Valgdramaet:

Rolf Johansen, OJ-leder og nestleder i NRKJ, opplevde valget mellom Gunnar Kagge og Robin Mortensen som et vrient dilemma. Nå tar han og OJ-styret selvkritikk. Skjermdump fra NJs videostream fra landsmøtet 2015. Foto: Harald Alexander Ziegler/Cue AS/Norsk Journalistlag
Rolf Johansen, OJ-leder og nestleder i NRKJ, opplevde valget mellom Gunnar Kagge og Robin Mortensen som et vrient dilemma. Nå tar han og OJ-styret selvkritikk. Skjermdump fra NJs videostream fra landsmøtet 2015. Foto: Harald Alexander Ziegler/Cue AS/Norsk Journalistlag

OJ tar selvkritikk

Burde forsvart og støttet Gunnar Kagge bedre, erkjenner lokallagslederen og styret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Gunnar Kagge (55), mangeårig klubbleder i Aftenposten, tillitsvalgt og konsernstyremedlem i Schibsted og landsstyremedlem i Norsk Journalistlag (NJ) siden 2013, røk ut på benkeforslag da NJs landsmøte 12. mars valgte nytt landsstyre for perioden 2015-17. Finnmark Journalistlag foreslo sin egen lokallagsleder Robin Mortensen (36) opp mot Kagge, og vant avstemningen med 87 mot 45 stemmer.

Se alt om Journalistens dekning av NJs landsmøte 2015 her

Sterke reaksjoner

Dette vakte sterke reaksjoner blant NJ-tillitsvalgte i Oslo, ikke minst i Aftenposten og VG. Med Kagge forsvant den eneste faste landsstyrerepresentanten for NJ-medlemmene i landets to største mediehus. I et kritisk innlegg i Journalisten 9. april skrev NJ-klubblederne Dennis Ravndal i VG og Frank Lynum i Aftenposten at geografi og alder hadde trumfet kompetanse da Mortensen vant over Kagge.

“Nå må vi i Schibsted og Oslo gå i oss selv og finne ut hvorfor vi er så kontroversielle”, het det i innlegget.

Gunnar Kagge tapte kampvoteringen mot Robin Mortensen på NJ-landsmøtet i mars. Til venstre landsstyremedlem Håkon Okkenhaug. Foto: Helge Øgrim
Gunnar Kagge tapte kampvoteringen mot Robin Mortensen på NJ-landsmøtet i mars. Til venstre landsstyremedlem Håkon Okkenhaug. Foto: Helge Øgrim

Det ble tatt ulike initiativ til å få saken opp i styret for Oslo Journalistklubb (OJ). Kagge har selv bedt om tilbakemelding fra OJ-styret om hvorfor han ikke opplevde noen støtte fra lederen eller styret under debatten om benkeforslaget mot ham. OJ-styret behandlet saken på sitt møte torsdag ettermiddag. Lynum deltok under diskusjonen om Kagge-saken. 

Stemte på Kagge

Rolf Johansen er leder av Oslo Journalistklubb. Han er også nestleder i NRKJ og dermed konserntillitsvalgt på fulltid i NRK. Johansen gikk på talerstolen på landsmøtet og ga uttrykk for at han opplevde et klart dilemma i valget mellom Kagge og Mortensen, som er klubbleder i NRK Finnmark og leder av Finnmark Journalistlag.

Journalisten har sett gjennom videoopptaket fra valgdebatten. Johansen sa følgende fra talerstolen, etter et generelt hjertesukk over at det kom benkeforslag mot en OJ-kandidat.

- Dette er fryktelig vrient. De er kjempeflinke, begge to.

Johansen bestemte seg for å stemme på Kagge.

Se videoklipp av Johansens innlegg her:

Vi tar en del selvkritikk på det som skjedde

Nå tar OJ selvkritikk på at styret og delegasjonen ikke var godt nok forberedt på det som skjedde under valget på landsmøtet. Dette bidro åpenbart til å svekke Kagges situasjon. Både ved at enkelte i OJ-delegasjonen kan ha blitt usikre, og ikke minst ved at andre delegater ikke fikk godt nok inntrykk av den posisjonen Kagge hadde i OJ og i landsstyret.

På styremøtet torsdag uttrykte flere skuffelse og selvkritikk over at ingen fra styret gikk på talerstolen og erklærte klar støtte til Kagge.

– Vi hadde en evaluering av hvordan valgene foregikk. Jeg vil ikke kalle det et oppvaskmøte, men vi tar en del selvkritikk på det som skjedde. Det viktigste fokuset er imidlertid hva vi gjør framover, sier Johansen.

Kom overraskende

– Hva tar dere konkret selvkritikk på?

– Selve situasjonen under valgene kom overraskende på oss.

