Vil gjøre Trondheim til innovasjonsbyen

Polaris Media og NTNU forener krefter for å komme opp med fremtidens medieprodukter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Neste uke «lanseres» medieinnovasjonsnettverket Next Media i Trondheim. Bak nettverket står New Media Network og Polaris Media i samarbeid med NTNU. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheims kommune og Innovasjon Norge har spyttet inn en halv million kroner i finansiering.

Print sin tur?

Professor Andrew Perkis ved NTNU er styringsleder for prosjektet. Da Journalisten snakket med ham på konferansen Digitale Medier på Fornebu i forrige uke, var han ordknapp utover å si at nettverket har kommet i stand som følge av mangel på innovasjon på mediefeltet.

Perkis snakket på konferansen om neste generasjons medieprodukter. Professoren forsker blant annet på publikums opplevelser av ulike medietjenester, og har bidratt til fulldigitaliseringen av norske kinoer.

– Kinobransjen har vært flinke på innovasjon de siste årene. Før var det kringkastingsbransjen. Nå er det kanskje print sin tur, sa han til Journalisten.

Vil ut av siloen

Med seg på laget i Next Media har han digitalredaktør Rolf Dyrnes Svendsen i Polaris-eide Adresseavisen og styreleder Alf Lande i New Media Network. Dyrnes Svendsen letter nå mer på sløret om hva Next Media dreier seg om. Han ønsker å bygge en innovasjonsklynge med utgangspunkt i mediehus, leverandører og kunnskapsmiljø, men som skal gå på tvers av industrien i større grad enn på tvers av verdikjeden.

– Mediebransjen kommer til kort i forhold til den tida vi skal inn i dersom vi skal sitte i vår egen silo. Dette er et forsøk på å strekke oss utover det bransjeinterne, sier Dyrnes Svendsen.

Nettverksbygging

Innovasjonsnettverket skal være organisert på tre plan. For det første fins det en arena for å dele kunnskap.

For det andre skal det søkes ut mot verden i form av å utveksle ideer og erfaringer internasjonalt. Som eksempler trekker Dyrnes Svendsen fram eksisterende utveksling med det svenske mediekonsernet Stampen-gruppen og et tilsvarende finsk nettverk.

Til slutt drives det konkrete prosjekter rundt om i nettverket som skal være motorer inn i delingen.

Sosiale relasjoner

Dyrnes Svendsen mener det er viktig å bygge sosiale relasjoner for å drive fram nyvinninger.

– Det er en stor fordel for utvikling og innovasjon at det eksisterer sosial tilhørighet mellom aktørene. Det er også en trygghet at de jobber i fellesskap. Vi har også en geografisk nærhet her i Trøndelag, som for eksempel god kontakt med NRK på Tyholt og Trønder-Avisa i Steinkjer. Vi er konkurrenter, men har en felles forståelse av å tenke framover.

Neste generasjons søk

På spørsmål om hvilke konkrete prosjekter Next Media jobber med trekker digitalredaktøren fram et par eksempler:

– Et område vi utforsker er digitale fortellerverktøy. Hva trenger vi nå når våre betalende brukere forlanger at historiene skal fortelles på multimediale apparater?

– For det andre har vi et NTNU-miljø som er knyttet opp mot søk. Det dreier seg om den semantiske weben, som er intelligente søk hvor treff ikke bare listes opp, men hvor det trekkes ut mønstre fra treffmassen, sier Svendsen.

Semantiske treff er det du sannsynligvis har opplevd når du har søkt etter en bok på Amazon eller musikk på Itunes. Det vil si at du får forslag til andre forfattere, titler eller musikere du kan være interessert i basert på hva andre som har søkt det samme tidligere har likt.

Tanken til Next Media er altså å kunne overføre slike søk til innholdet på nyhetsnettstedene. Dyrnes Svendsen mener det er nødvendig å tenke ambisiøst for å være rustet for fremtiden.

– Jeg tror dette er noe hele bransjen kan dra nytte av. Man må være ambisiøs når man tenker nye ting. Forutsetningen for å komme videre er ikke bare å tenke forlengelse av det man allerede har, men tenke langt fram.

Dialog med MBL

Andre områder han trekker fram som interessante er mulighetene som ligger i såkalte stedsbaserte tjenester og mobile tjenester.

Dyrnes Svendsen sier at det først og fremst er de som deltar i Next Media-samarbeidet som får dra nytte av den utviklingen som drives der. Men nettverket har dialog med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tanken er å drive fram løsninger som kan komme hele mediebransjen til gode.

– Jeg vil invitere inn konkurrenter. MBL er en aktiv bidragsyter i dette, og har bedt oss om å komme med konkrete forslag, sier Svendsen, som så langt har finansiering ut neste år.

– Lek med teknologier

På konferansen på Fornebu ble New York Times fremhevet som et mediehus man bør lytte til. Medie- og teknologistrateg Matt Boggie fra forsknings- og utviklingsavdelingen fortalte om hvordan avisa ligger langt framme i å forske på hvordan nye teknologier kan tas i bruk. Han viste blant annet en video av et «magisk baderomsspeil» som i en halvpart av speilet kan vise de siste nyhetene eller hvordan været blir.

– Vi er en nyhetsinnhentingsorganisasjon, som tilfeldigvis trykker en avis hver dag. Vi må tenke på oss som innholdsselskaper først og fremst, sa Boggie om forskningen på nye teknologier.

Forskeren rådet medieselskaper til å leke mer.

– Bruk litt tid på interessant teknologi og lek med den. Men ikke bare fordi det må føre til et bestemt produkt i andre enden.

Må ha nettverk

Men den norske mediebransjen er annerledes stilt enn New York Times, som har 1.150 redaksjonelle medarbeidere. Perkis råder mediene til å mase på forskere for å komme i gang med innovasjon. Men understreker at norske medieselskaper er avhengig av et nettverk.

– De må se hvor forskningen ligger og deretter tvinge forskere som meg til å lytte. Så må de ha et nettverk. Alle roller i verdikjeden må være med fordi det er ingen i Norge som er store nok alene. Sammen danner de grunnlaget for innovasjon.

Powered by Labrador CMS