– Det var en tabbe, og det beklager vi, sier NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk om en misforståelse om taushetsplikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
– Det var en tabbe, og det beklager vi, sier NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk om en misforståelse om taushetsplikt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bomselskap med sterke anklager i PFU-klage: Hevder NRK-journalist løy om taushetsplikt

NRK beklager, men mener misforståelse ligger bak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Siden i fjor høst har NRK publisert en rekke artikler om driften i det offentlig eide vestlandske bomselskapet Ferde.

I oktober publiserte NRK.no og Dagsrevyen en sak som på nett hadde tittel «Bompengeselskap handlet med firma toppsjefen var medeier i».

Oppfølgere har blant annet gransket Ferde-sjef Trond Juviks rolle i et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo, og at han jobbet med det private prosjektet i kontortiden.

Det har også blitt satt søkelys på at en ledende ansatt fakturerte selskapet i månedsvis uten anbudsprosess.

Hevder journalist bløffet

NRK-dekningen utløste granskning av selskapet, med konklusjon om flere regelbrudd, men ikke lovbrudd.

Nå slår Ferde tilbake med en omfattende PFU-klage der det fremkommer sterke anklager mot NRKs opptreden.

Blant annet hevdes det at NRK-journalist Peter Svaar forsøkte å tilegne seg opplysninger ved å «bløffe» om at Ferde hadde fritatt advokater for taushetsplikt.

Journalisten har sett klagen i sin helhet.

«NRK beklager publisering av udokumenterte påstander om korrupsjon, samt en misforståelse om taushetsplikt. Ellers avviser NRK presseetiske brudd», skriver NRK i sitt tilsvar til Pressens Faglige Utvalg.

Anklages for løgn

I klagen skildrer Ferde e-poster som har gått mellom NRK-journalist Svaar og konsulentselskapet PWC, som rådga Ferde.

«Vi forstår det slik at dere er løst fra taushetsplikten av selskapet, etter samtale med Leiv Olav Sunde (Ferdes juridiske direktør, journ. anm.) i går», skriver Svaar i oktober 2019.

Men Sunde hadde ikke fritatt rådgiverne i PWC for taushetsplikt, og hadde heller ikke diskutert taushetsplikten med Svaar, står det i klagen, som smeller til med en sterk anklage om journalistens motiv:

«NRKs påstand er en ren løgn med det formål å fremskaffe taushetsbelagt informasjon på urettmessig måte i forbindelse med et intervju.»

– Misforståelse

I PFU-tilsvaret bekrefter NRK at e-postene gjengis korrekt.

Men rikskringkasteren mener det er snakk om en misforståelse, og at journalisten oppfattet at Sunde ba ham kontakte PWC «for bekreftelser knyttet til redegjørelsene de hadde gitt til Ferde som oppdragsgiver».

Videre:

«Som det framgår av e-post-korrespondansen klager har vedlagt PFU-klagen oppfattet journalisten dette som at spørsmål om saken kunne stilles til PWC, og at de var løst fra taushetsplikten i denne forbindelse. Dette var en misforståelse fra journalistens side, og dette er også beklaget overfor Ferde.»

«NRK er enig i at dette burde vært sjekket bedre fra vår side - enten gjennom en e-post til Ferde for å sjekke om journalisten hadde forstått dette riktig, eller ved at Sunde ble satt i kopi på e-posten som ble sendt til PWC. Men vi mener det er et godt stykke derfra til å hevde at dette er 'bløff', 'ren løgn' og 'uetisk'.

– Research til sak vi ikke publiserte

Svaar skriver selv i en e-post til Journalisten at NRK-tilsvaret er dekkende for hans opplevelse av hendelsesforløpet.

Han utdyper at bakgrunnen for samtalen med Sunde var at NRK jobbet med å undersøke en fordring på 7,6 millioner kroner mellom Ferde og det privateide selskapet BTS Norway.

– Vi syns det var interessant å undersøke hvorfor et offentlig eid bomselskap hadde flere millioner kroner utestående hos et selskap der ledelsen i bomselskapet var medeiere, skriver Svaar.

Etter gjentatte spørsmål fra NRK fikk de tilsendt to udaterte, usignerte redegjørelser fra Ferde-ledelsen, skriver Svaar. NRK ba om innsyn i e-postdialogen mellom Ferde og rådgiverne som hadde utarbeidet redegjørelsene.

– Ferdes juridiske direktør tok da telefonisk kontakt med meg og ba meg kontakte PWC som kunne bekrefte at de var avsender av den ene redegjørelsen, skriver Svaar.

På dette tidspunktet sendte Svaar e-posten som siteres i PFU-klagen, til PWC.

– Feilen jeg gjorde var å bruke ordet «taushetsplikt» i henvendelsen; jeg visste at PWC som revisor hadde taushetsplikt om sitt kundeforhold til Ferde og skrev i farten at jeg da regnet med denne var opphevet. Det mener Ferde nå at den ikke var. Jeg har derfor beklaget bruken av ordet «taushetsplikt» i denne e-posten til Ferde, men hadde uansett forventet at PWC som en profesjonell aktør avstemmer informasjon de gir ut med sin kunde først.

– Vi kom aldri til bunns i vår research rundt dette lånet på 7,6 millioner kroner, og det ble derfor aldri publisert en sak rundt problemstillingen. Dette var altså del av research til en sak vi ikke publiserte, avslutter Svaar.

