Nav beklager feil begrunnelse på avslaget på Lopez' søknad om sykepenger, og at hun måtte vente så lenge. Hun har likevel ikke rett på sykepenger, skriver de i sitt tilsvar.
Nav beklager feil begrunnelse på avslaget på Lopez' søknad om sykepenger, og at hun måtte vente så lenge. Hun har likevel ikke rett på sykepenger, skriver de i sitt tilsvar.

Nav: – Må ha vært i arbeid minst fire uker like før sykemelding

Samme regler gjelder for fast ansatte og frilansere, svarer etaten til frilanser som fikk avslag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da frilanser Maru Sanchez Lopez ble sykemeldt etter en operasjon, fikk hun avslag på søknaden om sykepenger.

Hun har nå venta i snart ett år på svar på klagen hun da sendte, uten å få svar fra Nav på når hun kan vente svar, eller om hun i det hele tatt vil få pengene.

Journalisten tok kontakt med Nav, som brukte tre arbeidsdager på å svare, etter flere purringer fra oss. De ønsket ikke å svare per telefon.

I en e-post til Journalisten fra Navs kommunikasjonsavdeling, kommer følgende svar fra Nav arbeid og ytelser, hvor det står vi kan sitere avdelingsdirektør Kristine Brattbakk.

Først en generell kommentar, deretter svar på våre spørsmål, som står i kursiv:

– Vi har sett på saken på nytt, og vi har ikke funnet grunnlag for å omgjøre vedtaket. Vår vurdering er at Maru Sanchez Lopez ikke har rett på sykepenger.

– Gjennomgangen av saken viser likevel at vi har begrunnet avslaget feil, noe som forståelig nok har ført til misforståelser. Dette burde vært unngått, og vi beklager sterkt.

– Minst fire uker jobb

– For å ha rett til sykepenger må du ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt. I tillegg må du ha et tap av pensjonsgivende inntekt mens du er syk. For å kunne vurderes som frilanser må du også ha jevnlig inntekt fra oppdrag. Dette kommer fram i folketrygdloven paragraf 8-38, første ledd.

– Lopez ble sykemeldt i februar 2019, men opplyste selv at hun på grunn av sykdom ikke hadde kunnet ta oppdrag siden juni 2018. At Lopez ikke hadde kunnet ta oppdrag siden juni 2018, viser at hun ikke har hatt jevnlig inntekt fra oppdrag, slik loven krever for å ha rett til sykepenger som frilanser. Hun hadde heller ikke opparbeidet seg rett til sykepenger som selvstendig næringsdrivende. Søknaden burde derfor ha blitt avslått på grunnlag av dette, skriver Brattbakk.

Journalisten har sendt hele Navs svar til Lopez, og hun mener det er akkurat her den største feilen i systemet ligger:

– Å behandle frilanserne på samme måte som fast ansatte er ikke riktig. Jeg hadde for eksempel ingen jobb i de fire ukene før jeg ble sykemeldt fordi jeg er frilanser. Det er ganske vanlig å ha lange perioder uten jobb, sier hun.

– Det betyr ikke at vi sitter i sofaen og ser på TV i disse lange periodene, men at vi er aktive med jobbsøking og at vi kanskje ikke er like heldige hele tida.

Brattbakk fortsetter:

– Saken er ikke likevel avsluttet. Den ligger til behandling hos NAV Klageinstans, som skal vurdere saken på nytt. NAV Klageinstans forventer å ha behandlet saken innen midten av februar 2020.

– Blir normalt behandla raskt

– Hvor lenge er det normalt at man må vente for å få sykepenger?

– Søknader om sykepenger blir normalt behandlet raskt. For personer bosatt i Oslo er saksbehandlingstiden i dag på cirka én uke. Spesielt krevende saker, eller saker der vi må innhente ytterligere dokumentasjon eller opplysninger, kan ta lengre tid. Klagesaker blir først vurdert av Nav-enheten som har det opprinnelige vedtaket.

– Hvis den som klager ikke får medhold, blir saken sendt videre til Nav Klageinstans. For klagesaker om sykepenger er forventet saksbehandlingstid hos Nav Arbeid og ytelser 10 uker, mens Nav Klageinstans for tiden har 12 ukers forventet saksbehandlingstid. På nav.no finnes en oppdatert oversikt over saksbehandlingstider.

– Hvorfor har hun måttet vente så lenge som hun har gjort?

– I denne saken var det nødvendig å hente inn ytterligere dokumentasjon, noe som påvirket saksbehandlingstiden. Vi mottok søknad om sykepenger i mars 2019, og det opprinnelige vedtaket ble fattet 24. mai.

– Etter at Nav Arbeid og ytelser på nytt kom fram til at hun ikke hadde rett på sykepenger, ble saken sendt til Nav Klageinstans i august. Klageinstansen har i høst hatt langt større pågang enn tidligere, noe som dessverre forlenger saksbehandlingstiden. Vi beklager at vi ikke har orientert henne godt nok om dette. Nav Klageinstans forventer å ha behandlet saken innen midten av februar 2020.

– Ordinær del av arbeidet

– Hvorfor får hun ikke snakke med en saksbehandler direkte, og forklart saken sin?

– Denne saken har ikke vært fordelt til en saksbehandler hos Nav Klageinstans. I slike tilfeller er det Nav Kontaktsenter som tar imot og registrert henvendelser. Når saken er fordelt vil hun få mulighet til å snakke med en saksbehandler direkte.

– Lopez mener det ikke er tilstrekkelig kunnskap i Nav om hva det vil si å være frilanser, og hvor forskjellig det kan være fra person til person. Hun foreslår at det var en egen avdeling, eller egne saksbehandlere, som tok seg av frilansere, og som dermed hadde bedre kunnskap. Hva vil dere svare til dette?

– Å behandle søknader om sykepenger for frilansere er en helt ordinær del av arbeidet for saksbehandlerne som jobber med sykepenger. Saksbehandlingen i denne spesifikke saken er ikke representativ for hvordan vi behandler søknader som dette.

– Samme vilkår for faste og frilansere

– Behandler Nav frilansere og fast ansatte forskjellig?

– Vilkårene som folketrygdloven stiller for å kunne motta sykepenger som frilanser er i utgangspunktet de samme som for en arbeidstaker, som at

  • du må ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykmeldt
  • du taper pensjonsgivende inntekt mens du er syk
  • inntekten din må tilsvare minst femti prosent av grunnbeløpet i folketrygden

– Som frilanser har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. Beregningen tar utgangspunkt i gjennomsnittet av frilansinntekten som rapporteres til a-ordningen for de tre siste kalendermånedene før du ble syk.

– Men for å kunne anses som frilanser, må du også ha hatt jevnlig inntekt fra oppdrag. Dette kommer fram i folketrygdloven paragraf 8-38. Det er denne bestemmelsen som er hovedårsaken til at Lopez ikke har rett til sykepenger.

Det er normalt ikke sånn at den som søker om sykepenger skal måtte bruke så mye tid som Lopez forteller at hun har gjort. Vi forstår at dette må ha vært en tung tilleggsbelastning for henne i tiden hun har vært syk.

Kristine Brattbakk, Nav Arbeid og ytelser

– Skal ikke ta så lang tid

– Lopez anslår at hun har brukt flere uker til sammen, på å ringe Nav, vente på svar, sende klager, eposter og henvendelser. Er dette nødvendig for å få penger når en er syk, og ikke har mulighet til å jobbe?

– Det er normalt ikke sånn at den som søker om sykepenger skal måtte bruke så mye tid som Lopez forteller at hun har gjort. Vi forstår at dette må ha vært en tung tilleggsbelastning for henne i tiden hun har vært syk.

– Det er likevel slik at å klage på et vedtak naturlig nok medfører noe mer tidsbruk, avhengig av hvor kompleks saken er, - fra tiden det tar å formulere selve klagen, til å innhente etterspurt dokumentasjon og komme med ytterligere opplysninger. Hvis vi hadde begrunnet det første vedtaket om sykepenger bedre, ville dette trolig ha påvirket tiden hun har brukt.

Til slutt skriver Brattbakk en kommentar om hvorvidt fastlegens kategorisering har påvirket:

– At fastlegen har ført henne opp som selvstendig næringsdrivende har ikke hatt noe å si for vedtaket i saken. Det som er avgjørende for retten til sykepenger er hva søkeren selv oppgir og kan dokumentere.

Powered by Labrador CMS