Aps Lene Vågslid beskriver bøter for brudd på offentlighetsloven som et tiltrengt tiltak.
Aps Lene Vågslid beskriver bøter for brudd på offentlighetsloven som et tiltrengt tiltak.

Ap vil vurdere bøter for brudd på offentlighetsloven:
– Trenger ris bak speilet

Viktig, mener pressestemmer.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Dette trengs fordi offentlighetsloven brytes i for stor grad. Jeg mener offentlig sektor må sette gullstandarden for offentlighet, og da trenger vi ris bak speilet. Man har erfaring med at sanksjoner som bøter kan være forebyggende, oppdragende og ansvarliggjørende, sier stortingsrepresentant og leder for justiskomitéen, Lene Vågslid (Ap), til Journalisten.

Torsdag etterlyste hun konkret oppfølging av offentlighetsloven fra justisminister Monica Mæland (H) på Stortinget, og pekte i samme slengen på tiltak Arbeiderpartiet ser for seg:

– Det bør ikke være slik at man kan omgå intensjonene i offentlighetsloven gjennom utsetting eller privatisering av offentlige funksjoner og ansvarsområder. Brudd på offentlighetsloven bør straffes med bøter, sa Vågslid fra talerstolen.

Foreslått programpunkt

I utkastet til nytt partiprogram som i disse dager vurderes av Ap-organisasjonen, ligger det inne et punkt om offentlighetsloven.

Ordlyden er ikke like bastant som det Vågslid uttalte fra talerstolen, men det foreslås å gå inn for å «styrke bestemmelsene i offentlighetsloven slik at meroffentlighet praktiseres i alle kommuner, og vurdere sanksjoner for kommuner som bryter offentlighetsloven».

Punktet kan med fordel forsterkes, og utvides til å gjelde hele forvaltningen, mener Vågslid.

– Det kommer jeg til å spille inn og jobbe med, fram mot at programmet skal vedtas på landsmøtet, sier Ap-politikeren.

Støttes av pressestemmer

Ap-utspillet får støtte fra blant andre Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

– Offentlighetslovens status er for dårlig der ute. Jeg tror det skyldes manglende konsekvenser dersom loven brytes. Vi har en god lov i utgangspunktet, men den følges ikke godt nok. Det handler om alt fra treghet i utlevering av dokumenter til manglende journalføring. Riksrevisjonens rapport om arkivering i offentlig forvaltning påpekte akkurat det samme: en lov uten sanksjoner er i realiteten en ganske svak lov, sier Floberghagen til Journalisten.

Hun påpeker at presseforbundet og andre presseorganisasjoner over tid har argumentert for samme tiltak. Presseforbundet har nevnt behovet for sanksjoner i høringsuttalelser til både Ytringsfrihetskommisjonen og Koronakommisjonen.

– Men dette er et viktig signal fra Ap, og bra at de går den veien. Jeg håper de husker på det hvis de kommer i regjering. Dette er noe opposisjonen har en tendens til å være opptatt av, mens posisjonen ikke har like sterk tendens, sier Floberghagen.

Også Tron Strand, leder for Pressens Offentlighetsutvalg, støtter utspillet.

Han sa seg skuffet over Mælands respons om oppfølging av selve loven torsdag.

– Det positive med debatten i Stortinget var at Lene Vågslid så sterkt understreket nødvendigheten av åpenhet og innsyn. Det er særlig løfterikt at Ap nå ser nødvendigheten av at det innføres sanksjoner for brudd på loven, og at det kan være aktuelt å etablere et uavhengig tilsyn som skal kontrollere at forvaltningen etterlever den. Offentlighetsutvalget støtter dette, skriver Strand til Journalisten.

Også arkivlovutvalget har tatt til orde for et uavhengig tilsyn med ansvar for at det offentlige faktisk følger offentlighetsprinsippet.

Mener behovet ikke er så stort

Justisministeren svarte torsdag kort på spørsmål om sitt syn på tiltak som bøter og uavhengige tilsyn:

– Generelt synes jeg at offentlig sektor er stor nok, og at vi har mange nok tilsyn. Vi har helt sikkert et som kan ta seg av dette feltet også, hvis man skulle mene at det var behov for et ekstra tilsyn knyttet til dette. Jeg mener at behovet ikke er så stort, sa Mæland fra talerstolen.

Les og se hele utvekslingen mellom Vågslid og Mæland på Stortinget.no.

Powered by Labrador CMS