New in Journalism har som mål å skape en base for nettverksbygging og samarbeid på tvers av de nordiske landegrenser for unge journalister med interesse for internasjonale relasjoner.

Nytt nettverk for unge journalister skal styrke samarbeid mellom Norden og Russland

– Jeg har trua på hele opplegget, sier Olav Njaastad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Barents Press og Nordisk Journalist Center (NJC) har startet et nytt internasjonalt nettverket for unge nordiske og russiske journalister. Nettverket har fått navnet New in Journalism.

– Dette er et flott og nytt initiativ. Unge journalister får muligheten til å reise, delta på samlinger og bygge spennende kontaktnettverk, sier Olav Njaastad til Journalisten.

Han er tidligere leder i Norsk Journalistlag (NJ) og nå medlem i styret for NJC, som er lokalisert med journalistutdanningen i Aarhus.

New in Journalism har som mål å skape en base for nettverksbygging og samarbeid på tvers av de nordiske landegrenser for unge journalister med interesse for internasjonale relasjoner.

– Ut ifra min erfaring i NJ, så kan jeg se at dette er et prosjekt med høy standard og kvalitet. Jeg har trua på hele opplegget, sier han.

Tre presseturer

I 2022 vil det bli arrangert tre fysiske presseturer i Norden og Russland, mer spesifikt til Tromsø, Murmansk og København. Hver tur skal legge vekt på et tema, som i år vil være: klimaendringer, konstruktiv journalistikk og (hyper)lokal journalistikk.

Målet med presseturene er å styrke deltagernes fremtidige karriere i mediebransjen.

De som kan søke om å delta i prosjektet er fast ansatte, frilansere og studenter med inntil fem års yrkespraksis.

Russland på agendaen

Njaastad mener det er ekstra spennende at Russland er inkludert i prosjektet.

– Jeg se at dette er et prosjekt med høy standard og kvalitet, sier Olav Njaastad.

– Mange av de aktivitetene fra nordiske land går sørover i Europa eller er transnasjonale. Det er lite utveksling på tvers av de nordiske landegrensene, så dette er veldig verdifullt, både for yrkeskollegaene våre i Russland og for oss, sier han.

Presseetikken i Russland skiller seg ut fra den nordiske. Derfor er ikke alltid samarbeid med nabolandet like enkelt, mener Njaastad.

– Men dette prosjektet er organisert på en måte som er lite kontroversiell. Jeg tror denne relasjonen med Russland vil være spennende og engasjerende for mange. Prosjektet skaper et verdifullt bytte som jeg tror vil føre til at norske journalister vil tenke over egne yrkesforhold.

– Unge journalister sliter

New in Journalism er finansiert med støtte fra Nordisk Ministerråd og Svenska Institutet.

Prosjektleder er Daniel Nord, mens Tim Anderson Rask er daglig leder og har vært koordinatoren for Barents Press Sverige. Rask er også initiativtaker for prosjektet sammen med russisk kollega Anna Kireeva fra Barents Press Russland.

Hovedargumentet for å starte prosjektet er at det stadig blir vanskeligere for unge journalister å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Rask til Journalisten.

Initiativtakeren Tim Anderson Rask mener dagens unge journalister sliter med å få seg jobb.

– Vi kaller dette for laskarusell i Sverige, når nye journalister må hoppe fra stilling til stilling. Dette skjer mye i Sverige og har skjedd siden 90-tallet etter at de faste jobbene begynte å minske.

50 har meldt seg

I Russland er det andre utfordringer, særlig knyttet til aktivisme og pressefrihet, forklarer Rask.

– De jobber under en type press som er vanskelig å forestille seg. De risikerer å få livene sine ødelagt eller til og med å bli drept. Vi er heldige som har mer frihet, men ser samtidig at graden av selvsensur øker her også når det gjelder visse temaer.

Rask ønsker å ta tak i de ulike problemene ved at de unge deltagerne i prosjektet kan dele erfaringer, lære av hverandre og få styrket sin motivasjon. Prosjektet legger også til rette for at deltagerne kan søke om midler til felles- og individuelle internasjonale prosjekter.

Foreløpig har rundt 60 journalister meldt seg inn, sier Rask. Første møtet vil foregå i Helsinki allerede i mars. Rask forteller at antall medlemmer øker stadig, og anbefaler interesserte journalister å melde seg inn snarest og innen påmeldingsfristen for første møtet 22. februar.

– Kan bli en suksess

Klubbleder i studentavisen Universitas, Harald Nordbø, har selv meldt seg inn i New in Journalism og anbefalt resten av studentredaksjonen sin til å vurdere deltagelse.

Klubbleder i Universitas, Harald Nordbø, har meldt seg inn i New in Journalism.

– Jeg tror dette kan bli en suksess. Prosjektet virker nyttig og interessant, og veldig relevant for akkurat oss, sier Nordbø til Journalisten.

I tillegg til å jobbe i Universitas, er Nordbø kulturredaktør i tidsskriftet Argument. For tiden tar han også mastergrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Og han er begeistret over NJC-prosjektet.

– Organisasjoner som samler unge lovende, trengs alltid. Det er viktig for storpolitikken å ha gode internasjonale samarbeidsprosjekter. Og unge trenger kontakter i oppstartsfasen.

Treffer midt i blinken

New in Journalism treffer midt i blinken når det gjelder valg av temaer på presseturene sine, mener Nordbø.

– Klima er noe av det jeg er mest opptatt av selv. De fleste unge er interesserte i det, siden det handler om fremtiden vår, sier han og tilføyer:

– Et samarbeid med Russland er også et godt initiativ, fordi de har helt andre demokratiske utfordringer. Jeg mener det er nyttig å kunne møte russiske uavhengige journalister og dyrke forholdet med vår store nabo.

– Nå som du har meldt deg inn, hva slags forventninger har du?

– Jeg forventer konstruktive møter, gode seminarer og håper at både mine kollegaer i Universitas og andre unge journalister melder seg inn slik at vi kan bygge opp en sterk kritisk presse i Norden.

Powered by Labrador CMS