Storinvestor vant mot BT

BT burde vært rausere da Tor Arne Uppstrøm ble frikjent i retten og fikk kritikk av PFU.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tor Arne Uppstrøm har reagert på Bergens Tidendes dekning dagen etter at han selv ble frifunnet for grov økonomisk utroskap i tingretten i november 2010. Uppstrøm mener han ikke kom til orde og at BTs omtale inneholdt faktafeil.

Uppstrøm viser til at han aldri var med på å kjøpe verftet Mjellem & Karlsen, snarere har han vært med på å få på plass finansieringen.

Avisen på sin side mener de brukte relevante kilder, og ikke minst at de har viderebrakt både kritikk og selvkritikk i saken. Avisen mener de også har åpnet for debatt.

Renvaskelse

I sin vurdering ga flere av medlemmene klart uttrykk for at de opplevde klagen fra Uppstrøm som et ønske om at PFU skulle bidra til en renvaskelse av klager.

– Jeg vil ikke være med på å vurdere om han har vært med på å drive fram konkursen i Mjellem & Karlsen, gjorde Dagbladets John Olav Egeland klart.

Egeland mente også at klagen var skrevet med en betydelig arroganse mot journalistisk tankegang.

Utvalgsleder Hilde Haugsgjerd var enig med Egeland i antakelsen om Uppstrøms ønske at PFU skal bidra til å befeste at han ikke hadde noe med verftskonkursen å gjøre.

– Men vi ønsker å gå litt tilbake og ikke gjøre det.

Ikke godt nok

Utvalget var enig i at BT i artikkelen dagen etter frifinnelsen ikke gjorde en god nok journalistisk jobb.

Egeland mener BT burde forklart hans rolle bedre enn de gjorde, og spurte retorisk om dekningen var balansert.

Henrik Syse var langt på vei enig med Egeland, men vektla at Uppstrøm satt i styret og ikke var i den daglige ledelsen.

– Det er vel riktig at det da er en forskjell i hans rolle rundt verftet, og det burde BT vært tydeligere på. Han er blitt utsatt for ganske alvorlige anklager, og da er det viktig at dommen skal gjengis riktig.

Lite rause

Ingen i utvalget har spilt inn at BT bør gå fri, slo leder Hilde Haugsgjerd fast.

– Etter en så stor sak som de har dekket så oppfattende og fra så kritiske vinkler, er de lite rause og ikke grundige i å fortelle helheten i saken til leserne. De er tydelige i tittel, men så sår de tvil om dommen uten at Uppstrøm eller advokaten får komme til orde for å kommentere det, da blir det ikke slik det skulle vært.

Utilgjengelig kilde

OJ-leder og DN-journalist Martin Riber Sparre mente det burde vært et moment at Uppstrøm har gjort seg utilgjengelig i saken.

– Også hans advokat var ifølge DN-journalister jeg var i kontakt med vanskelig å få tak i, og det mener jeg burde være en del av bildet.

Uppstrøm ønsket også at PFU skulle ta stilling til om alle artikler var feilaktige at de burde slettes fra BTs arkiv. Det mente Haugsgjerd ikke lå i PFUs mandat, men hos den enkelte redaktør.

Kjennelsen

Bergens Tidende har i denne saken opptrådt kritikkverdig, konkluderte utvalget. Kritikken ble knyttet til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5 om å unngå forhåndsdømming. PFU mener avisen med fordel kunne gitt Uppstrøm adgang til samtidig imøtegåelse og derfor brøt punkt 4.14.

– Etter så omfattende og kritisk dekning burde de redegjort grundigere for frifinnelsen. Dette er kritikkverdig opptreden, sa Haugsgjerd.

Også NRK er klaget inn for utvalget av Uppstrøm. Denne behandles senere på dagen.

Powered by Labrador CMS