– Tilliten til medier og journalister er deprimerende lav

Medieforsker mener medier må ta debatt etter funn i ytringsfrihetsundersøkelse.  

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Blant funnene i undersøkelsen er at:

• en av tre i den norske befolkningen har liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle,

• to av fem mangler tillit til at mediene er frie og uavehengige av eiere og annonsører,

• en av fem har ikke tillit til at mediene er frie og uavhengige av staten, og at

• en av tre mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.

Funnene kommer fram i en rapport om ytringsfrihetssituasjonen i Norge som legges fram onsdag. Undersøkelsen er finansiert av Fritt Ord. 


Les hele rapporten her.

Medieforsker og førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo har vært med å utarbeide rapporten. 

Hun fremhever to hovedtrekk blant funnene: At tilliten til offentlige institusjoner er høy - med unntak av for mediene, og at det er lav tillit i befolkningen til at mediene sikrer en mangfoldig debatt og at ulike stemmer kommer til orde.

– Det er altså lav tillit til at mediene oppfyller det samfunnsoppdraget som mediene selv er så opptatt av. Det er problematisk for mediene, sier Staksrud, og viser også til den lave tilliten til at mediene setter søkelys på egen rolle og uavhengighet fra egne eiere og annonsører.

Ifølge undersøkelsen svarer halvparten at journalistene i svært eller ganske stor grad larer seg påvirke av eiernes økonomiske interesser. 

Forskeren mener funnene må tas på alvor og at de må føre til debatt i mediekretser.

– Tilliten til medier og journalister er deprimerende lav. Men det er ikke uten grunn at dette er et ytringsfrihetsprosjekt som er finansiert av Fritt Ord. Dette prosjektet er ikke ment å være behagelig.

 Selv har Staksrud ikke svaret på hva som kan ha ført til at befolkningen har disse oppfatningene. Hun tar forbehold om metodiske forbehold for undersøkelsen, og understreker at den er representativ. 

– Årsaken kan være at vi har spurt om medier generelt, og ikke at vi har spurt for eksempel om spesifikke medier eller utgivelser. Hva som er årsakene er noe vi nå må se mer på. Vi tilbyr heller ingen løsninger, men ønsker at undersøkelsen skal skape debatt om ytringsfrihetens status i Norge i dag. 

Powered by Labrador CMS