Johansen viser til at landsmøtet i forkant av valgene hadde opphevet den gamle, vedtektsfestede ordningen med at OJ skulle ha en fast kvote på seks medlemmer av NJs landsstyre. Kampvoteringen mellom Kagge og Mortensen resulterte altså i at OJ kun fikk inn fem representanter.

– Det var uklart om denne vedtektsendringen ville gå gjennom. Da det skjedde, fikk vi en ny situasjon med motkandidater mot OJs kandidater. Nå ser vi konstruktivt på hvordan vi skal unngå liknende episoder.

Grundigere prosess

Stikkord i denne sammenhengen er at OJ-styret før neste landsmøtet skal ha en grundigere prosess i forhold til landsstyrekandidatene fra Oslo. Videre skal OJ ta initiativ til en mye tettere kontakt mellom OJ-styret og de valgte Oslo-representantene i landsstyret.

Medlem-mene må bli bedre kjent med OJs folk i landsstyret

– Vi ønsker at de skal delta på OJs samlinger og på enkelte av våre styremøter. Samtidig må vi legge til rette for at NJ-medlemmene blir bedre kjent med OJs folk i landsstyret, spesielt i forkant av landsmøtene. Dette er et ansvar som går begge veier, sier Johansen.

Styret skal også utrede eventuelle endringer i valgprosedyrene på NJs landsmøter, slik Lynum og Ravndal har tatt til orde for.

Johansen sier at OJ-styret nå skal formulere et svar til Gunnar Kagge. Aftenposten-journalisten sier til Journalisten at han ikke synes det er behagelig å være senter i en slik kontrovers.

– Det kjennes som å lese nekrologer over seg selv. Men jeg ser at det er nødvendig med en diskusjon om det som skjedde. Jeg har også en del spørsmål selv, blant annet om hva som lå i OJs strategi da OJ-lederen - slik jeg oppfattet ham - sa at det var det samme for ham hvem man stemte på. Det vil jeg gjerne vite hva OJ mener om.

Har beklaget

Kagge forteller at han sendte en mail til OJ-leder Johansen allerede dagen etter valget, da han hadde friskt i minne det som ble sagt fra talerstolen.

NJs LANDSSTYRE 2015-17

Leder: Thomas Spence (54), Oslo
Nestleder: Hege Iren Frantzen (40), Oslo
Håkon Okkenhaug (47), Trønder-Avisa/Nord-Trøndelag
Britt-Ellen Negård (59), Glåmdalen/Hedmark
Anne Berit Larsen (51), NRK Sørlandet/Agder
Åsne Haugli (59), Dagens Næringsliv/Oslo
Toralf Sandåker (60), NJ Frilans
Henrikke Helland /44), TV 2/Bergen
Finn Våga (54), Stavanger Aftenblad/Rogaland
Sidsel Avlund (48), NRKJ-leder/Oslo
Stein Sneve (55), Avisa Nordland/Nordland
Katrine Strøm (40), Dagsavisen Fremtiden/Buskerud
Robin Mortensen (36), NRK Finnmark/Finnmark
Pål Hellesnes (39), Klassekampen/Oslo
Christer Pedersen (48), iTromsø/Troms

– Jeg må få et svar på om det er sånn at OJ sto bak lederen sin da han gikk på talerstolen. I en svarmail til meg har han beklaget måten han opptrådte på, og forklart at han hadde blitt overrasket. Jeg svarte tilbake at jeg også gjerne vil ha OJ-styrets forklaring. Det er jeg lovet.

Kagge poengterer at han ikke på noen måte oppfatter det som noen menneskerett å bli valgt til et landsstyre. Han mener heller ikke at landsmøtet har en plikt til å følge valgkomiteens innstilling.

– Men de som stiller benkeforslag bør tenke gjennom hva som skjer med helheten i innstillingen. Det er åpenbart i dette tilfellet at de ikke har reflektert over at de to største avismediehusene nå ikke er representert i landsstyret. Det er et problem for fellesskapet, sier Kagge.

Godt fornøyd

Frank Lynum er godt fornøyd med gjennomgangen i OJ-styret torsdag og de tiltakene som nå er vedtatt.

– Det er bra at OJ-styret nå tar uforbeholden selvkritikk på at de var for dårlig forberedt til valget under landsmøtet. Styret slår fast at det er viktig å støtte og forsvare Oslo-kandidatene under valget. Der var det gjort altfor dårlig forarbeid. Det er også bra at OJ-styret er tydelig på at de har tillit til Gunnar. Det er et viktig og riktig signal til ham.

Lynum sier at han også er fornøyd med at flere i OJ-styret klart uttrykte at en OJ-leder må støtte kandidatene fra OJ, og uttrykke tillit til dem fra talerstolen i en slik situasjon.

Powered by Labrador CMS