Debatt:

«Medietilsynet må blant annet ta stilling til om støtten skal kreves tilbakebetalt fra Sámimag», skriver Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet.

Grundig saksbehandling bak Sámimag-avgjørelse

Medietilsynet forstår at dette er en svært alvorlig situasjon for Sámimag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Fagbladet Journalisten publiserte 7. januar en sak der Sámimag-gründer Jan Skoglund Paltto forteller om sjokket over at Medieklagenemnda mener Medietilsynets vedtak om støtte for 2019 og 2020 er ugyldige og at Medietilsynet ikke har innvilget Samimag støtte for 2021.

Medietilsynet forstår at dette er en svært alvorlig situasjon for den samiskspråklige publikasjonen Sámimag. Samtidig vurderer vi at det ligger en grundig saksbehandling til grunn, og vil gjerne gi mer bakgrunn for saken og saksgangen.

Uavhengig klagenemnd

Rett før jul ferdigbehandlet Medieklagenemnda en klage fra den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas på Medietilsynets vedtak fra 2019 og 2020 om å gi støtte til den samiske avisen Sámimag.

Medieklagenemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet, som har i oppgave å behandle klager på vedtak fra Medietilsynet.

Nemnda konkluderte med at Medietilsynets vedtak er ugyldige. Årsaken er at klagenemnda mener de to påskenumrene fra Sámimag fra 2019 og 2020 ikke kan regnes som utgaver etter forskriften, og at avisen dermed ikke har kommet ut med det nødvendig antall utgaver, som er 48 per år.

Ifølge forskrift om tilskudd til samiske aviser må en avis komme ut regelmessig og ha minst 48 nummer hvert år med et gjennomsnittlig netto opplag på minst 750 eksemplarer, for å få tilskudd.

Fikk først medhold i klagenemnda

I 2018 og 2019 fikk Sámimag avslag på sine søknader om tilskudd fordi Medietilsynet mente avisen ikke oppfylte forskriftens krav om minst 750 eksemplarer.

Sámimag klaget på vedtaket for 2019, fordi avisen mente at 473 gaveabonnement skulle regnes med i det totale opplaget. Medietilsynets vurdering var at verken forskriften eller retningslinjene åpnet for at gaveabonnement kunne medregnes i opplaget, og sendte saken til behandling i Medieklagenemnda. Flertallet i Medieklagenemnda mente imidlertid at gaveabonnement må regnes som en del av opplaget, og Medietilsynet måtte dermed behandle søknaden på nytt.

Medietilsynet konkluderte på grunnlag av klagenemndas avgjørelse med at Sámimag kvalifiserte til å få støtte, og i november 2020 fikk avisen tilskudd for 2019 og 2020.

Har avslått støtte for 2021

Når Medieklagenemnda nå har konkludert med at Sámimag ikke har kommet ut med det nødvendige antall nummer i 2019 og 2020, må Medietilsynet behandle søknadene fra 2019 og 2020 på nytt.

Medietilsynet må blant annet ta stilling til om støtten skal kreves tilbakebetalt fra Sámimag.

Når det gjelder søknaden for 2021, ga Medietilsynet Sámimag avslag basert på en vurdering om at avisen ikke kommer ut regelmessig, og heller ikke oppfyller kravet til antall utgivelser. Dette vedtaket ble fattet på grunnlag av Medieklagenemndas avgjørelse om å gjøre vedtakene om støtte til Sámimag i 2019 og 2020 ugyldige.

Medietilsynet bygger sine vurderinger og vedtak i mediestøttesaker på gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og innretter seg etter avgjørelser fra Medieklagenemnda i de tilfeller slike foreligger.

Å påstå at Medietilsynet motarbeider enkeltaktører, er en helt urimelig påstand uten rot i virkeligheten.

Powered by Labrador CMS