Ságat-redaktør Geir Wulff er også daglig leder i bransjeorganisasjonen Sálas.

Vant fram med klage, får ikke dekket kostnadene

Samisk bransjeorganisasjon fikk nei.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Sálas fikk gjennomslag for sin klage i Medieklagenemnda, men saksomkostningene får foreningen ikke dekket. Det er konklusjonen i en helt fersk avgjørelse fra klagenemnda.

Klagen fra den samiske forlegger- og avisforeningen er tidligere omtalt i flere artikler i Journalisten. Sálas reagerte på at det samiske magasinet Sámimag hadde blitt innvilget pressestøtte. Sámimag fikk først nei fra Medietilsynet, men etter en klage til Medieklagenemnda har magasinet fått etterbetalt pressestøtte for årene 2019 og 2020.

Sálas klaget på denne avgjørelsen. Etter en ny vurdering fra Medieklagenemnda ble konklusjonen at vedtakene om pressestøtte til Sámimag for 2019 og 2020 var ugyldige. Magasinet kan nå risikere å måtte tilbakebetale over 12 millioner utbetalte støttekroner, og de har fått beskjed om at Medietilsynet ikke innvilger støtte for 2021.

Den samiske bransjeorganisasjonen har beregnet at arbeidet med klagen har kostet dem 36.000 kroner. Dette beløpet ønsket organisasjonen å få dekket av det offentlige. Men svaret fra Medieklagenemnda er nei.

«Klagenemndas syn er at klager ikke har brukt innleide konsulenter i saken, men at kravet knytter seg til arbeid utført av personer som har en nær tilknytning til klager. Nemnda viser til at Geir Wulff er daglig leder i Sálas, i tillegg til å inneha rollen som nestleder i styret. I Brønnøysundregistrene er Wulff også oppgitt å ha prokura. Kari Lisbeth Hermansen er varamedlem i styret. Begge to har følgelig en klar og sterk tilknytning til det løpende arbeidet som foreningen skal håndtere, og deres arbeid er følgelig ikke begrenset til klagesakene», skriver klagenemda.

Klagenemnda konkluderer videre med at kravet i realiteten knytter seg til foreningens eget arbeid med saken, og derfor ikke kan dekkes.

Powered by Labrador CMS