Karianne Solbrække i TV 2 snakket om hvordan de har jobbet etter fellelsene i PFU i fjor. Foto: Kristine Lindebø
Karianne Solbrække i TV 2 snakket om hvordan de har jobbet etter fellelsene i PFU i fjor. Foto: Kristine Lindebø

TV 2 ble felt flest ganger i PFU

Hadde tre brudd og to kritikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag la Norsk Presseforbund fram sin statistikk over Pressens Faglige Utvalgs (PFU) fellelser og frikjennelser i 2018.

TV 2 er det mediet som er felt flest ganger i 2018, med tre konklusjoner om brudd og to med kritikk.

– Dette er vel noe av det verste en redaktør kan gjøre, sa nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2, under presentasjonen av PFU-statistikken for 2018 mandag.

Solbrække hadde takket ja til å fortelle om hvordan kanalen har jobbet med presseetikken etter å ha fått flest fellelser i fjor.

– Det har gått ut en tydelig instruks om innskjerping hos oss, sa Solbrække, og listet opp en rekke tiltak kanalen har satt i gang etter fellelsene.

TV 2s tiltaksplan:

 • Senke terskelen for å løpende rette opp feil i større grad, når de oppdages
 • Oftere diskutere presseetikk i store grupper, senke terskelen for hva som skal tas opp til felles diskusjon og refleksjon
 • Gir ut et kompendium om presseetikk i redaksjonen, med de mest relevante PFU-avgjørelsene, med kommentarer
 • Skjerper rutiner ved innkjøp av eksterne produksjoner
 • Holde kurs rundt etikk og regelverk når det gjelder forhåndsfinansierte produksjoner, med tanke på produktplasseringer.

Tidens Krav pådro seg to brudd og én kritikk, Avisa Nordland ett brudd og to kritikk, mens Aftenposten og Nordlys brøt god presseskikk to ganger.

– Folk er opptatt av at det som publiseres er korrekt, og mange benytter seg av klageretten når de mener mediene er ensidige eller ikke har sjekket opplysningene godt nok, sier leder av PFU, Alf Bjarne Johnsen.

PFU mottok flere klager i 2018 enn året før. Antall behandlede saker har også økt. Det samme har antall uttalelser, forteller presseforbundet.

25 prosent felt

Andelen fellelser av de sakene som har fått full behandling har sunket noe. I 2017 var denne på 64 prosent, mens den i 2018 var på 57 prosent.

I denne beregningen er ikke de sakene som ikke får full behandling regnet med. I 2018 fikk 151 saker en såkalt forenklet behandling, som betyr at sekretariatet innstiller på «ikke brudd», hvis de mener det er åpenbart at det ikke er brudd på god presseskikk.

Innstillingen må vedtas av PFU, men sekretariatet gjør en forenklet behandling ved at de ikke henter inn tilsvar fra mediet som er klaget inn.

Hvis man regner med disse 151 i det totale regnestykket, er det bare 25 prosent av de behandlede klagene som blir felt i PFU.

Bommer på fakta

I 2018 var det flest som ble felt for brudd på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten (VVP), som handler om kontroll av opplysninger og kildebredde.

Hele 30 ganger ble mediene felt på dette punktet, sammenlignet med 14 fellelser i 2017.

Ifølge 3.2 skal redaksjonene «Vær(e) kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.»

Som tidligere år, har også mange redaksjoner blitt felt fordi de har manglet samtidig imøtegåelse, og dermed blitt felt etter punkt 4.14.

I 2018 ble mediene felt 21 ganger på dette punktet, mot 23 ganger i 2017.

Ifølge 4.14 skal «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Høye forventinger

– Vi har et økende antall klager fra publikum. Det må leses som et tegn på at det er høye forventinger til journalistikken, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Nytt av året har vært en endring i PFUs vedtekter som nå lyder slik:

«Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.»

Dette ble innført i mars 2018, og som en følge av dette har PFU avvist behandling av 28 klager. Av lista på 152 redaksjoner som har vært innklaget, er 23 redaksjoner ikke tilknyttet ordningen ved utgangen av 2018, opplyser presseforbundet.

Tall fra Norsk Presseforbund.
Tall fra Norsk Presseforbund.

Avviste klager

158 klager ble avvist av ulike grunner, som at de var foreldet, manglet samtykke fra berørt part eller lå utenfor PFUs område.

39 klager ble løst gjennom minnelig ordning mellom klager og redaksjon, som er en sterk økning fra året før da tallet var 27.

7 klager ble trukket uten slik minnelig ordning.

Endringer: Denne saken har blitt oppdatert. I den første versjonen av saken kom det ikke fram at det er 25 prosent av alle behandlede saker som ble felt i 2018. Det sto at fellingsprosenten er 57 prosent, som bare viser til de sakene som har fått full behandling og ikke de med forenklet behandling.

Slik gikk det i 2018

 • PFU mottok 493 klager * (417 i 2017)
 • PFU behandlet 335 klager ** (280 i 2017)
 • Utvalget avga 122 uttalelser (104 i 2017)
 • Av disse endte 45 med brudd og 24 med kritikk (49 og 18 i 2017)
 • Mediene gikk fri 53 ganger etter full behandling (37 i 2017)
 • 57 prosent av sakene som fikk full behandling ble felt (64 prosent i 2017)
 • 151 klager endte med ikke brudd, etter forenklet behandling (129 i 2017)
 • 25 prosent av alle behandlede saker ble felt
 • 39 klager ble løst i minnelighet og 7 klager ble trukket og 10 henlagt (27, 14 og 1 i 2017)
 • 158 klager ble avvist på grunn av manglende samtykke, foreldelse, klager som ligger utenfor PFUs område (84 i 2017)

* Antall klager som PFU har mottatt i løpet av 1.1.2018 til 31.12.2018. Her ligger det også klager som vil bli behandlet i 2019, samt klager som ikke vil få behandling grunnet mangler.

** Antall klager som er behandlet i PFU i 2018 (her er ikke de 158 avviste klagene inkludert). I dette tallet ligger det også klager mottatt i 2017, men behandlet i 2018.

Powered by Labrador CMS