Stortinget utsatte debatt om FM-slukking

Nasjonalforsamlingen krever redegjørelse fra statsråder med ansvar for beredskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag kom et representantforslag om å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet fra 11. januar opp til behandling i Stortinget.

Men i stedet for å vedta utsettelse av slukking, vedtok Stortinget med 85 mot 40 stemmer å utsette debatten om den.

Nå må statsråder med ansvar for beredskap på områder som samferdsel og fiskeri komme til Stortinget for å redegjøre nærmere om beredskapen.

Høyre alene

Det var Arbeiderpartiet (Ap) som under innledningen til debatten om det opprinnelige forslaget fra Senterpartiet (Sp) ba om at saken ble utsatt.

– Vi er kjent med at Fremskrittspartiet akter å fremme et løst forslag om å stoppe hele prosessen og bruke beredsksapsituasjonen som argument, sa mediepolitisk talsmann Arild Grande fra Ap.

Janne Sjelmo Nordås svarte at Senterpartiet var klar for å behandle saken tirsdag, men sluttet seg likevel til Aps forslag for å få en nærmere redegjørelse om beredskapssituasjonen.

Høyre var det eneste partiet som klart gikk mot en utsettelse av behandlingen.

– Jeg kan ikke se det er grunnlag for å utsette saken. Det er mange som er avhengig av en avgjørelse. Dato for slukking er 11. januar. Det er omtrent like mange dager etter nyttår som det er før jul. Vi ser ingen grunn til å utsette behandlingen av saken, sa Høyres Svein Harberg.

Kristelig Folkepartis Geir Jørgen Bekkevold sa fra talerstolen at det er uheldig at Fremskrittspartiet som ett av to regjeringspartier skaper usikkerhet om beredskapen langs norske veier og kysten.

Annen informasjon?

Sosialistisk Venstrepartis Bård Vegar Solhjell sa at det er nødvendig at Stortinget er godt nok opplyst før de tar selve debatten om utsettelse av FM-slukkingen.

– Det mest spesielle sist uke er at et av partiene som er ansvarlig for å gjennomføre en 16 år gammel planlagt stenging av FM-nettet nå vil fremme et løst forslag i Stortinget om at det må utsettes. Det begrunner de med at det er store beredskapsmessige utfordringer. Det kan være at de bare vil tjene noen velgere, og få det nedstemt, sa Solhjell, og fortsatte:

– Men det kan og være at de sitter på informasjonen som er noe annet enn det vi har tilgjengelig gjennom offentlige kilder. Hvis det siste er tilfelle går det faktisk ikke. Et regjeringsparti har ansvar for beredskapen også her i Stortingets sal. Det må de ansvar for.

Etter det gikk Fremskrittspartiets (Frp) Ib Thomsen på talerstolen og sa at politikere får signaler fra landet rundt om manglende dekning.

– Det er gjort vedtak i fylkesting om å be om en utsettelse fordi det er uklarhet om sikkerheten og dekningen rundt om i landet. Så jeg vil anbefale Frps gruppe om å gå for en utsettelse slik at vi får dette avklart fra de gjeldende statsråder hva gjelder sikkerheten og dekningen, sa Thomsen.

Tvil

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var tilstede i Stortinget, og sa at hun har det konstitusjonelle ansvaret for beredskapen i forbindelse med FM-slukkingen.

Men Aps leder Jonas Gahr Støre tok ordet og viste til at det er Frp-statsråder som Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg som har ansvaret for beredskap i samferdsel- og fiskerisektoren.

– Vi ønsker ikke utsettelse fra 11. januar. Det vi sier er at det er uansvarlig av Stortinget å gå rett på et slikt vedtak når Fremskrittspartiets representant her sier at han støtter å høre fra statsrådene. Da sås det tvil om de faglige vurderingene. Er det sikkert på veiene? Er det sikkert for fiskerne? Og justis. Alle de tre er Frp-statsråder. Dette er en viktig beslutning som må tas på godt grunnlag, sa Støre.

SVs Bård Vegar Solhjell understreket at det er viktig å få de nødvendige redegjørelsene raskt, det vil si i løpet av noen dager.

Powered by Labrador CMS