Ukepresse
Ukepresse

Skjebnedager for ukepressen

45 Egmont-ansatte får vite at de ikke har noen framtid i selskapet. 28 medarbeidere i Aller Media har takket ja til sluttpakke.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Egmont Publishing offentliggjorde i mars planer om å halvere antall journalister. Ifølge ledelsen skulle det være 26 journalister fordelt på deskjournalister og reportere i den nye organisasjonen, mot 50 i dag.

De 28 medarbeiderne som nå har takket ja til sluttpakke i Aller Media er i det alt vesentlige redaksjonelt ansatte. De kommer til å forlate bedriften på ulike tidspunkter i ukene og månedene framover. Alle får tre måneders lønn utover oppsigelsestiden - uten arbeidsplikt.

45 skal bort

45 ansatte i Egmont skal bort i den pågående nedbemanningsrunden, som er et ledd i prosjektet Optimal Redaksjonell Omorganisering (ORO). Målet er å samle alle journalister, deskjournalister og redigerere i to felles grupper som skal jobbe på tvers av redaksjonene.

Leder av redaksjonsklubben i Egmont Publishing, Alexander Berg jr.Foto: Bjørn Åge Mossin
Leder av redaksjonsklubben i Egmont Publishing, Alexander Berg jr.
Foto: Bjørn Åge Mossin

Det er Egmont-ledelsen som peker ut hvem som skal få bli med videre der i huset. “Personlig egnethet” er et av kriteriene som legges til grunn, basert på en kartlegging av den enkelte medarbeiderens kompetanse.

Redaksjonsklubbens leder Alexander Berg jr., er informert om hvilke medarbeidere ledelsen ikke ønsker å ha med seg videre.

  – I utgangspunktet var dette en prosess med sluttpakketilbud til alle de 168 som var berørt av ORO. Parallelt med dette har bedriften gjort en utvelgelse av dem de ønsker å ha med videre og man sitter igjen med 45 personer som er definert som overtallige. Disse har siden starten av forrige uke vært inne til individuelle samtaler. I løpet av onsdag skal alle ha fått beskjed om de er definert som overtallig. De det gjelder vil få et forslag til sluttavtale.

Se Journalistens dekning av Egmont her

EGMONT PUBLISHING

• Et av fire forretningsdivisjoner i Danmarks største mediekonsern, Egmont. Konsernet har 6.400 medarbeidere i over 30 land.

• De andre Egmont-divisjonene er TV 2 Norge, Egmont Nordisk Film og Egmont Books.

• Egmont Publishing produserer og utgir magasiner, ukeblader, tegneserier, bøker og apps. Den norske delen av virksomheten (inntil april 2014 Egmont Hjemmet Mortensen) er landets største utgiver av blader, magasiner, tegneserier og digitale tjenester til voksne, barn og unge.

Styrte pakker

– Dette høres ut som styrte sluttpakker, som Norsk Journalistlag advarer mot?

– Ja, i den forstand at de det gjelder vil bli invitert til møte med personalavdelingen og bli presentert for et forslag til sluttavtale. Flere av dem som er blitt pekt på av ledelsen har lang ansiennitet og er over 50 år. Klubben har under hele prosessen holdt fast på at det er ansiennitet som skal avgjøre hvem som eventuelt skal miste jobben, derfor vil vi få utfordringer her.

Det ligger an til at de fleste som får stempelet overtallig er journalister, fotografer og redigerere fra redaksjonene. Fotoavdelingen legges ned.

Egmont tilbyr fra 1 til 4 måneders ekstra lønn ut over oppsigelsestid på tre eller seks måneder, avhengig av fartstid i bedriften. Med maksimal oppsigelsestid - 6 måneder - kan det med andre ord oppnås inntil 10 måneder med lønn. Alt uten arbeidsplikt.

– Vår holdning er at vi i samråd med NJ, vil gi våre berørte medlemmer all den juridiske og mentale støtten vi kan gi dem. Og vi opplever at det er flere som vil kunne ha en sterk sak rent rettslig.

Kort frist

Ledelsen har satt fristen for å signere sluttavtalene til 10. mai. Dette mener redaksjonsklubben er altfor knapt.

Det setter et sterkt press på mange

– Det setter et sterkt press på mange og gir dem kort tid til å ta en avgjørelse om sin egen framtid.

Prosessen skal være avsluttet innen utgangen av mai. Da skal de som slutter i prinsippet forlate Egmont, men noen tilpasninger forventer klubblederen at det blir.

De som er tilbudt sluttavtale og ikke signerer den innen fristen, risikerer å bli sagt opp.

