Skjermbilde av deler av den innklagede saken publisert 21. november i fjor.

NRK klaget inn til PFU av Broadnet for å ha skrevet at selskapet brøt sikkerhetsloven i nødnettsaken

Reagerer på NRKs formulering.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Februar i fjor avslørte NRK at IT-arbeidere i India har hatt ulovlig tilgang til nødnettet, som er det digitale sambandet der politi, brann- og helsevesen kommuniserer sikkert uten fare for avlytting.

21. november offentliggjorde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) konklusjonen av tilsynet av saken. Det er NRKs omtale av denne konklusjonen som har gjort at den private bredbåndsleverandøren Broadnet har klaget allmennkringkasteren inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Broadnet leverer noen av nettlinjene som brukes i nødnettets infrastruktur.

Selskapet mener nettsaken fra november bryter med fem punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2 om kilde- og opplysningskontroll
  • 4.1 om saklighet
  • 4.4 om overskrifter med dekning i stoffet
  • 4.5 om å unngå forhåndsdømming
  • 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Broadnet mener ifølge PFUs saksoppsummering at NRK hverken hadde grunnlag for å skrive at selskapet hadde brutt sikkerhetsloven eller å skrive at nødnettet driftes fra India. Selskapet mener dessuten NRK burde ventet med å publisere artikkelen slik at Broadnets imøtegåelse kunne inngå i første versjon av saken (se faktaramme for hvordan publiseringen skred frem den aktuelle dagen).

Tok inn presisering

NRK avviser overfor PFUs sekretariat brudd på god presseskikk. NRK erkjenner likevel at det burde vært presisert at sanksjonene fra Nkom knyttet seg til brudd på ekomloven.

Allmennkringkasteren har også som en del av et forsøk på å oppnå minnelig løsning på klagen, tatt inn en presisering i saken om at brudd på sikkerhetsloven ikke ga grunnlag for gebyr og at det er dekning for å si at kun deler av nødnettet har vært driftet fra India.

NRK mener at deres dekning oppfyllet VVPs saklighetskrav, at de har hatt dekning for titlene som er klaget inn og at Broadnet feiltolker kravet til samtidig imøtegåelse:

– PFU har ved en rekke anledninger slått fast at det ikke kreves samtidig imøtegåelse når mediene gjengir offentlige dommer, utredninger, tilsynrapporter også videre. I slike tilfeller er det normale kravet at mediene innhenter tilsvar i ettertid, skriver NRK.

Slik skjedde publiseringen 21. november 2017

NRK kontaktet Broadnet klokken 10.34 med forespørsel om en kommentar til vedtaket som var forhåndsvarslet å skulle offentliggjøres klokken 11.

Klokken 10.52 svarte Broadnet, som hadde fått rapporten dagen i forveien, NRK med at de krevde samtidig imøtegåelse.

Pressemeldingen fra Nkom sendes ut klokken 11.

NRKs sak publiseres klokken 11.06.

Klokken 11.19 sender NRK en ny e-post til Broadnet med spørsmål om kommentar.

Broadnet sender NRK en pressemelding klokken 11.30.

Klokken 12.06 oppdaterer NRK saken.

Klokken 13 sender PST, som har tilsyn med om Broadnet har begått lovbrudd, ut en henleggelsesbeslutning.

Mener NRK gjentar feil

Av PFUs saksoppsummering fremgår det at Broadnet på flere områder angriper NRKs journalistikk på nødnettsaken.

Selskapet mener at NRK ikke hadde dekning for titler om at Broadnet brøt sikkerhetsloven. Selskapet viser til at det var PST, og ikke Nkom, som etterforsket om Broadnet hadde brutt sikkerhetsloven. PST konkluderte senere 21. november med at selskapet hadde begått avvik på den omtalte loven, men at overtredelsene ikke var av en klar, straffbelagt art.

Broadnet mener at NRK har gjentatt feilaktige opplysninger med bakgrunn i NRKs egen tidligere journalistikk.

– NRK bruker egne eldre artikler som kilder, også for påstander som de senere har valgt å moderere. Dermed gjentar de feil med egen journalistikk som kilde, heter det fra selskapet, ifølge PFU-sekretariatet.

Til dette svarer NRK at de ikke har basert seg på Nkoms pressemelding alene, men også på kunnskap om de faktiske funnene som er omtalt i tilsynsrapporten. NRK viser ellers i tilsvaret til PFU til at deres dekning 21. november baserte seg på et «svært bredt kildegrunnlag» og «tidligere dokumentasjon som til dels var offentlig tilgjengelig i lang tid før publiseringstidspunktet».

NRK viser og til at de satt på informasjon fra andre kilder som tilsa at det var funnet brudd på sikkerhetsloven. Disse kildene vil de av hensyn til kildevernet ikke vil gå nærmere inn på, men NRK viser til at direktøren for Direktoratet for nødkommunikasjon i Dagsrevyen 7. februar uttalte at saken innebar brudd på sikkerhetsloven.

Dette intervjuet sendt på Dagsrevyen 7. februar i fjor der driftsdirektøren avviser brudd på sikkerhetsloven, mener Broadnet illustrerer at NRK kunne ha balansert sin fremstilling 21. november gjennom egne historiske kilder. Foto: Skjermbilde NRK

Dette eksempelet mener Broadnet illustrer at NRK 21. november kunne ha balansert dekningen fordi deres driftsdirektør i samme sending avviser brudd på sikkerhetsloven.

– Aksept for omtrentlighet

Som det fremkommer av NRKs egen presisering, mener Broadnet også at det er feil å hevde at de drifter nødnettet:

Vi opplever at NRK påberoper seg en aksept for omtrentlighet fordi saken er alvorlig

– Avviket handler om at personer fikk tilgang til dette nettet som de ikke skulle hatt. I sitt tilsvar gir NRK eksempler på kilder som omtaler dette som drift fra India. Vi er enig med NRK om at de antakelig hadde sitt på det tørre dersom påstanden var belagt med kilder. Imidlertid er det i NRKs sak fra 21. november fremstilt som et faktum, ikke en påstand. Vi opplever at NRK påberoper seg en aksept for omtrentlighet fordi saken er alvorlig. Vi mener dette er tvert om. Nettopp fordi spørsmål om sikkerhet for kritisk infrastruktur er svært alvorlig, bør også omtalen være basert på korrekte fakta og korrekt fremstilling. Bredere kildetilfang kunne sikret dette, skriver Broadnet til PFU.

NRK understreker i et oppfølgingstilsvar at det at Nkom ikke kan gi sanksjoner for brudd på sikkerhetsloven, ikke betyr at de ikke har ført tilsyn etter den.

– Vi har ikke skrevet at Nkom har konkludert om forholdene som gjelder sikkerhetsloven, men granskningen viser at det foreligger brudd på sikkerhetsloven og ekornloven (sic. - skulle trolig vært ekomloven, journ.anm)., heter det i NRKs svar, ifølge PFU-sekretariatet.

Følg behandlingen av saken direkte på Journalisten onsdag 29. august!

Powered by Labrador CMS