Bokmålsforbundet går mot å innføre hen, Riksmålsforbundet er for.

«Hen» møter motstand i høringsrunde

– Vi setter pris på at så mange er opptatt av normering og rettskriving.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Verdialliansen og Bokmålsforbundet er blant dem som ber Språkrådet om å droppe «hen» som pronomen i normen for bokmål og nynorsk.

Språkrådet fått over 40 innspill fra offentlige instanser, interesseorganisasjoner og privatpersoner i høringsrunden om endringer i rettskrivingen for bokmål og nynorsk.

Ikke uventet er det forslaget om å ta «hen» inn i normen i både bokmål og nynorsk som har fått flest reaksjoner.

Verdialliansen, et nettverk for menneskerettigheter og kristne verdier, mener det ikke er grunnlag for å ta ordet inn i normen. De skriver blant annet:

«Dersom Språkrådet i dagens situasjon vedtar å ta hen inn i normen i bokmål og nynorsk som kjønnsnøytralt pronomen, vil det være grunn til å stille spørsmål ved fagrådets faglige og objektive integritet. Vedtaket vil bli vurdert som politisk og ideologisk begrunnet, uten at de forutsetningene som språkloven, vedtektene for Språkrådet og retningslinjene for normering krever, er til stede.»

Økt bruk av hen?

Blant de som støtter forslaget helhjertet, er Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sex og samfunn, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom.

I framlegget fra Språkrådet blir det vist til en klart økende frekvens i bruken av hen. Dette er ikke alle enige i.

Bokmålsforbundet går for eksempel mot å innføre hen fordi pronomenet «har en svært liten bruksfrekvens i forhold til han og hun».

Riksmålsforbundet støtter derimot forslaget og viser til at hen allerede i desember 2017 var med i Det Norske Akademis ordbok (naob.no).

En del av høringssvarene handler om bøyingsbruk, definisjon, samsvarsbøying og objektsform av hen.

Blir bestemt før sommeren

– Vi setter pris på at så mange er opptatt av normering og rettskriving. Nå skal vi gå gjennom alle svarene og vurdere om det er grunn til å endre framleggene, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

Styret i Språkrådet skal trolig godkjenne vedtakene for normering før sommeren.

Powered by Labrador CMS