Styreleder Gunn Marit Helgesen (til venstre) i KS, nestleder Tor-Arne Solbakken i LO og leder Anders Folkestad i Unio. Foto: KS/LO/Unio

Arbeidslivs=organisasjoner sammen for å gi Fagpressen nullmoms

Regjeringens nei til digital nullmoms for Fagpressen er til hinder for utvikling, skriver utgivere i arbeidslivet i brev til regjering og storting.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Det er både unaturlig og urimelig å etablere et avgiftsmessig skille mellom parallelle medier innen nyhets- og aktualitetsjournalistikk. Avgrensningen som er foreslått skaper åpenbare konkurransevridende effekter og vil svekke det som burde være et solid, norsk mediemangfold.»

Det skriver seks organisasjoner på både arbeidstager- og arbeidsgiver-siden i et brev som er sendt til finansminister Siv Jensen, kulturminister Thorhild Widvey og de to komiteene for finans og familie og kultur på Stortinget.

Brevet er underskrevet av styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, nestleder Tor-Arne Solbakken i LO, leder Anders Folkestad i Unio, leder Knut Aarbakke i Akademikerne, generalsekretær Steinar Sørlie i NITO og generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna.

Til hinder for utviklingen

Organisasjonene representerer utgivere i Fagpressen, som blant annet LO Media og Teknisk Ukeblad. De tar nå til motmæle mot kulturministeren som ikke ønsker å gi digital nullmoms til fagpressen. Det var i Klassekampen nylig at Thorhild Widvey eksplisitt sa at «fagblader vil ikke omfattes av fritaket» med begrunnelsen om at det er et «vilkår at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og at dette er hentet fra et bredt spekter av samfunndområder».

«Som seriøse og betydelige norske utgivere og organisasjoner ønsker vi å bidra til den digitale utviklingen, slik at leserne kan motta redaksjonelt innhold i de kanaler de selv ønsker. Regjeringens signaler oppfattes som et hinder for en slik utvikling,» heter det i brevet.

Utgiverne har en klar beskjed til regjeringen før de sender fra seg notifiseringen av fritak for merverdiavgift for digitale medier:

«Vi forventer at det ikke legges unødvendige føringer, herunder begrensninger, for fritaket i notifikasjonen til ESA.»

Les hele brevet nederst i saken.

Begrenset tap for staten

Det er fagpressen som har tatt initiativ til brevet. Styreleder Jan M. Moberg i Fagpressen sier til Journalisten sier det er viktig at politikerne forstår at også fagbladene bidrar til mediemangfoldet.

Moberg sier Fagpressen ikke har noe tall for hvor mye digital nullmoms for fagbladene kan koste.

– Det er fordi det ikke vil bli utviklet digitalt uten nullmomsen. Derfor er også provenytapet begrenset, sier Moberg.

Finansminister Siv Jensen

Kulturminister Thorhild Widvey

 

Finanskomiteen

Familie- og kulturkomiteen

 

Avgrensingen av digitalt mva-fritak for mediene

 

Det vises til Finansdepartementets avgrensning av det foreslåtte mva-fritaket for digitale medier i statsbudsjettet for 2016, jf. Ot.prp. 1 LS punkt 8.3.3. Av proposisjonsteksten fremgår:

«Departementet legger derfor til grunn at det er et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og dette stoffet er fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv. Nyhetstjenester som i hovedsak omhandler saker fra kun én sektor eller er rettet mot én interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke, vil ikke være fritatt.»

Vi har forstått via sitater avgitt til pressen fra kulturminister Thorhild Widvey at hun mener sentrale medier innen fagpresse ekskluderes fra det foreslåtte fritaket.

Våre medier består i all hovedsak av nyhets- og aktualitetsjournalistikk. De setter dagsorden inne sine felt i stadig økende grad. Vi mener derfor at vi hører inn under fritaket og at nøyaktig de samme grunner som anføres for at digital utgivelse av nyhetsstoff som tilsvarer dagens aviser, skal være fritatt, tilsier at også fagmediene må fritas for sin nyhetsformidling.

Som seriøse og betydelige norske utgivere og organisasjoner ønsker vi å bidra til den digitale utviklingen, slik at leserne kan motta redaksjonelt innhold i de kanaler de selv ønsker. Regjeringens signaler oppfattes som et hinder for en slik utvikling.

Vi opplever den foreslåtte avgrensningen som et klart brudd med tidligere signaler fra Regjeringen. Vi viser blant annet til Finansdepartementets uttalelse fra 6. mai i år:

”Fritaket vil ikke bare omfatte e-aviser på brett og mobil men alle nyhets- og aktualitetstjenester med tekst, lyd og bilde. Nullmomsen vil gjelde alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold”. (vår understrekning).

Mva-fritaket må være fremtidsrettet og ha en overordnet avgrensning hvor våre medier er med. Dette fordi:

  • Norske fagmedier har i dag et mva-fritak for trykte utgaver, noe de har hatt like lenge som avisene. Fritaket har bidratt til et stort mangfold av medier som har fokusert på kunnskapsbasert, original og dyptgående journalistikk innen alle samfunnsområder.
  • Dette er hovedleverandører av nyheter innen sine områder, med løpende digital publisering, og som dekker bredden av nyheter for det enkelte området på lik linje med medier som er foreslått fritatt.
  • Mediene er foretrukne kanaler for beslutningstakere i offentlig og privat sektor og for abonnenter og medlemmer i organisasjonene.
  • Mediene er også i høy grad leverandør av saker og temaer som blir plukket opp og videreformidlet av de største norske nyhetsaktørene. Flere av våre medier har avtaler med store nasjonale nyhetsaktører, som ikke selv har ressurser til å følge opp det store mangfoldet av områder vi dekker.
  • Det er både unaturlig og urimelig å etablere et avgiftsmessig skille mellom parallelle medier innen nyhets- og aktualitetsjournalistikk. Avgrensingen som er foreslått skaper åpenbare konkurransevridende effekter og vil svekke det som burde være et solid, norsk mediemangfold.

Norske medier har i en årrekke vært gjennom turbulente eierskifter. Samlet sett har norske organisasjoner et betydelig eierskap til medier som setter dagsorden i samfunnsdebatten innen alle samfunnsområder.

Norske organisasjoner har tradisjon for å satse på original og viktig journalistikk. Ettersom organisasjonene i svært liten grad er mva-registrert, vil kostnaden forbundet med digitalisering av virksomheten bli uforholdsmessig høy. Dette vil utvilsomt true vår evne og kraft til å kunne satse som medieeiere i fremtiden, noe som vil føre til et fattigere norsk medielandskap.

Vi ber med dette Regjeringen legge til rette for en prinsipiell og overordnet avgrensning av mva-fritaket, slik at vi også i fremtiden kan satse offensivt - uavhengig av teknologi og plattform. Vi oppfatter at den nærmere avgrensningen er et nasjonalt anliggende. Vi forventer derfor at det ikke legges unødvendige føringer, herunder begrensninger, for fritaket i notifikasjonen til ESA.

 

Med vennlig hilsen

KS,        v/ styreleder Gunn Marit Helgesen

LO,        v/ nestleder Tor-Arne Solbakken

Unio, v/leder Anders Folkestad

Akademikerne, v/leder Knut Aarbakke

NITO, v/generalsekretær Steinar Sørlie

Tekna v/generalsekretær Ivar Horneland Kristensen

 

Powered by Labrador CMS