Operasjonsleder Tore Solberg og Budstikka-journalist Jørgen Dahl Kristensen er godt fornøyd med Oslo-piloten.

Infokanal mellom politi og presse rulles ut nasjonalt

– Oppløftende at politiet jobber fort og godt, sier prosjektleder Jørgen Dahl Kristensen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Politidirektoratet (POD) og arbeidsgruppa i «Oslo-piloten » er nå i gang med å utvikle det som skal bli den nasjonale varslingstjenesten hvor politiet kan melde om pågående hendelser til pressen.

Budstikka-journalist og prosjektleder, Jørgen Dahl Kristensen, sier til journalisten at de er veldig glade for, og stolte av, at jobben de har gjort sammen med politiet om Oslo-piloten fører til at det nå blir et nasjonalt verktøy.

– Det vil gjøre arbeidshverdagen betydelig bedre for både politi og presse i hele landet, sier Kristensen.

NTB distribuerer

Han forteller at de nå reiser rundt og snakker med redaksjoner og politi, om hva som skal skje både før, under og etter at varslingssystemet er på plass nasjonalt.

– Der er mye å lære når man får et sånt system, og vi reiser rundt og snakker om erfaringene fra Oslo-piloten, som det har vært flest positive av, sier Kristensen til Journalisten.

Nå avvikles piloten, og varslingstjenesten skal kobles til NTBs publiseringsløsning for pressen nasjonalt. Det er NTBs utviklingsavdeling som distribuerer varslingene fra nødetatene.

Ifølge Kristensen bygger den nye løsningen på mange av de tidseffektive faktorene i Oslo-piloten, som ga gevinster for både politi og presse. Det nye verktøyet blir en del av den operative innbyggerinformasjonen på politiet.no.

Likt for pressen

I løpet av det drøye året Oslo-piloten var i gang, har pressen fått supplerende informasjon under pågående hendelser, som for eksempel utrykninger der det har vært snakk om psykiatri. Selv om POD nå endrer på publiseringsløsningen skal det i pressens ende av systemet forbli likt som i piloten, sier Kristensen.

– Presseklienten vil bli lik, men det vil bli forskjeller på politiets side. De har blant annet analysert Twitter-meldinger og får for eksempel muligheten til å ha standard-fraser.

Kristensen roser politiet for å raskt ha kommet i gang med en nasjonal løsning, og forteller at POD er godt i gang med arbeidet.

– Vi tolker det som at dette er viktig for politiet. Det er nok fordi man har hatt så gode erfaringer i løpet av dette året. Det er oppløftende at politiet har jobbet fort og godt, sier han.Powered by Labrador CMS