Disse gidder

LILLEHAMMER (Journalisten): Mange stod tidlig opp i natt for å skrive nyheter basert på skattelistene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

For mange er det en journalistisk julaften å arbeide med skattelistene. Vi vet at klikkene på nettsidene vil få en topp mens artiklene fortløpende publiseres i morgentimene og gjennom dagen. I år er tilgangen til listene litt mer begrenset enn før, og det slutt på egne skattesøk. Likevel begrenser det ikke journalistikken.

Nyhetsgrunnlag

 Som i Adressa hvor de har dedikert i alt 20 medarbeidere, i tillegg til desken, for å jobbe fram journalistikk på skattelistene. Nyhetsredaktør Kirsti Husby forteller at Adressa prinsipielt mener skattelistene bør være åpne og søkbare, men arbeidet i redaksjonen fortsetter som før.

– Adresseavisen legger hvert år ned en god del arbeid med skattelistene. Vi mener at disse opplysningene er viktige og gir nyttig informasjon om flere viktige saker. Vi har lagt vekt på å utarbeide lister over inntekter, skatt og formue for kjente personer i vårt lokalmiljø, gjerne sortert etter bransjer, fagområder eller andre kriterier. De igjen gir grunnlag for nyhetssaker.

– Noen personer og saker følger vi over tid. Det kan for eksempel gjelde maktpersoner med stor aktivitet i regionen.

Kritisk til endring

NTBs sjefredaktør Pål Bjerketvedt forteller at nyhetsbyrået holder samme fokus som tidligere. Der integreres arbeidet med listene i den ordinære nyhetsproduksjonen. Han sier at det blir de typiske nyhetssakene med vesentlighet i en samfunnsnyttig kontekst. Og så blir det statistikk og fakta.

Bjerketvedt er ikke imponert over regjeringens endringer i tilgjengeligheten til skattelistene.

– Jeg er generelt kritisk til at myndighetene skal legge føringer for hva som kan publiseres og hvordan. Prinsipielt bør tilgang til et materiale som dette også innebære ubegrensede muligheter for mediene til foredling og publisering. På den annen side er begrensningene i de nye reglene på et nivå dom fortsatt gjør det mulig å utøve ordinær, kritisk og samfunnsnyttig journalistikk.

 Håndfull

I Drammens Tidende har ansvarlig redaktør Geir Arne Bore satt av en “håndfull” av redaksjonen til arbeidet med skattelistene. Han opplever at regjeringens nye føringer ikke berører de journalistiske vurderingene, men heller ikke Bore fremstår som fornøyd med den nye ordningen.

– Prinsipielt er jeg imot å legge bånd på offentlig informasjon. Og det er prinsipielt uheldig at Skatteetaten skal sitte som en overdommer på hva som er journalistikk.

Viktig journalistisk

Om journalistikken som begås i dag mener han at den er som alle andre dager.

– Fra god og viktig til i beste fall registrerende.

 Bjerketvedt mener journalistenes tilgang på skattelistene er viktig og nødvendig for å belyse samfunnsmessige problemstillinger.

– Stadig mer avanserte nettløsninger har imidlertid til en viss grad flyttet søkemulighetene mot mer “underholdende” funn. På et nivå som vanskelig kan forsvares som et vesentlig samfunnsnyttig motiv. Vi i mediene må ta ansvar for å finne den rette balansegangen, sier Bjerketvedt.

Husby mener at skattelistene ikke bare er viktig i dag, men også resten av året.

 – Vi kan legge fram mange saker der opplysninger fra skattelistene har ført til god og samfunnskritisk journalistikk. Selvsagt lager vi også saker som vi mener har stor leseinteresse, selv om de kanskje ikke alltid kan karakteriseres som svært viktige, sier Husby.

Powered by Labrador CMS