Nedgang i støtten til dagsavisene

NRK-lisensen går opp, mens summen av portotilskudd og produksjonsstøtte senkes reelt om regjeringen får det som den vil.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I budsjettforslaget til Kultur- og kirkedepartementet er den samlede pressestøtten i 2009 satt til 301,9 millioner kroner, opp fra 298,1 millioner kroner i år. Mediebedriftenes Landsforening får ikke oppfylt sitt ønske om en økning i produksjonstilskuddet til avisene.

Kulturminister Trond Giske foreslår at kringkastingsavgiften prisjusteres med 124 kroner i 2009 og blir på 2.335 kroner. Økningen bidrar til at NRK får kompensasjon for lønns- og prisvekst og for økning av pensjonsforpliktelsene, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Nedgang i støtten

Kulturministeren har valgt å holde posten for produksjonstilskudd til dagsaviser på samme nominelle nivå som inneværende år, 264,4 millioner kroner. Det vil si en reell nedgang, når man tar hensyn til pris- og kostnadsutviklingen. Denne posten oppsto som resultat av salderingen av 2008-budsjettet i sommer, da produksjonstilskuddet og en egen post for kompensasjon av portoutgifter ble slått sammen. I det opprinnelige 2008-budsjettet lød selve produksjonstilskuddet på 251,8 millioner kroner og portokompensasjonen på 14,9 millioner.

Dette betyr at den nye posten for produksjonstilskudd både i 2008 og 2009 er 2,3 millioner kroner lavere enn i 2007.

Håpet brast

Administrerende direktør Arvid Sand i MBL registrerer at det verken er noen markant nedgang eller økning i pressestøtten.

– Vi er selvsagt skuffet over at det ikke er noen økning i produksjonstilskuddet for dagsavisene, noe regjeringen tidligere har gitt både løfter og signaler om. Vi hadde håp om en økning, sier han.

Kulturdepartementet har lagt fram forslag om ny forskrift for produksjonsstøtte til dagsaviser, med høringsfrist 14. oktober. Både Norsk Journalistlag og MBL har nylig kommet med høringsuttalelser, der organisasjonene argumenterer for å øke pressestøtten.

Opplagsfall

Kulturdepartementet vuiser i sitt budsjettframlegg til at avisenes samlede opplag er anslått til 2.844 000 i 2007. Det er en nedgang på 24.000 (0,8 pst.) i forhold til 2006. 2007 er dermed det niende året på rad med opplagsnedgang. Samlet nedgang siden 1998 er på 10 prosent. I likhet med tidligere år var det løssalgsavisene VG og Dagbladet som sto for den største nedgangen også i 2007.

Mer til samiske aviser

Samiske aviser får ifølge budsjettforslaget økt sin produksjonsstøtte med 2,8 millioner kroner i 2009, til totalt 21,6 millioner kroner.

Departementet foreslår å videreføre det særskilte distribusjonstilskuddet til avisene i Finnmark på samme nominelle nivå som for inneværende år. Ni aviser omfattes av tilskuddet på 1,7 millioner kroner.

Mindre til minoriteter

Bevilgningen til minoritetsspråklige publikasjoner foreslås redusert med 500.000 kroner, til 987.000 kroner, fordi det er færre publikasjoner i ordningen. I 2007 mottok tre publikasjoner (på bosnisk og kinesisk) til sammen om lag 1 million kroner i tilskudd. Tre publikasjoner gikk ut av ordningen som følge av at de ikke tilfredsstilte Medietilsynets regler for opplagskontroll.

I 2007 ble det også gjennomført opplæringstiltak overfor minoritetsspråklige miljøer for å stimulere til etablering av nye publikasjoner.

Powered by Labrador CMS