– Vi skulle selvfølgelig ønske at journalister fra alle landets lokalaviser fikk med seg alt, men det kan vi ikke forvente, skriver Laila Borge i LLA.

DEBATT:

Vi er ikke latsabber

Elin Marie Fredriksen: Du løper sikkert mer enn oss på jobb, men vi trenger å snakke med deg og andre sykepleiere for å forstå hvordan det faktisk er å jobbe i eldreomsorgen.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.
  • Innlegget er et svar på «Jævla latsabber»

Først vil jeg takke for at du bidro på webinaret vårt om eldreomsorg, sammen med to andre ressurspersoner på feltet. Målet var å gi lokalavisjournalister og redaktører innspill fra personer med innsikt i feltet. 

Vi ønsket deg som deltaker fordi du jobber i eldreomsorgen samtidig som du har bakgrunn som journalist og har skrevet flere engasjerte kronikker. Det er verdifullt at du og andre ansatte forteller om hverdagen dere opplever. Tallenes tale blir så mye sterkere når de kan belyses av deres historier. 

Du skriver at det ikke finnes hemmeligheter igjen i eldreomsorgen. Vi har stor åpenhet i mange kommuner. Men virkeligheten er dessverre også sladdete dokumenter og stengte dører mange steder. Ofte er det bare toppsjefene i kommunen som uttaler seg. Det handler om kulturforskjeller mellom kommunene. Da Norsk Journalistlag nylig så nærmere på ytringsfriheten for kommunalt ansatte i Telemark, så de at det er store forskjeller på kommunenes tilrettelegging for ansattes ytringsfrihet.

Som du har merket deg er det lettere å få ut gladsakene, men lokalavisene graver også. Avisa Hordaland fikk for eksempel innsyn i avvik knyttet til vold mot ansatte på sykehjemmene. Sykepleiere beriket saken med sine historier – anonymt vel å merke.

13 av deltakerne på webinaret der du bidro var lokalavisjournalister, ikke bare to. På Arendalsuka derimot, var det 3-4 akkrediterte journalister fra små lokalaviser. De fleste hadde nok, som du, vanskeligheter med å rekke alt de burde på en arbeidsplass med begrensede ressurser.

For nettopp slik er hverdagen i de fleste redaksjoner. Ideene og ønsket om å lage kritisk, betydningsfull journalistikk om lokalsamfunnet er absolutt til stede. Men ofte strekker ikke tiden til, fordi journalistene først må få unna alle de små hasteoppdragene. 

LLA ønsker å heve kompetansen på undersøkende journalistikk i lokalavisene. Vi ser at det både er behov for og ønske om dette. For å gjøre det lett å øke kompetansen ute i redaksjonene, har vi en rekke tilbud, som fagdager, spissede kurs og korte, konkrete webinarer som det du deltok på. 

Dette var del av en større satsing der Senter for undersøkende journalistikk, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening samarbeider om å hjelpe lokalavisene med å lage best mulig valgjournalistikk. I dag hadde vi et tilsvarende webinar om arealkonflikter, og onsdag skal vi snakke om skolepolitikk. De fleste webinarene er også tilgjengelige som opptak. 

Vi skulle selvfølgelig ønske at journalister fra alle landets lokalaviser fikk med seg alt, men det kan vi ikke forvente. Vi håper og tror at de 13 som deltok på webinaret om eldreomsorg, og mange av de flere hundre som har fått tilsendt opptaket i ettertid, fikk konkrete ideer til hvordan de kan sette søkelys på et viktig tema i valgkampen. 

For vi er helt enige med deg i at eldreomsorgen i kommunene fortjener å bli bedre belyst, og at de typiske valgløftene om nye sykehjemsplasser trenger kritiske oppfølgingsspørsmål.

Jeg håper journalistene tar til seg de gode rådene dine om Kostra-tall, postjournaler, revisjoner og Helsetilsynet, overhører at du kaller dem idioter og motbeviser at de er latsabber. Og så håper jeg at du og andre sykepleiere fortsetter å svare på journalisters spørsmål.

Powered by Labrador CMS