Under april-møtet i Pressens Faglige Utvalg ble Vårt Oslo felt for brudd på god presseskikk. Bildet viser utvalgsleder Anne Weider Aasen under et tidligere møte.
Under april-møtet i Pressens Faglige Utvalg ble Vårt Oslo felt for brudd på god presseskikk. Bildet viser utvalgsleder Anne Weider Aasen under et tidligere møte.

Pressens Faglige Utvalg

Vårt Oslo felt i lukket PFU-behandling for belastende omtale av et skolebarn

Konkluderte med at avisa skulle tatt større hensyn til hvordan omtalen kunne ramme mindreårige.

Publisert

Under månedens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) endte alle klagesakene som var oppe til behandling med fellelse.

I en lukket behandling ble Vårt Oslo felt for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.8, om konsekvenser medieomtalen kan få for barn. Avisa ble også felt for brudd på punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Bruddet gjelder en artikkel om skolevold, der avisa, etter PFUs vurdering, skildrer med et detaljnivå som kunne føre til identifisering av et involvert barn.

Eleven ble beskrevet med kjønn, klassetrinn og detaljerte handlinger, og fikk ikke tilbud om samtidig imøtegåelse.

Vårt Oslo mente det var tilstrekkelig at skolen fikk svare for seg, fordi kritikken var rettet mot ledelsen der. PFU var ikke enig, og pekte på at anklagene mot eleven var såpass sterke at de utløser retten til samtidig imøtegåelse.

«PFU konkluderer med at Vårt Oslo skulle tatt større hensyn til hvordan det publiserte kunne ramme mindreårige», skriver utvalget og understreker det særskilte hensynet pressen skal vise i omtalen av barn.

Les hele uttalelsen her.

Powered by Labrador CMS