Faksimile av Agderpostens oppslag fredag 17. juni hentet fra Retriever.

Agderposten trakk Gelius-sak

Fikk kritikk, avpubliserte sitatsak fra VG. – Var ikke viktig nok for oss, sier ansvarlig redaktør.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Sist fredag kl. 18.42 publiserte Agderposten en sitatsak basert på VGs oppslag «NRK-Gelius i bitter skolestrid» (ikke på nett). I saken skriver VG at Fylkesmannen har slått fast at praksisen ved Bogstad skole om å dele inn klasser etter faglig nivå er ulovlig. Jon Gelius satt tidligere i driftsstyret ved skolen.

Denne uken viser lenken til Agderpostens nettutgave at sitatsaken er trukket. «Ønsket artikkel finnes ikke!» forteller avisas nettutgave.

Gelius reagerte

Jon Gelius reagerte kraftig både på VGs opprinnelige oppslag og på at Agderposten fulgte opp med en sitatsak.

– Om kvelden fant Agderpostens nettutgave det opportunt å gjengi ukritisk VGs artikkel. Jeg skrev da en e-post til journalisten for å be ham rette opp to vesentlige misforhold, som jeg på det tidspunkt visste VG dagen etter ville omtale i sin beklagelse, sier Gelius.

Trakk saken

Ansvarlig redaktør Morten Rød i Agderposten bekrefter at avisa valgte å avpublisere saken etter at Gelius hadde tatt kontakt.

– Det er riktig at den er trukket. Vi fikk en henvendelse på e-post fra Jon Gelius hvor han påpekte rettelser i saken, men uten at han krevde at vi skulle fjerne den, sier Rød.

Slo seg til ro

Gelius slo seg til ro med Agderpostens valg.

– Jeg fikk e-post tilbake fra Agderposten om at avisen valgte å trekke hele saken og tok det til etterretning. Jeg ba aldri om at saken skulle trekkes, men ønsket kun å få rettet opp åpenbare misforhold, sier Gelius.

Ingen undersøkelser

Årsaken til at Agderposten valgte å trekke saken er, ifølge Rød, at de ikke ville gjøre egne undersøkelser i saken.

– Ettersom vi på en hektisk fredag ikke hadde tid til å gå inn i sakens realiteter valgte vi å avpublisere den. Saken var ikke viktig nok for oss til at vi ville gå inn i den på selvstendig grunnlag, sier Rød.

– Ikke heldigste måten

Agderpostens redaktør tar selvkritikk for måten saken ble løst på.

– Å trekke saken var ikke den heldigste måten å håndtere den på. Prinsippene er klare, og vi har selvsagt vårt ansvar for hva vi publiserer. Det ansvaret tar. Nå vil vi bruke denne saken til å lære av.

Kunne valgt annerledes

Rød mener redaksjoner skal være varsomme med å avpublisere saker.

– Her kunne vi for eksempel lagt inn sitater i etterkant, men vi hadde ikke tid til å gå inn i den på en hektisk fredag.

– Betyr denne saken at det er lettere for kilder i sitatsaker å få avpublisert saker?

– I dette tilfellet var det vi som valgte å avpublisere, ikke kilden.

– Tendensiøst av VG

Jon Gelius reagerte også kraftig på VGs opprinnelige oppslag og var i dialog med avisen om saken i løpet av fredagen.

– VG hadde et tendensiøst og delvis misvisende oppslag om meg i sin morgenutgave, sier Gelius til Journalisten. Han reagerte særlig på to ting.

– Det ene var det faktum at jeg ikke har hatt noe med Bogstad skole å gjøre på ett år og derfor ikke kjenner saksgangen eller vurderingene som nå er gjort. Det var altså ikke riktig at jeg skulle befinne meg i en «bitter skolekrig». Mitt foreldreengasjement som far ble avsluttet da vi flyttet til USA.

– Det andre var omtalen av Bogstad skole som eliteskole. Bogstad er ingen eliteskole, men en offentlig barneskole som gjennom sin arkitektoniske utforming har baser i stedet for vanlige klasserom. Også andre offentlige skoler i Oslo har en slik struktur, så Bogstad er verken enestående eller eliteskole.

VG uenig

Nyhetsredaktør Helje Solberg i VG er uenig i Gelius’ karakteristikk av den opprinnelige saken.

– Denne saken går rett inn i en debatt som har bred allmenn interesse. Den handler om Fylkesmannen som refser Bogstad skole for aldersblanding og gruppeorganisering av elever etter faglig nivå og prestasjoner. Gelius var leder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), og dermed også automatisk medlem av driftsstyret, da den omstridte ordningen ble etablert. Senere ble han utnevnt som driftsstyreleder ved den samme skolen av Oslo byråd. Konflikten har preget skolen i mange år, sier Solberg.

Hun mener at leserne selv er i stand til å vurdere om det er grunnlag for å omtale saken som en «bitter skolekrig».

– I VGs sak uttaler Jarle Aabø, profilert kommunikasjonsrådgiver, som har hatt tre barn ved skolen, at de foreldrene «som turde si ifra, har opplevd at de er blitt hundset og stigmatisert av Gelius og rektor». Gelius på sin side svarer at «Aabø og en håndfull andre foreldre har gjort det til sin livsoppgave å kritisere og forfølge Bogstad skole». I VG mener vi at «bitter skolekrig» ikke er å ta for hardt i for å beskrive konflikten som har preget skolen i så mange år.

Trykket beklagelse

Lørdag fulgte VG opp fredagens sak med å trykke følgende beklagelse:

«VG skrev i går om Bogstad skole i Oslo. Fylkesmannen refser skolen for aldersblanding/ gruppeorganisering av elever etter faglig nivå, som er i strid med loven. I den forbindelse kom VG i skade for å trykke bilder av skolens tidligere leder av driftsstyret, Jon Gelius, som er tatt i en annen sammenheng. Det beklager VG. Ved en glipp falt et av sitatene ut, nemlig årsaken til at Gelius ikke ville kommentere Fylkesmannens avgjørelse: «Jeg har ikke hatt noe å gjøre med Bogstad skole på over ett år. Jeg kjenner ikke den siste saksgangen eller vurderingen». VG beklager feilen. Gelius mener at det ikke er dekning for å karakterisere Bogstad skole som en eliteskole.»

– Konstruktiv dialog

Solberg mener at dialogen avisen hadde med Gelius fredag var ryddig og konstruktiv.

– Vi fant raskt ut at dette ville vi beklage. Vi sendte han en tekst slik den fremkommer på trykk i avisen lørdag. Han godtok vår beklagelse uten rettelser.

– Hva slags erkjennelse ligger det i at VG trykket beklagelsen?

– Når VG gjør feil, beklager vi. Det skulle bare mangle.

Powered by Labrador CMS