Siste sjanse til å holde løfte

Statsbudsjettet er regjeringens siste mulighet til å holde løftet om å øke pressestøtten. Finanskrisen øker behovet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Et vedvarende høyt rentenivå og usikkerhet i arbeidsmarkedet gjør at folk snur mer på kronene. En nedgang i abonnements- og annonseinntektene vil gå ut over mange mediebedrifters evne til å vokse. Spesielt de store mottakere av produksjonstilskudd er utsatt, sier leder av Mediebedriftenes Landsforening, Ivar Rusdal.

Tirsdag legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2009. MBL håper Trond Giske og Kulturdepartementet kjenner sin besøkelsestid i en situasjon med finansuro, usikkerhet og frykt for å overleve i markedet, og endelig innfrir sitt gamle løfte om å øke pressestøtten.

Foreningen ber om at produksjonsstøtten til avisene i 2009 økes til samme nivå som i 1993. Det vil innebære at departementet må plusse på 65 millioner kroner, en økning på drøyt 25 prosent i forhold til dagens støtte på 251,8 millioner kroner.

Mest interessant

– Det er jo lov å håpe. Så får vi se hvor realistiske vi har vært, sier Rusdal.

Produksjonsstøtten til avisene utgjør den suverent største delen av pressestøtten (se faktaramme). Den er derfor mest interessant for MBL, som påpeker at kringkastingsavgiften er doblet i samme periode.

Annonsering og salg av avisabonnement er tradisjonelt svært utsatt når folk strammer inn sin private økonomi og forbruket i samfunnet går ned. De store aviskonsernene forbereder seg derfor på opplagsnedgang, reduserte annonseinntekter og kutt i bemanningen.

– Pressestøtten skal økes

Soria Moria-erklæringen er plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i perioden 2005-09. I kapittelet om kulturpolitikk heter det under overskriften «Regjeringen vil» blant annet følgende:

«Bidra til å opprettholde mangfoldet i avisutgivelser, både i verdiforankring, geografi og innhold. Pressestøtten skal økes.»

I tilleggsproposisjonen for 2006-budsjettet gjentok regjeringen løftet og utdypet det ved å slå fast:

«For å sikre dette er det nødvendig å gjenopprette det reelle nivået på pressestøtten».

Mens Bondevik II-regjeringens siste budsjett la opp til 244,3 millioner kroner i pressestøtte, satte den rød-grønne regjeringen av 251,8 millioner i både 2006, 2007 og 2008.

Fornyet løfte

– Vi vil videreføre pressestøtten. Vi har sagt at vi skal øke produksjonstilskuddet, men ikke i år, uttalte Trond Giske da 2007-budsjettet ble presentert. Begrunnelsen var at avisene generelt hadde en solid økonomi på grunn av gode konjunkturer, noe som også gjaldt for 2008.

Spørsmålet er om Giske & Co. har rukket å tilpasse budsjettforslaget til den økonomiske situasjonen som er skapt av finansuroen og om det er politisk vilje til å øke pressestøtten nå.

Flere innspill

MBL har kommet med flere innspill til Kulturdepartementet og framholdt behovet for en oppgradering av pressestøtten. I et brev som nylig ble sendt til departementet ber MBL om at pressestøtten økes med 25 prosent i 2009-budsjettet. Organisasjonen mener det er nødvendig for å opprettholde avisfloraen.

– Jeg vil ikke kalle det et krav, men en påpekning av konsekvensene i dagens kroneverdi av målet om å gjenopprette det reelle nivået på produksjonsstøtten. Man kan jo strides om hva som er realistisk. Men produksjonsstøtten har stått rolig i noen år nå, og vi hadde en nedgang under tidligere regjeringer, framholder Rusdal.

Meningsbærende

Han påpeker at det særlig er de største mottakerne av produksjonstilskudd, ikke minst de meningsbærende, riksdekkende avisene som vil lide mest i perioder med nedgang i abonnements- og annonseinntekter.

– Dette er aviser som heller ikke klarer å få full uttelling av gode konjunkturer. De trenger pressestøtten mest og er også mest utsatt hvis vi får en ny politisk debatt om støtten, sier Rusdal.

Fremskrittspartiet og Høyre er erklærte motstandere av pressestøtten, mens de andre partiene på Stortinget vil videreføre ordningen.

Powered by Labrador CMS