Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han vil gjøre det enklere å få informasjon om hvem som eier aksjer i norske virksomheter.

Vestre presenterte fem punkter for større åpenhet om aksjeeiere

– Jeg vil og skal få på plass en løsning, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Publisert Sist oppdatert

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han vil gjøre det enklere å få informasjon om hvem som eier aksjer i norske virksomheter.  

Fredag inviterte Vestre til en såkalt «åpenhetsfrokost» på Pressens hus, der han la fram tiltak som han selv mener raskt kan føre til mer åpenhet. For pressens vedkomne vil trykket ligge på kan. 

Etterlyst lenge

For et løpende oppdatert aksjonærregister, og oversikt over reelle rettighetshavere er noe blant annet Norsk Journalistlag (NJ) har etterlyst lenge. 

Hvordan kan vi få større åpenhet og samtidig ivareta sikkerheten, spurte Vestre seg.

– Jeg er er opptatt av mest mulig åpenhet. Vi skal få til mer åpenhet. Dette er en sak jeg har tenkt til å være offensiv i. Det er legitimt at journalister forventer at det er enklere enn det har vært tidligere. 

Hvem står bak og hvem som i realiteten eier aksjer, er informasjon man bør ha tilgang på, ifølge Vestre, men innvendingene var likevel mange. Personvern, nasjonal sikkerhet og at næringslivet ikke skal lide i uforholdsmessig grad, er viktig å ta hensyn til, ifølge næringsministeren. 

Fem tiltak

Vestre la fram fem tiltak han mener vil gjøre innsyn og åpenhet enklere:

Konsernoversikt i Enhetsregisteret, enklere tilgang på aksjeeierbok og aksjeeierregister, forvalterregistrerte aksjer, et nytt rammeverk for innsyn og åpenhet og til slutt å få på plass register over reelle rettighetshavere. 

– Det kan være aktuelt, selv om jeg ikke liker det, å vurdere tvangsmulkt for dem som ikke leverer, sa Vestre angående regler og frister som i forskriftsform vil bli sendt på høring i løpet av våren. 

Tiltakene skal få på plass raskt, lovte Vestre, som satte et mål om at nye rammer skal være på plass innen 1. januar neste år. 

– Jeg vil og skal få på plass en løsning som vil gi større åpenhet om aksjeeiere. Men må være ærlig på og anerkjenne at det krevende å fastsette rammene. 

Nå skal det etableres en arbeidsgruppe, fortalte Vestre, som skal gi råd å innspill til rammeverket. Han understreket at dette ikke skal være et offentlig utvalg som skal ta to år, men at arbeidsgruppen har frist i juni i år. 

– Kortsiktig 

Etter Vestres presentasjon la NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud vekt på at tre av tiltakene er kortsiktige. Selv om det er et steg i riktig retning, mener hun at sikkerheten trekkes mer frem som et mothensyn enn hva som er nødvendig.

– Er det dokumentasjon og eksempler fra andre land med aksjonærregister, og eksempler på at det har ført til økonomisk kriminalitet, spurte hun. 

Til Journalisten sier Nyrud at andre land har innført registeret uten at det uten at det finnes eksempler på at det har ført til misbruk av opplysninger som allerede er åpne data.

– Det som er bra, er at Vestre tar eierskap til arbeidet med et sanntids digitalt aksjeeierregister. Og når han lover å se på et rettighetshaverregister, håper jeg det betyr at han vil ha et tett samarbeid med finansministeren. 

Finansministeren foreslår nemlig ikke i lovregelen, som er til høring nå, at mediene skal ha innsyn, påpeker Nyrud. 

– Dersom det Vestre har lovet på Pressens hus skal bli reelt, må regjeringen komme med en lovmessig rett til at pressen får tilgang til rettighetshaverregisteret, fortsetter hun.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS