Anne Weider Aase fra TV 2, leder i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

PFU

Finnmarksposten har opptrådt kritikkverdig

Men PFU avviser dobbeltrolle.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Finnmarksposten publiserte i oktober 2021 en nyhetsartikkel med tittelen: « – Er bekymret for holdningen og stemningen i politiske møter».

I sakens ingress står det at det har blitt sendt et brev til Ordfører i Nordkapp kommune, Jan Olsen (SV) om at gruppeleder for Nordkapp Arbeiderparti har blitt utsatt for mobbing.

Brevet var sendt fra Nordkapp Arbeiderparti, og setter søkelys mot blant annet ordføreren, som er klager i saken.

Frilanser og styremedlem i AP

Etter Olsens mening har Finnmarksposten brutt VVP 2.1 og 2.2 om å verne den frie og uavhengige journalistikken, og unngå dobbeltroller.

Klager skriver at Finnmarkspostens journalist er forfatter og avsender av det omtalte brevet. I tillegg er journalisten, ifølge klager, styremedlem i Nordkapp Ap og lokalpartiets mediekontakt. Klager peker også på at han i andre situasjoner har skrevet leserinnlegg i Finnmarksposten og omtalt seg som «politisk kommentator».

Finnmarksposten avviser at journalisten er politisk kommentator, heller frilanser som hyres inn på enkeltoppdrag. Ifølge avisen har han ikke hatt noen redaksjonell rolle i forbindelse med den innklagede artikkelen.

– Bør ha opplyst

Finnmarksposten mener skillet mellom rollene og oppgavene, samt grensene, er godt ivaretatt i artikkelen. De understreker også at journalisten, som frilanser, ikke har kontorsted eller arbeidssted i redaksjonslokalene.

Under møtet diskuterer PFU om det ikke bør ha blitt opplyst om journalistens rolle i saken.

– Det er et lite samfunnet, derfor er det viktig å ha gode retningslinjer, og være ryddig ovenfor sine lesere. De befinner seg i en gråsone her, ettersom frilanseren har en aktiv rolle i saken, mener Frode Hansen fra Dagbladet.

– Å vise åpenhet er vesentlig for pressens troverdighet, både for store og små samfunn, sier leder Anne Weider Aasen, og understreker at det bør ha blitt opplyst om journalistens verv i lokalpolitikken.

Utydelig premisser

Ordføreren mener premissene før publisering var misvisende, da han trodde han ble bedt om å kommentere et debattinnlegg. Slik klager ser det, skulle Finnmarksposten også utvist bedre kildekritikk. Han finner det dessuten polemisk av avisen å sitere ham på en uttalelse som var ment som et «hjertesukk», står det i PFUs uttalelse.

Under møtet blir punkt 3.3. i VVP diskutert, og om hvorvidt journalisten bør ha klargjort premissene i kontakt med ordføreren.

– Det er ikke tvil om at de bør være mer tydelig på hvorfor de tar kontakt, men ordføreren får svare på anklagene i brevet, og det er det viktigste. Kommunikasjon og henvendelse bør likevel vært mer tydelig, så jeg faller på en samlet vurdering her, foreslår Hansen under PFU-møtet.

– Men ordføreren svarer ikke på det som om det skulle vært et leserinnlegg. Hadde ordføreren visst at dette var et varsel, ville det vært helt andre etiske vurderinger om hvordan han hadde svart, sier tilføyer Gunnar Kagge i Aftenposten.

PFU konkluderer med at Finnmarksposten har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.3. Utvalget er ellers enig om å ikke felle avisen på de andre punktene.

Les mer fra klagen og tilsvarsrunden her.

Journalisten strømmer hele onsdagens PFU-møte direkte.

Powered by Labrador CMS