Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund under fredagens styremøte. Styreleder Harald Stanghelle i Norsk Redaktørforening til venstre. Arkivfoto Journalisten

Ny Vær Varsom-plakat vedtatt

Presseforbundet vedtok å sende Tekstreklameplakaten inn i historien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På et styremøte i Norsk Presseforbund fredag ble en revidering av kapittel 2 i Vær Varsom-plakaten vedtatt. Tekstreklameplakaten er nå historie og integrert i Vær Varsom-plakaten.

Vedtaket skjedde uten endringer fra det et arbeidsutvalg presenterte tidligere i vår.

Se det nye kapittelet lenger ned.

Les også: Se forslaget til nye tekstreklameregler

Redaktørforeningen og Journalistlaget sa under behandlingen på styret at det hadde vært betydelig uenighet underveis i arbeidet, men at begge parter var fornøyd med at de hadde kommet til enighet.

- Det var betydelig strekk i feltet til perioder, men det har blitt tauet inn. Så har vi klart å få dratt dette sammen til et resultat jeg syns er bra. Presseforbundet er en konsensusorganisasjon. Hvis vi har mindretall og flertall her er vi ute og kjøre, sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Også Hege Iren Frantzen, som representerte Norsk Journalistlag i arbeidsutvalget, var glad for enigheten.

- Jeg kan bekrefte at det har vært strekk i feltet. Men det er en god ting å lande et forslag som bransjen er enig om. Bransjen er veldig opptatt av etikk, og det er viktig for journalistikken, sa Frantzen.

Nytt kapittel

Det er kapittel 2 i Vær Varsom-plakaten som nå er endret. Det nye kapittelet ser slik ut:

Kapittel 2: Integritet og troverdighet

2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.

2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

2.4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, herunder motta penger, varer eller tjenester, som kan oppfattes å være kompensasjon fra utenforstående for redaksjonelle ytelser.

2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.

2.6.  Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.

2.7 Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.

2.8 Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk.

Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

2.9 Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelsen.

Les hele den nye Vær Varsom-plakaten.

Les mer om nedleggelsen av Tekstreklameplakaten.

Powered by Labrador CMS