Vurderer å droppe medlems=stengsel

Totalsperren mot informasjonsmedarbeidere kan stå for fall.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlags nestleder Hege Iren Frantzen presenterte torsdag landsstyret for radikale forslag til å løse dilemmaer knyttet til hvem som kan være medlem i fagforeningen.

Journalisten har den siste tiden fortalt at det i flere mediebedrifter finnes NJ-medlemmer som arbeider med annet enn uavhengig informasjon. I TV 2 er de fleste på informasjonssiden medlemmer i NJ.

Det til tross for at paragraf 4A i dagens vedtekter sier:

“Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem av organisasjonen.”

Denne bestemmelsen kan stå for fall. Et eget utvalg utarbeider nå forslag til nye vedtekter for NJ. Frantzen leder vedtektsutvalget, som også består av Britt-Ellen Negård (Glåmdalen), Dag Idar Tryggestad (Bergens Tidende), Rolf Johansen (NRK) og utvalgssekretær August Ringvold (NJs fagstab).

De endelige forslagene skal behandles av NJs landsmøte 10.-12. mars neste år.

Endringstekst

Forslagene som ble skissert innebærer foreløpig ikke formuleringer som grunnleggende endrer kriteriene. Landsstyret ble forelagt en endringstekst der kommunikasjonsmedarbeidere er lagt til etter første komma i oppramsingen.

Men under sin muntlige redegjørelse for landsstyret sa Frantzen at landsstyret bør vurdere å avskaffe hele paragraf 4A.

[quote:1-right]

Først forklarte hun hvorfor utvalget foreslår å endre paragraf 3. Der heter det i dag at medlemmer må ha “journalistikk som hovedyrke”. Det foreslås endret til “yrke”, slik at deltidsjournalister ikke utestenges.

Også bønder…

– Hvorfor skal ikke en bonde kunne melde seg inn hvis han jobber 20 prosent som journalist, spurte nestlederen.

– Vi har vært veldig opptatt av å holde folk unna medlemskap i organisasjonen, la hun til.

Når det gjelder paragraf 4A forklarte Frantzen at paragraf 3A allerede slår fast at NJs medlemmer skal “arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten”.

Under debatten sluttet de fleste opp om tankene bak de skriftlige og muntlige endringsforslagene. Samtidig påpekte flere at det vil oppstå nye behov for å konkretisere og forklare medlemskriteriene.

Bekymret frilanser

[quote:2-left]

Toralf Sandåker fra NJ Frilans spurte hva som nå vil skje med dem som i dag gjør to slags jobber. Han viste til at det trolig gjelder et flertall av frilanserne i NJ at de kombinerer fri journalistikk med informasjonsoppdrag. Han støttet tanken om å fjerne 4A, men fryktet at døren kunne bli enda smalere dersom paragraf 3 blir stående alene.

– Vi kan miste de aller fleste medlemmene, sa han.

De fleste i salen støttet retningen i forslagene. Stein Sneve påpekte at det er når man jobber journalistisk, at 3A gjelder.

NJ-jurist og rådgiver Stein Larsen sa at kravet om hovedyrke er farlig slik mediebransjen utvikler seg. Han støttet tanken om å fjerne paragraf 4A og kravet om at journalistikk skal være hovedyrket. Larsen poengterte at NJ vil være tjent med å få inn flere deltidsansatte journalister som medlemmer.

– Vi krever ikke at dagens deltidsansatte NJ-medlemmer skal følge Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten i sitt andre yrke, enten de jobber som rørlegger eller frilanser. Vi er ikke tjent med at det er mange uorganiserte som jobber 40 prosent som journalist hvis NJ havner i konflikt.

[quote:3-right]

Åpner ikke opp

Nestleder Frantzen utdyper overfor Journalisten at utvalget ikke ønsker å åpne opp for informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere.

– Vi lufter heller ikke dette ut fra økonomiske motiver, for å sikre oss høyere kontingentinntekter. Men vi ser behov for å diskutere om NJ skal ha slike stengsler i vedtektene sine. Vi har ikke tatt stilling foreløpig, men trenger en diskusjon om medlemskap for deltidsjournalister som også jobber innen andre yrker, sier NJ-nestlederen.

Vedtektsutvalget har sitt siste møte 12. januar og skal deretter levere sin innstilling til landsstyret, som så lager innstilling til NJs landsmøte.

Skal bearbeides

Utvalget og landsstyret må nå foreta en vurdering av fordelingen mellom journalistikk og andre typer inntektsbringende virksomheter, samt hvilke typer arbeid som er akseptable i kombinasjon med journalistikk.

[quote:4-left]

– Vi har fått innspill som vi nå har luftet med lokallagene og NJ-staben. I dag fikk vi nye innspill fra landsstyret. De skal vi nå bearbeide, sier Frantzen.

Katrine Strøm

Katrine Strøm (Dagsavisen Fremtiden) var skeptisk til å endre formuleringene i vedtektene på en slik måte at de blir ulne.

– Det er ulike typer yrker innenfor mediehusene som vi ikke er tjent med å akseptere. Det er forskjell på om man jobber med content marketing, altså lager journalistikk på andres vegne, eller om man programmerer tjenester som egen redaksjon bruker. Dette er vanskelige spørsmål å håndtere for klubblederne. Derfor er det nyttig fortsatt å ha en avgrensning i NJs vedtekter.

En annen virkelighet

NJ-leder Thomas Spence forsøkte seg på en grenseoppgang mot informasjons- og kommunikasjonsbransjen:

– Hvis man jobber 1 prosent med kommunikasjon og 99 prosent som journalist, så er det ikke noe problem. Det er det derimot hvis kommunikasjonsvirksomheten utgjør 90 prosent.

[quote:5-right]

Både Spence og NJs generalsekretær Jahn-Arne Olsen beskrev vedtaket fra 1997, om å ikke akseptere informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere som NJ-medlemmer, som passé.

– Det var en helt annen situasjonen i bransjen og et helt annet arbeidsmarked da, sa Spence.

– Det jeg vil betegne som renhetsloven av 1997 har utspilt sin rolle. Den gang hadde vi en ekspanderende mediebransje med økende antall fast ansatte, uttalte Olsen.

Powered by Labrador CMS