Moms:

Fra nyttår kommer ikke Journalisten lenger ut på papir. Da må NJ enten betale én million kroner i moms, eller så må de legge ned Journalisten og ansette bladets medarbeidere.

Journalisten avvikles som eget selskap

Fra nyttår har ikke Journalisten lenger råd til å være selvstendig virksomhet og integreres med sin eier. Fullmoms på digitale medier tvinger gjennom endringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

- Nei. Det tror jeg ikke. Det ville ikke kommet opp som en tanke. Vi har en velfungerende ordning. Altså, nei.

Journalisten ville ikke blitt innlemmet i NJ om det ikke var for momskostnadene.

Det sier Thomas Spence, styreleder i Journalisten og leder i Norsk Journalistlag. Han svarer på spørsmål om Journalisten ville blitt integrert inn i NJ igjen om momsen på digitale medier var den samme som papir. Altså nullmoms.

Tidligere i år ble det besluttet at Journalisten etter 98 år legger ned papirutgaven for å fra nyttår publisere alt innhold på digitale plattformer. Bakgrunnen er sviktende økonomi, som også har ført til at redaksjonen fra årsskiftet er redusert med 2,5 årsverk.

Uten fagpressen

For å produsere NJs fagblad får Journalisten overført nærmere fire millioner kroner fra fagforeningskontingenten. Når en forening utgir et magasin på papir er det momsfritak på denne inntekten, slik det også er for betalt opplag i dagspressen. Og akkurat som for dagspressen er det ennå ikke momsfritak på brukerinntekter fra digitale medier.

Thorhild Widvey vil ikke vurdere momslette for fagpressen slik hun gjør for dagspressen. Foto: Martin Huseby Jensen

Journalisten har ved flere anledninger spurt kulturminister Thorhild Widvey om hvilke vurderinger regjeringen gjør rundt nullmoms for fagpressen på linje med dagspressen.

- Dette er i forhold til dagspresse, ikke fagpresse, sa hun i ett intervju i mars.

- Hvorfor ikke?

- Nei, først og fremst er det de ordinære mediene som formidler nyhetene vi har sagt det skal innføres lavmoms for. Det har ikke vært en problemstilling at lavmoms skal innføres for ukeaviser og fagpresse.

Etter fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for én måned siden gjentok statsråden regjeringens holdning og sier det er snakk om å gi papiraviser og elektroniske medier relatert til nyhetsrapportering lavmoms.

Vanskelig spørsmål

Men nøyaktig hvilke medier som skal få bedre digitale rammevilkår, er ennå ikke avklart. Om det var opp til Finansdepartementet ville det bare vært PDF-utgaver av avisene.

LES OGSÅ: Hvem skal egentlig få lavmoms

I Frankrike gjorde myndighetene det enkelt da landet ved nyttår innførte digital lavmoms: Kan utgiver bevise at de har journalister som produserer innholdet, så kvalifiserer det. Uansett plattform og format. Løsningen behandles av EU-kommisjonen og er ikke formelt godkjent.

- Det vil være underlig om ikke all type redaksjonell form skal ha samme fordel. At fordelen ikke skal gjelde for alle som driver med journalistisk virksomhet, sier NJ-leder Spence.

Han mener det vil ha alvorlige følger for en del av mediene om de har 25 prosent moms mens resten får lavmoms. Det mener han vil svekke fagpressens gode og dyptgående journalistikk.

- Men ingenting forundrer med dagens regjering og deres mot-mediepolitikk. Blir det slik vil det hindre innovasjon.

NJ vil foreslå følgende setning som mulig avgrensning av hvilke medier som får lavmoms:

«Medier som driver betalt, journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.»

Håpløst

Direktør i Fagpressen og tidligere NJ-leder Elin Floberghagen sier hun ikke har hørt om andre fagblader i samme situasjon som Journalisten. Samtidig legger hun til at det er mer vanlig at bladene i fagpressen er integrert hos sine eiere enn at de er frittstående publikasjoner, slik Journalisten, Teknisk Ukeblad og LO Media er.

Hun mener regjeringen bommer når de ikke anser fagprressen for å være nyhetsmedier. Floberghagen er klar på at det vil være et hinder om ikke også Fagpressens medlemmer skal få samme momsfordeler som dagspressen.

Fagpresse-sjefen legger til at det også er et tilleggselement og det er at majoriteten av fagpressens eiere i all hovedsak er unntatt moms.

Det er håpløst om man skal måtte organisere etter momsregningen, sier Elin Floberghagen i Fagpressen. Foto: Birgit Dannenberg

- Det er håpløst om det skal være slik at organiseringen av et selskap avgjøres av momsregningen, sier hun og viser til den forestående endringen i NJ og Journalisten.

Floberghagen forteller at de i Fagpressen har forsøkt å oppklare avgrensningsforhold i dialog med Finansdepartmentet. Men da de purret på svar kom beskjeden om at det tar et halvt år å svare på slike henvendelser.

- Der er vi nå. Vi får purre igjen, sier Fagpresse-direktøren.

Det foreligger ikke endelig vedtak om å integrere Journalistens medarbeidere i NJ. Dette skal først behandles og vedtas i Journalistens styre, NJs arbeidsutvalg og landsstyret i NJ i løpet av desember.

Powered by Labrador CMS