Mens dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK skal nedbemanne 11 årsverk, trengs det 10 nye årsverk i sporten.
Mens dokumentar- og samfunnsavdelingen i NRK skal nedbemanne 11 årsverk, trengs det 10 nye årsverk i sporten.

Nye kutt i NRK:
– Folk er stressa, har mange spørsmål og er redde for jobbene sine

Fikk beskjed på intranettet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK skal i løpet av høsten redusere bemanningen i dokumentar- og samfunnsavdelingen med 11 årsverk. Samtidig skal sporten styrkes med ti årsverk. Nedbemanningen ble først varslet i en melding på NRKs intranett tidligere i dag – først omtalt av Medier24 – og deretter i et allmøte klokka 14.

– Konkurransen om folks tid og oppmerksomhet er tøffere enn noen gang. For å lage innhold som publikum både finner, velger og elsker, og for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer, må vi ha sunn drift i divisjonen. Derfor starter vi nå en nødvendig opprydding i både dokumentar- og samfunnsavdelingen og i Sporten, sier direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen, ifølge meldingen på intranettet.

Direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen, påpeker at NRK må prioritere hardere. Foto: NRK
Direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen, påpeker at NRK må prioritere hardere. Foto: NRK

Videre står det at dette innebærer at det blir nedbemanning i Dokumentar- og samfunnsavdelingen, mens sporten får tilført noen ressurser.

Når Journalisten snakker med nestleder Rolf Johansen i Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ) kort tid etter allmøtet, er hans budskap krystallklart:

– Slik NRKJ ser det er det ingen overtallige i NRK, og da heller ikke i Marilystdivisjonen. Det er flere ledige stillinger enn personer som skal ned, og vi forventer at man løser dette uten at det blir behov for oppsigelser.

Også NRK-direktør Fürst Haugen påpeker at målet er at de skal løse nedbemanningen i dokumentar- og samfunnsavdelingen med frivillige ordninger.

Men selv om det i første omgang ikke går mot oppsigelser, er likevel mange urolige etter dagens nyhet. Johansen forteller at folk er stressa, mange har spørsmål som de ikke har fått konkrete svar på og folk er redde for jobbene sine.

Det er også varslet en ny organisering av dokumentar- og samfunnsavdelingen. Hvordan denne blir, vet NRKJ foreløpig lite om da fagforeningen ikke har vært involvert i prosessen så langt.

Dette er meldingen som ble lagt ut på NRKs intranett:

Denne høsten gjøres det endringer i både i Dokumentar- og samfunnsavdelingen og Sporten for å sikre forsvarlig drift.

– Konkurransen om folks tid og oppmerksomhet er tøffere enn noen gang. For å lage innhold som publikum både finner, velger og elsker, og for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer, må vi ha sunn drift i divisjonen. Derfor starter vi nå en nødvendig opprydding i både Dokumentar- og samfunnsavdelingen og i Sporten, sier direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen.

Dette innebærer at blir det nedbemanning i dokumentar- og samfunnsavdelingen, mens Sporten får tilført noen ressurser.

– Men vi skal ikke svekke satsingen på undersøkende journalistikk, eller produsere mer sport, sier divisjonsdirektøren

Undersøkende oppdrag fortsatt viktigst

Den daglige driften i Dokumentar- og samfunnsavdelingen har de siste årene blitt drevet med finansiering utover avdelingens ordinære budsjettramme.

Avdelingen har en foreløpig budsjettramme på 136 millioner kroner for neste år, mens totalkostnaden per i dag er 144 millioner. Det betyr at avdelingen må starte en nedbemanning av 11 årsverk denne høsten.

– Alle avdelinger skal drive forsvarlig, effektivt og innenfor økonomiske rammer. Det er derfor behov for å tilpasse driften i Dokumentar- og samfunn. Målet er å løse nedbemanningen i avdelingen med frivillige ordninger, sier Fürst Haugen.

Avdelingen har spisset oppdraget sitt for å satse enda sterkere på valgbar, undersøkende og fordypende samfunnsjournalistikk.

– Dokumentar- og samfunnsavdelingen har hatt – og skal ha – et særskilt ansvar i NRK for fordypende, engasjerende og avdekkende kvalitetsjournalistikk fra det norske samfunnet. Det undersøkende oppdraget - i bred forstand - blir den aller viktigste oppgaven for avdelingen framover, sier Vibeke Fürst Haugen.

Forsvarlig drift i Sporten

NRK har som mål å samle publikum rundt store begivenheter. NRK Sport har rettigheter til en rekke store mesterskap de neste årene, og forventningene fra publikum om å være tilstede på alle plattformer øker. Avdelingen skal i tillegg speile bredden i norsk idrett gjennom sin formidling av store og små sportsbegivenheter, samt sportsnyheter.

– Tidligere har Sporten kunnet balansere mellom intensive og mindre intensive perioder i sportsdekningen. Nå har avdelingen en drift som pågår hele året med mye reise og kveld- helgearbeid. Som arbeidsgiver skal NRK legge til rette for en forsvarlig arbeidshverdag for medarbeiderne, sier Vibeke Fürst Haugen.

For å sikre forsvarlig drift vil Sporten derfor så snart som mulig starte rekruttering av inntil 10 nye medarbeidere.

Stillingene vil bli lyst ut i to omganger. Den første utlysningen skal sikre forsvarlig gjennomføring av kommende vintersesong. Utlysning nummer to kommer senere i høsten, og medarbeidere fra Dokumentar- og samfunn vil vurderes for disse stillingene.

Powered by Labrador CMS