NJ kritisk

Norsk Journalistlag følger prosessene i Aller Media og Egmont Publishing tett. NJs politiske ledelse og juridiske rådgivere har deltatt på møter i selskapene og gir fortløpende bistand til redaksjonsklubbene og deres medlemmer.

NJ er svært kritisk til motivene for nedbemanningsprosessene i de to ukebladkonsernene. Påvirket av oppkjøpet av Dagbladet gikk Aller Media på en økonomisk smell i 2014, med et årsresultat på minus 81,7 millioner kroner. Det danske mediekonsernet Egmont hadde sitt beste år noensinne i 2014. Den norske delen, Egmont Publishing, endte opp med et overskudd før skatt på 156 millioner kroner.

Dette handler om organi-sasjons-knusing

Nedbemanningen i Egmont kommer som følge av nedgang i opplag og annonseinntekter, og selskapet regner med å spare 40 millioner kroner.

– Dette handler om organisasjonsknusing, ved at fast ansatte må slutte for at selskapene skal kjøpe innhold fra frilansere, sier NJ-leder Thomas Spence.

Han har følgende å si om utvelgelseskriteriet “egnethet”:

– Det er et veldig skjønnsmessig kriterium som åpenbart gjør det vanskelig å kontrollere hva som ligger til grunn for at noen blir valgt. Her som alltid ellers står NJ fast på at det eneste objektive, legitime og anerkjente prinsippet er ansiennitet.

Klubbleder Berg jr. sier at bruken av “egnethet” som kriterium innebærer en vurdering av mange subjektive elementer, noe som etter hans oppfatning gjør det vanskelig for ledelsen å ta avgjørelser.

Har kuttet 140

Ifølge klubbleder Tone Rudberg i Aller Media hadde redaksjonsklubben 190 medlemmer i 2009. I løpet av året, som følge av den pågående nedbemanningsrunden, vil antallet være nede i 50. Det vil si at tre av fire medlemmer er borte.

For et år siden besluttet Aller å kutte 50 av totalt 240 stillinger. Det skjedde gjennom frivillige sluttavtaler. Heller ikke denne gangen ser det ut til at ledelsen må ty til oppsigelser. Offisielt er det heller ikke benyttet såkalte styrte sluttpakker, det vil si at utvalgte enkeltpersoner oppfordres til å takke ja til tilbudet.

– Jeg vil ikke si at det har vært en styrt prosess på den måten. Men enkelte medarbeidere er gjort oppmerksom på at de har kort ansiennitet og at det derfor kan være en fordel å ta sluttpakke, heller enn å risikere å bli sagt opp. Det har ikke skjedd åpenbare brudd på ansiennitetsprinsippet. Derfor ligger det ikke an til at klubben må følge opp noen av sakene rettslig, sier Rudberg.

Se Journalistens dekning av Aller Media

Skapte uorden

Tone Rudberg, klubbleder i Aller Media
Tone Rudberg, klubbleder i Aller Media

Klubblederen er skuffet over måten denne siste nedbemanningsrunden startet på, ved at planene ble kjent i mediene før de ansatte var informert.

– Det skapte litt uorden for oss. Utover det har den den videre prosessen vært ryddig. Men det er alltid trist å bli bedt om å søke på sluttpakker, slik jeg oppfatter at enkelte er blitt, sier Rudberg.

ALLER MEDIA

• Aller Media ble etablert 1897.
• I dag er det danskeide selskapet et av Norges største mediehus, som blant annet eier Berner Media Holding AS (AS Dagbladet, DB Medielab AS), Fineart AS, Grieg Media AS, HS Media AS og Nova Vista AS.

I tillegg er hun svært kritisk til at Aller bare fortsetter å kutte i bemanningen.

– Snart har vi ikke flere igjen til å lage blader. Samtidig får vi ikke sjansen til å komme oss på beina digitalt. Det er planer om en sentral portal for kvinnesatsingene til Aller. Vi håper inderlig at den satsingen forblir i Aller og ikke skilles ut. Vi har allerede et vellykket digitalt miljø, men trenger penger og en kompetanseheving for å klare denne transformasjonen, sier Rudberg.

Hun poengterer at klubben trykker på for å få den planlagte digitalsatsingen på plass, slik at de som blir igjen i redaksjonen kan tilføres nødvendig digitalkompetanse.

– Det er fristende for ledelsen å finne 25-åringer som er født og oppvokst med internett. Men også de gjenværende i redaksjonen må med, og det jobber vi med.

Ledelsene i Egmont Publishing og Aller Media har ikke svar på Journalistens henvendelser tirsdag.

Powered by Labrador CMS