Konsernsjef Didrik Munch i Schibsted Norge er potte tett om detaljene om ny organisering av aviskonsernet. Foto: Kathrine Geard

Satser på ny modell for Schibsted Norge før jul

Konsernet tviholder på detaljene. De ansatte blir informert på allmøter 16. desember.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Både ledelsen og tillitsvalgte i Schibsted Norge er usedvanlig tause når det kommer til forslagene om å omorganisere og slå sammen funksjoner i de fire abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Tirsdag ble det kjent at det skal ligge an til en sammenslåing av administrative og kommersielle funksjoner, samt støttetjenester, i de fire mediehusene. Redaksjonene skal imidlertid, ifølge Journalistens kilder, fortsette som før i egne mediehus.

SCHIBSTED NORGE

• Etablert i 2012 med utgangspunkt i Media Norge-konsernet. Selskapet er overbygning for Schibsteds norske virksomhet og består av mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

• Eier også lokalaviser rundt Bergen og Kristiansand via Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

• I alt 980 redaksjonelle årsverk i de norske mediehusene.

• I tillegg inngår Schibsted Forlag, Schibsted Vekst, MNO Trykk og en rekke fellesfunksjoner (IT, kundesenter, økonomitjenester etc) som betjener konsernets datterselskaper.

• Didrik Munch er konsernsjef.

Lite eller ingen informasjon utover dette har så langt sivet ut om de konkrete forslagene fra prosjektgruppa som har arbeidet med saken i høst.

Skal avgjøres før jul

Konsernsjef Didrik Munch bekrefter at konsernstyret i Schibsted Norge har møte i dag, onsdag. Etter det Journalisten forstår er innstillingen fra prosjektgruppa på sakslisten som orienteringssak. Den endelige avgjørelsen om anbefalingene fra prosjektgruppa vil trolig bli tatt på et nytt konsernstyremøte før jul.

Munch sier til Journalisten at han ikke har lyst til å kommentere den pågående prosessen utover å bekrefte at konsernet jobber med et prosjekt der man ser på organiseringen av Schibsteds norske abonnementsmediehus.

– Vi kommer til å kommunisere det eksternt når prosjektet er ferdig og tingene er besluttet i de riktige organer.

– Når skjer det?

– Vi jobber så effektivt vi kan. Jeg ønsker ikke å gi noen konkret dato, men vi har en ambisjon om at det ikke skal ta altfor lang tid.

– Det vil si at beslutningene tas i inneværende år?

Vi håper på at vi kan
få avklart dette før jul

– Vi håper på at vi kan få avklart dette før jul. Men vi tar den tiden det trenger og gjør dette på en ordentlig måte, sier Munch.

Se Journalistens dekning av Schibsted Norge

Drøftelser

Innstillingen fra prosjektgruppen skal først behandles i de respektive mediehusstyrene og drøftes med de tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalgene lokalt. De ansatte i de fire mediehusene blir informert om planene på allmøter 16. desember. Munch bekrefter at det i denne saken er Schibsted Norges styre som fatter den endelige beslutningen, og ikke konsernstyret til eieren Schibsted Media Group.

Ansatte i de fire mediehusene spør seg naturlig nok om de får beholde sine tariff- og pensjonsrettigheter ved en eventuell overføring fra mediehusene til Schibsted Norge-konsernet, enten det gjøres ved å fusjonere virksomheter eller ved å opprette et nytt selskap. Munch sier at han ikke kommer til å kommentere disse spørsmålene eksternt.

De diskusjonene tar
vi i tilfelle internt

– De diskusjonene tar vi i tilfelle internt, og ikke gjennom Journalisten eller andre medier.

Interessert i medienyheter? Følg Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Dobbeltdirektør

Siv Juvik Tveitnes har ledet prosjektgruppa. I likhet med Munch ønsker hun ikke kommentere saken ytterligere nå.

– Jeg vil gjerne snakke når vi er klar for det, men det er ikke ennå, sier Tveitnes, som er administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Sammenslåingen av direktørjobben i de to mediehusene skjedde i fjor, og er et eksempel på at Schibsted Norge for lengst har startet på veien mot felles funksjoner. Så langt har det imidlertid ikke vært på tale å slå sammen redaksjonelle grupper i de norske Schibsted-avisene.

Heller ikke hos sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen er det mye informasjon å hente. Ljøstad har delt|att i prosjektgruppa og skal nå iverksette de beslutningene som tas om den framtidige organiseringen av Schibsted Norge.

– Vi skal gjennom en formell informasjonsprosess med tillitsvalgte og ansatte. Det er lagt et løp for det før jul, inkludert styremøter. Men de spørsmålene må du ta med konsernledelsen. Jeg kan ikke kommentere mer før prosessen er fullført, sier Ljøstad til Journalisten.

De ledende tillitsvalgte i Schibsted-systemet er også forsiktige med hva de sier om saken nå.

Vi forutsetter at vi også
vil være like tungt med
når detaljene skal utformes

– Det er begrenset hva vi kan si før allmøtene 16. desember. Jeg kan ikke gå inn i detaljer om hva som foreslås. Tillitsvalgte har vært representert i prosjektgruppa og vi forutsetter at vi også vil være like tungt med når den overordnede modellen er vedtatt og detaljene skal utformes på nyåret, sier konserntillitsvalgt i Schibsted ASA, Sven Arne Buggeland, til Journalisten.

Buggeland poengterer at han og de øvrige tillitsvalgte har et særlig fokus på å ivareta de ansattes betingelser og rettigheter inn i en ny modell for Schibsted Norge. Det vil blant annet gjelde lønn og vilkår.

– Men vi er også opptatt av at konsernet skal organisere seg best mulig i en krevende tid, og at vi opprettholder en god kultur i disse mediehusene.

Powered by Labrador CMS