaliseringsdirektøren viser til at universitetet er statlig finansiert, og at deres ønsker ikke har den nødvendige finansieringen.

– Hvem andre har et så bra prosjekt som oss ferdig finansiert? spør Lohne retorisk.

– Vi skal bruke alle pengene vi får for tomten her et annet sted.

– Kan det bli aktuelt å be om lisensøkning for å finansiere flyttingen?

– Vi kan ikke øke lisensen. Tvert i mot skal dette gi mer innhold for lisensinntektene vi får i dag.

– Hvor mye trenger dere å realisere av verdier her på Marienlyst for å betale for flytting?

– Det er det ikke mulig å svare helt presist på fordi det avhenger av hvor vi skal flytte. Men vi har tro på at dette skal matche hverandre.

Selvaag Bolig har tidligere anslått en tomteverdi på to milliarder kroner dersom det kan bygges opp mot 1.500 boliger der.

Åpen for boliger

Universitetet skriver i et felles svar med OVF at de er konstruktivt innstilte til videre samarbeid og dialog og at de har forståelse for NRKs behov.

– Når det er sagt, må dette være under forutsetning av et reelt samarbeid finner sted, og at de tre partenes behov knas og finner sin form i en felles anstrengelse. I dette vil det ligge respektiv anerkjennelse av partenes ulike roller, ansvar og behov.

Vi er for at det bygges boliger

Plan- og utredningsdirektør Leif Johnny Johannessen ved Universitetet i Oslo sier til Journalisten at de ikke vil handle i strid med NRKs ønsker.

– Vi er for at det bygges boliger. Men det bør være en variasjon mellom ulike formål. Vi ønsker å diskutere ulike løsninger for hvordan Oslo skal nå sitt mål om å bli en kunnskapshovedstad. Nå ser det ut til å bli mulig å forene de ulike behovene, sier Johannessen.

Vedtak neste år

Sammen med OVF har de engasjert Transborder Studio til å lage et konsept for hvordan området kan bli en kunnskapsklynge.

NRK skal til høsten levere et reguleringsforslag som Plan- og bygningsetaten så sender på høring med noen ukers frist før den endelige politiske behandlingen trolig skjer neste år.

Et forslag om å flytte NRK til Groruddalen er tidligere nedstemt i bystyret. Men Dagsavisen skriver fredag at bystyret - mot stemmene fra Ap, SV og MDG - nylig vedtok å be byrådet sikre at NRKs nye hovedkontoret plasseres i Groruddalen.

Plan- og bygningsetaten pekte i 2016 på Økern, Haraldrud/Ulven og Bryn/Helsfyr som mulige steder NRK kan flytte til.

Oslo Arbeiderparti har tidligere foreslått Tøyen som ny egnet lokasjon for NRK.

Powered by Labrador CMS