– En tabbe

– Vi har drevet kritisk journalistikk om bompengeselskapene generelt, og Ferde spesielt, over lang tid, og vet at det har vært en belastning for dem, naturlig nok. Så mener de at det har skjedd feil i flere saker, og da er det ryddig at PFU får ta stilling til det, sier etikkredaktør Per Arne Kalbakk til Journalisten.

Han understreker at det ikke lå noen intensjon om å lure Ferde, i e-posten om opphevet taushetsplikt.

– Hvis vi hadde jobbet på en sånn måte, og prøvde å lure opplysninger ut av folk, hadde det nødvendigvis blitt oppdaget raskt. Det er ikke en bærekraftig måte å drive journalistikk på. Det var en misforståelse, journalisten burde ha sjekket grundigere. Det var en tabbe, og det beklager vi, sier Kalbakk.

– Misbrukt tall

Ferde skriver innledningsvis i klagen at de er åpne for at NRK har stilt spørsmål ved driften i en «krevende overgangsfase»:

«[...]deler av BT Signaal AS ble kjøpt opp av fylkeskommunene, for så å bli til bomselskapet Ferde. Vår organisasjon gikk da fra privat til offentlig eie over natten. Vi måtte brått forholde oss til et helt nytt sett av regler og krav. Selskapet var ikke rigget for en slik brå overgang.»

Bomselskapet mener videre at NRK har:

  • Satt på trykk uriktige, usaklige og belastende opplysninger
  • Misbrukt tall for å ankomme ved kritiske konklusjoner, og hente inn kritisk uttalelse fra samferdselsministeren
  • Formidlet falske korrupsjonsanklager uten samtidig imøtegåelse

I klagen tas det blant annet opp at en NRK-artikkel fra august bruker foreløpige tall fra Statens vegvesen på driftskostnader i bomselskapene, for å innhente kritiske kommentarer fra samferdselsministeren.

Faktisk.no publiserte senere en gjennomgang av tallene. «NRK legger inn en korrigering om tall, men endrer ikke sakens hovedinnhold», står det i klagen.

Korrupsjonsanklager

Ferde mener også at NRKs beskrivelse om at Ferde-sjef Juvik ledet og brukte tid på et skatteinnkrevingsprosjekt i Kongo «i kontortiden», er feilaktig.

Juvik verken styrte et skatteinnkrevingssystem eller misbrukte arbeidstid, mener Ferde:

«Juvik har brukt rundt 30 minutter på å logge seg inn på datasystemet, hvorav 20 minutter i 'kontortiden'. Som administrerende direktør jobber Juvik langt utover normal arbeidstid med ubetalt overtid.»

Et annet klagepunkt gjelder at NRK Rogaland publiserte et sitat der det beskrives at det har blitt avslørt korrupsjon hos Ferde.

Sitatet ble publisert i en artikkel fra dekningen av en bompengeaksjon i Stavanger:

– Vi mener leder Trond Juvik og styret må gå av etter avsløringene om korrupsjon, ble det uttalt i nettsaken.

Innrømmer overtramp

NRK innrømmer i PFU-tilsvaret at sitatet om korrupsjon aldri skulle ha vært publisert.

NRK anser selv at det var et brudd på Vær varsom-plakatens punkt 4.14 at påstandene ble publisert uten at Ferde fikk svare på beskyldningen.

«NRK søkte å rette opp dette overtrampet ved å publisere en beklagelse i artikkelen tre timer etter at den først ble publisert - i tillegg ble den udokumenterte påstanden tatt ut av saken», står det i tilsvaret.

– PFU får ta stilling til om de grepene var tilstrekkelig for å rette opp overtrampet, for det er ikke tvil om at dette var et overtramp, sier etikkredaktør Kalbakk til Journalisten.

På de andre klagepunktene avviser NRK at god presseskikk er brutt.

– Står ved lag

Når det gjelder NRKs bruk av foreløpige tall, skriver de i tilsvaret:

«Klager synes å bygge dette klagepunktet på et premiss om at NRK fremskaffet og bearbeidet foreløpige tall for driftskostnader fra Statens Vegvesen, og at vi deretter la disse fram for samferdselsministeren for å få kritiske kommentarer til feilaktige tall.»

Men det er ikke riktig, skriver NRK:

«Det var Samferdselsdepartementet som sendte tall på driftskostnadene til NRK etter en vanlig forespørsel om dette, og statsråden bygde sine kommentarer på de samme tallene, som han hadde fått fra sitt eget departement.»

NRK viser til at artikkelen fikk en presisering etter Faktisk.no-gjennomgangen, men mener også at «substansen i statsrådens kommentarer» står ved lag også etter presiseringen.

Mener Ferde bagatelliserer

NRK mener videre at Ferde bagatelliserer omfanget av arbeid og ansvar Juvik har hatt med Kongo-prosjektet - og mener det var relevant å peke på at noe av dette arbeidet ble gjort i kontortiden i den offentlige stillingen hans.

NRK skriver også, om selskapets overgang fra privat til offentlig eie:

«Mens NRK forstår at en slik overgang kan være krevende, er det vanskelig å se hvordan dette skulle frita Ferde fra et ansvar for å følge alle lover og regler som kreves av offentlig eide selskap. Selskapet hadde også flere måneder på seg til å forberede denne overgangen.»

PFU-tilsvaret er signert etikkredaktør Kalbakk, for nyhetsdirektør Helje Solberg.

Det er ikke satt opp når saken kommer opp for PFU. Det gjenstår fremdeles en runde der klager får kommentere NRKs tilsvar, og NRK igjen får kommentere eventuelle nye synspunkter eller opplysninger i klagerens svar.

Powered by Labrador CMS