Avtroppende Fagpressen-topp Even Trygve Hansen. Foto:Kathrine Geard

Gullpensjon ble årsmøtetema

Årsmøtet i Fagpressen stilte spørsmål rundt Even Trygve Hansens millionpensjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pensjonen til generalsekretær Even Trygve Hansens ble tirsdag gjenstand for diskusjon på årsmøtet i Fagpressen.

Bakgrunnnen er at regnskapet for 2012 viser et budsjettavvik på 4,4 millioner kroner. I regnskapet oppgir Fagpressen en kostnad på 4,1 millioner kroner i «avsetning til pensjon til daglig leder».

- Graverende

Fagpressens inntekter var i fjor 2,1 millioner kroner fra kontingenter, 6,5 millioner kroner vederlagsinntekter fra Kopinor og 1,8 millioner kroner i andre inntekter. Resultatet for 2012 er 3,5 millioner kroner i tap.

En av representantene som tok ordet under møtet var sjefredaktør Hans Degerdal i Ask Media. Til Journalisten sier han at han at han stilte spørsmål ved at budsjettet er overskredet med fire millioner kroner av en omsetning på 10 millioner kroner.

- Det syns jeg er graverende, og må ikke gjenta seg. Vi fikk en forsikring på årsmøtet om at det ikke skal skje igjen, sier Degerdal.

Han presiserer at innlegget hans ikke var noe angrep på organisasjonen eller de ansatte, men et varsko.

- Fagpressen er ikke Aker eller Statoil. Det må settes tæring etter næring. Vi ønsket en forsikring om at dette ikke gjentar seg.

Degerdal ga også sterke signaler om at han ønsker større åpenhet rundt økonomien i Fagpressen.

Hansens initiativ

Avtroppende Fagpressen-topp Even Trygve Hansen sier spørsmålene på årsmøtet var knyttet til bokføringen av pensjonen.

- Jeg oppfattet at det var spørsmål om min pensjon, men ikke at det var kritikk av summen eller mitt arbeid, sier Hansen.

Den avtroppende direktøren ønsker ikke å kommentere pensjonsavtalen fra 2008 ytterligere utover at han selv tok initiativ til å få en slik avtale for fem år siden.

- Jeg gikk til styret og sa at jeg ønsket å få en sluttavtale når jeg var 62 år. Da gikk styret i tenkeboksen og ga meg et tilbud hvis jeg sto til jeg ble 63 år. Det sa jeg ja til. Noe mer ønsker jeg ikke å kommentere rundt min egen pensjon, sier Even Trygve Hansen.

- Monsteravtale

Men avtalen gikk ikke gjennom styret helt uten merknader. Daværende styremedlem Arne Solli, som er redaktør i Utdanningsforbundet blad Første Steg, fikk protokollført at han var kritisk til summen selv om han stemte for Hansens avtale. Denne merknaden ble kjent på tirsdagens årsmøte.

- Jeg håper det er slutt på monsteravtaler som de som er gitt Even Trygve Hansen og Ole-Jakob Schjerven (Hansens forgjenger, red.anm.).

- Jeg stemte for Even Trygve Hansens avtale i sin tid, men jeg avga dissens. Jeg sa at dette måtte ikke gjenta seg.

Han sier saken gikk gjennom styret uten noen «betydelig diskusjon».

- Det var ingen negativitet å spore i styret for øvrig. Jeg følte jeg sto alene.

- Hvordan ble saken presentert styret?

- Den ble presentert av Marit Aschehoug som en sak på møtet med detaljer på beløpene, sier Sollie.

Fortjent

Journalisten har snakket med flere som var tilstede på årsmøtet. Mens noen beskriver det som at det ble stilt kritiske spørsmål, mener andre det som skjedde ikke var så dramatisk.

Nyvalgte styreleder Jan Moberg i Fagpressen sier spørsmålene dreide seg om regnskapsføringen av pensjonen, ikke avtalen i seg selv.

- Det var ikke diskusjon om selve pensjonen, men hvorfor regnskapsføringen kom i fjor. Flere tok også ordet for å si at Hansen fortjener pensjonen, opplyser Moberg.

Han legger til at pengene som går til pensjonen er satt over gjennom flere år, slik at det ikke er snakk om at alle millionene ble utbetalt i fjor.

Floberghagens avtale

Påtroppende administrerende direktør Elin Floberghagen i Fagpressen sier hennes pensjon er på linje med den øvrige staben.

- Jeg har ikke sett pensjonsavtalen min ennå, men jeg tror det er en innskuddspensjon, sier Floberghagen.

Powered by Labrador CMS