VG identifiserer profilert psykiater, og forklarer hvorfor. Her ved ansvarlig redaktør Gard Steiro.

VG identifiserer psykiater etter Helsetilsynets vedtak 

– Har søkt offentligheten selv.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ettermiddag, etter at Statens helsetilsyn har vedtatt å frata en norsk psykiater lege-autorisasjonen, identifiserer VG psykiateren med navn og bilde. Fredag kveld følger flere medier etter.

I sin redaksjonelle vurdering grunngir VG hvorfor:

«Presseetikken peker på at mediene skal være varsomme med bruk av navn og bilde i forbindelse med klanderverdige forhold. Særlig gjelder dette på et tidlig stadium av saker. VG har frem til nå ikke identifisert [psykiateren] i omtalen av den tilsynsmessige oppfølgingen av ham», presiserer avisa.

VG viser blant annet til at psykiateren er en profilert autoritet på sitt felt og har vært bidragsyter til norske medier.

«I saker om kritikkverdige forhold må mediene veie informasjonsbehovet for offentligheten opp mot belastningen for den omtalte personen. Identifiseringen av [psykiateren] vil være en belastning for ham og hans nærmeste. I vurderingen om identifisering har VG tillagt avgjørende betydning sakens alvor, Helsetilsynets konklusjon og hva slags rolle den anklagede har.»

«Identifisering er særlig relevant fordi de anklagede forhold involverer tilliten som legerollen har gitt [psykiateren], skriver VG, og oppgir at de også har vektlagt at han har søkt offentligheten selv over tid som ekspert på sitt felt.

VG har fulgt saken om varslinger mot psykiateren tett. Denne uka behandlet PFU klage mot avisa fra forfatter Hilde Rød-Larsen, som var den første som der sto fram med anklager mot psykiateren.

Hun mente VG brøt god presseskikk på grunn av uklare premisser under arbeidet med saken, men VG ble ikke felt.

Også Nettavisen identifiserer psykiateren fredag. Fredag kveld velger også Aftenposten og NRK å identifisere. 

«Aftenposten har vektlagt Helsetilsynets konklusjon og [psykiaterens] rolle når vi har vurdert identifisering», skriver Aftenposten.

I NRKs begrunnelse, heter det: «Når Helsetilsynet nå har fratatt [psykiateren] sin autorisasjon som psykiater, velger vi å identifisere ham i omtalen av saken. Han har en framtredende og profilert offentlig samfunnsrolle som psykiater og forfatter, og vi mener at det er et berettiget informasjonsbehov knyttet til at han har mistet sin autorisasjon som psykiater.»

Advokat Halvard Helle, som representerer psykiateren, sier til NRK at avgjørelsen til Helsetilsynet vil bli klaget inn for Helsepersonellnemnda innen kort tid.

Powered by Labrador CMS