Klubbleder i NJ i NRK Finnmark, Stian Strøm. Foto: Eskil Wie Furunes/NRK

– Vi er ikke motstandere av omorganiseringer, så lenge det finnes gode grunner. Det er de gode grunnene vi savner nå

NRK-tillitsvalgte markerer motstand mot forslag om sammenslåinger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ledergruppen i NRKs distriktsdivisjon foreslår å innføre som prinsipp at NRK skal ha én enhet under en distriktsredaktør per fylke. Det viser et brev sendt ut på høring til ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Forslaget vil i praksis bety sammenslåing av flere av dagens distriktskontorer: Antall norske fylker reduseres til totalt 11 i tallet ved nyttår 2020, mens NRK i dag har 15 distriktskontorer.

Allerede markerer redaksjonsklubbene ved flere distriktskontorer motstand mot forslaget slik det formuleres i dag. Både hos NRK Finnmark og NRK Buskerud utløser erfaring med tidligere omorganiseringer bekymringer, forteller tillitsvalgte til Journalisten.

«Har ingen hensikt»

I høringssvaret fra NTL og NJ i NRK Finnmark skinner det gjennom at de ikke synes regionreform rettferdiggjør noen ny omorganisering.

Nye fylker 1. januar 2020

  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland fylke
  • Aust-Agder og Vest-Agder blir til Agder fylke
  • Vestfold og Telemark blir til fylket Vestfold og Telemark
  • Oppland og Hedmark blir til Innlandet fylke
  • Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken fylke
  • Troms og Finnmark blir til fylket Troms og Finnmark

Kilde: Regjeringen.no

– Vi er ikke motstandere av omorganiseringer, så lenge det finnes gode grunner. Det er de gode grunnene vi savner nå, sier Stian Strøm, klubbleder i NJ i NRK Finnmark, til Journalisten.

I uttalelsen står det:

«Vi mener bestemt at NRK må unngå en omorganisering bare for å følge en ny fylkesstruktur. En ny organisering kan være løsningen hvis vi skal slå sammen sendeflater eller nettsider, men har ingen hensikt hvis vi uansett mener det nye fylket er for stort til at det er hensiktsmessig å ha felles radiosendinger», står det i uttalelsen signert Strøm og Kai Erik Bull, tillitsvalgt i NTL i NRK Finnmark.

– Ubesvarte spørsmål

Klubblederne i Finnmark skriver at de frykter unødig støy både internt og blant befolkningen, og peker på erfaringer fra prosessen der det tidligere sammenslåtte distriktskontoret NRK Troms og Finnmark ble vedtatt splittet opp igjen i 2012.

En prosess de beskriver som kontroversiell og kostbar, også for NRKs tillit i befolkningen.

Klubbleder Strøm mener det er fare for at den store beslutningen om ett distriktskontor per nye fylke tas på for tynt grunnlag.

– Det gjenstår flere ubesvarte spørsmål, både om hvordan tilbudet til befolkningen vil påvirkes og hvordan dette skal organiseres på ledernivå. Så ser vi at det sies at ny distriktskontorstruktur ikke skal føre til nedbemanning, men vi har hittil ikke sett det skriftlig noe sted, sier Strøm.

Fra 1. januar er nyfylket Troms og Finnmark en realitet i nord.

– Vil gjerne beholde redaktøren

Også NRK Buskerud har erfaring med sammenslåing: I 2003 ble distriktskontoret slått sammen med Vestfold og Telemark under navnet NRK Østafjells.

Benedikte Fjelly, klubbleder NJ i NRK Buskerud. Foto: NRK

– Det var ikke en særlig god periode for NRK Buskerud. Vi mistet distriktsredaktøren vår, og mye av trykket forsvant. Det var rett og slett litt lite gass, beskriver klubbleder Benedikte Fjelly i NRK Buskerud.

I høringsinnspillet omtales perioden slik:

«Vi ble en lillebror i en stor region, vi ble færre ansatte, ledelsen ble fjern og det var vanskelig å vite hva vi egentlig skulle satse på. Dette bar også produksjonen vår preg av.»

For tre år siden, i forbindelse med atter en omorganisering, ble Buskerud-kontoret lagt under NRKs Region Øst og fikk distriktsredaktørstillingen tilbake.

– Det har fungert veldig bra, og i vårt høringsinnspill markerer vi tydelig at vi gjerne vil beholde vår lokale redaktør. Det er ikke sånn at vi kjemper for å ha flest mulig sjefer, men vi har erfart hvor viktig det er med tilstedeværende lokal ledelse, ikke bare en leder som kommer innom iblant, sier Fjelly.

Fra 1. januar er nyfylket Viken en realitet, bestående av dagens Buskerud, Akershus og Østfold.

«Mer fleksible, innovative og kompetente»

Dette er prinsippene divisjonsledergruppa foreslår å bruke når distriktskontorer skal inndeles:

  • NRK endrer distriktskontorstrukturen i lys av regionreformen og andre samfunnsendringer.
  • NRK skal ha inntil én organisatorisk enhet per fylke, ledet av en distriktsredaktør.
  • Det skal være lokal redaksjonell ledelse tilpasset regionens behov og oppdrag.
  • Organiseringen skal gjøre oss mer fleksible, innovative og kompetente.

Ifølge NRKs interne tidsplan for prosessen skal ledergruppa i distriktsdivisjonen ta til seg høringsinnspill og behandle et justert forslag i løpet av uka.

Prinsippene skal endelig behandles av toppledergruppa i NRK fra 11. september.

Powered by Labrador CMS