Oljefondsjef Nicolai Tangen blir intervjuet av NRK. Næringsrelaterte saker er blant nyhetstemaene som fikk størst dekning i norske nettaviser i 2021, viser ny rapport.
Oljefondsjef Nicolai Tangen blir intervjuet av NRK. Næringsrelaterte saker er blant nyhetstemaene som fikk størst dekning i norske nettaviser i 2021, viser ny rapport.

Mediemangfold

Schibsted-avisene skriver mest om næringsliv, mens Amedia- og Polaris-avisene prioriterer helse

Ny rapport viser ulike prioriteringer i mediekonsernene.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Aviser eid av Schibsted skriver mest om næringsliv, mens Amedia- og Polar-avisene har noe mer innhold om helse. Trønder-Avisa, Mentor Medier og Hamar Media eier aviser som skiller seg ut med å ha en høyere andel kultur-saker.

Dette kommer fram i rapporten «Mediemangfold i et innholdsperspektiv» fra Medietilsynet.

For første gang har tilsynet kartlagt innholdsmangfoldet i norske medier. Det er gjort gjennom en stordataanalyse av nærmere 6,9 millioner artikler fra 252 nettaviser over to år, i tillegg til flere casestudier.

Dataene er hentet fra 2020 og 2021.

Politikk, idrett og helse

Næringsrelaterte saker, politikk, idrett, helse og beredskap er de nyhetstemaene som fikk størst dekning i norske nettaviser i 2021, viser rapporten som ble offentliggjort i dag.

Offentlig administrasjon, kultur, internasjonale forhold og samferdsel er også blant de største nyhetstemaene som dekkes.

Sammen med idrett og familie utgjorde disse temaene til sammen 70 prosent av innholdet i norske nettaviser i 2021.

Det er få store forskjeller mellom de nasjonale breddemediene, men forskjellene er likevel store nok til at mediene fremstår med ulike innholdsprofiler, påpeker Medietilsynet.

Størst er likhetene når det gjelder beredskap, kultur, familie og justis, mens det er størst variasjon når det gjelder idrett og helse. NRK er det nasjonale breddemediet som har størst og jevnest fordelt tematisk bredde, etterfulgt av Aftenposten, ifølge rapporten.

Koronadekningen

Undersøkelsen av nettavisene til NRK, VG, Aftenposten, Sunnmørsposten og Nordlys ble i analysen brukt for å få større kunnskap om medienes koronadekning.

Undersøkelsen viser at smittespredning var det største temaet i pandemidekningen (39 prosent), etterfulgt av myndighetenes tiltak.

Sammenlignet med nyhetssendingene til NRK og TV 2 hadde nettavisene en langt høyere andel kritiske/undersøkende vinklinger i sin koronadekning, viser rapporten. Flest koronaartikler med kritisk vinkling handlet om ansvar for pandemien og konsekvensene.

I rapporten er det også gjort en vurdering av om koronanyhetene hadde et alarmerende preg. Konklusjonen er at 32 prosent av sakene om korona i nettavisene hadde et alarmerende uttrykk, mot 11 prosent i nyhetssendingene til NRK og TV 2.

«Dette viser at nettavisenes koronadekning hadde et betydelig mer alarmerende uttrykk enn de mer generelle tv-nyhetene til allmennkringkasterne», skriver Medietilsynet.

Eierskap påvirker

Et annet funn i rapporten er hvordan eierskap ser ut til å påvirke innholdet.

«Det er til dels større tematiske forskjeller mellom mediekonsernene enn når avisene sammenlignes ut fra konkurranseposisjon eller utgivelsesfrekvens», skriver tilsynet i rapporten.

Her er noen av funnene:

  • Aviser som eies av Schibsted, har en vesentlig høyere andel stoff om næring enn aviser som eies av de andre konsernene, mens aviser eid av de store lokalaviskonsernene Polaris og Amedia, har noe mer innhold om helse enn aviser i de andre konsernene.
  • Aviser som eies av Mentor Medier og Gudbrandsdalen Dagningen (GD), har noe mer innhold om politikk enn aviser i øvrige konsern, mens Trønder-Avisa er konsernet der avisene har høyest andel familiestoff.
  • Trønder-Avisa, Mentor Medier og Hamar Media har en høyere andel om kultur enn aviser eid av de øvrige konsernene.

«Forskjellene viser at aviser med ulik konserntilhørighet altså bidrar på hver sin måte til det tematiske innholdsmangfoldet», konkluderer tilsynet.

Powered by Labrador CMS