Helsejournalistikk:

Bent Høie. Foto: Glenn Slydal Johansen
Bent Høie. Foto: Glenn Slydal Johansen

Statsråden ber journalistene være mer kritisk til kildene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kritiserte også mediene for snevert syn, eksemplifisert med rusfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg oppfordrer journalistene til å være mer kritiske til kritikerne. Der det hevdes vi ikke gjør nok. Noen ganger når jeg spør journalisten hva kritikeren bygger påstanden på, kan de ikke svare. Dere må stille kritiske spørsmål om hva kritikeren bygger kritikken på.

Det sa Bent Høie til et 60-talls mediefolk og helsepersonell da han åpnet en konferanse om helsejournalistikk mandag formiddag. Medie- og helseorganisasjoner har gått sammen om konferansen for å bringe de to faggruppene nærmere hverandre, ikke minst i etterkant av Schjenken- og Kunda-dommene, samt Eide-saken, som er kjent som hjernekirurgsaken fra TV 2, som trolig går til tingretten neste år.

Enkelthistorier viktig

Helseministeren anerkjente medienes rett og plikt til å undersøke hva som skjer med helsepengene og hvordan regler blir fulgt. Men han minnet også om at det kan være at kritikere har andre interesser enn hva det i første rekke virker som.

– Dette er en sektor med mye penger og sterke aktører. Det er mange som slåss om midlene. Journalister som skal gjøre en jobb på dette feltet trenger bred og lang erfaring for å kjenne sektoren. Det vil og gi tøffere spørsmål til både meg og kritikere fordi vi da møter journalister som kjenner argumentene, sa Høie.

Han anerkjente også de enkelte pasienthistorienes plass i offentligheten.

– Saker må aldri avskrives som enkelthistorier. Helsesektoren består av enkelthistorier. Vi må lytte når pasienter eller pårørende forteller om deres opplevelse, selv om ikke alle historiene er representative.

Overfokus på narkotika

Høie kritiserte også mediene for å gi saker som kanskje ikke angår så mange stor oppmerksomhet. Han viste blant annet til rusfeltet med oppslag av saker som heroinassistert behandling og legalisering av cannabis.

– Jeg ser det er prinsipielle og engasjerende problemstillinger, men temaene berører i liten grad rusavhengige. De fleste som strever med rus strever med alkohol i det skjulte og er nesten ikke synlig i mediene.

Ytringsfrihet

Overfor de fremmøtte fagfolkene på helse i salen slo Høie fast at de har reell ytringsfrihet. Han sier at leger og sykepleiere ikke bare har anledning til å komme med offentlig kritikk, men også en plikt til å komme fram med informasjon dersom de kjenner til noe som er til skade for pasientene.

– Det er et lederansvar å skape trygghet for å ytre seg om kritikkverdige forhold.

Høie etterlyste samtidig mer mangfold i stemmene av fagfolk som ytrer seg i offentligheten. Ministeren oppfordret ikke bare journalister til å snakke med flere fagfolk, men og fagfolk til å snakke med flere journalister.

– Det hadde vært spennende å se nye ansikter uttale seg fra sektoren. Jeg syns journalister er lite kreative på hvem de ringer til.

Helsekonferansen som finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo arrangeres av Norsk journalistlag, Norsk Redaktørforening, Den norske legeforening og Nordland legeforening.

Powered by Labrador CMS