– Selv om nedgangen ble betydelig, fryktet nok mange en enda verre utvikling da koronaen brøt ut i mars i fjor, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Bekymret for de minste aktørene i mediebransjen

Medienes samlede reklameinntekter falt med nær én milliard kroner i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I fjor tapte norske medievirksomheter vel 950 millioner kroner i annonseinntekter, et fall på 11 prosent fra året før.

Det viser en ny rapport fra Medietilsynet som ble lagt fram i dag.

– Selv om nedgangen ble betydelig, fryktet nok mange en enda verre utvikling da koronaen brøt ut i mars i fjor, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Rapporten viser videre at avisene og kringkasterne, inkludert NRK, omsatte for totalt 26 milliarder kroner i 2020. Det er en nedgang på 1,1 milliarder kroner, eller 4,1 prosent, fra året før.

Selv om mediene reduserte kostnadene med nesten én milliard kroner, var det ikke nok til å veie opp for inntektstapet. Det samlede driftsresultatet endte på 1,6 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 88 millioner kroner, eller fem prosent, fra 2019.

Fallet i reklameinntektene startet lenge før pandemien traff oss. Medienes totale annonseinntekter var på sitt høyeste i 2012, skriver Medietilsynet. På de åtte årene som er gått fram til 2020, har inntektsfallet vært på 38 prosent.

Det betyr at medienes inntekter fra reklamemarkedet er redusert fra 12,2 til 7,6 milliarder kroner i denne perioden. De siste fem årene har norske aviser tapt 29 prosent av reklameinntektene.

Reklamepengene har i stor grad gått til Google og Facebook.

Med utgangspunkt i anslag fra mediebyråer og bransjeorganisasjoner, har Medietilsynet beregnet at Facebook og Google til sammen hadde en markedsandel på 35 prosent i 2020, mens avisene hadde en markedsandel på 18 prosent.

Brukerinntektene (abonnement, kanalpakker og strømmetjenester) gikk også noe tilbake i fjor. Disse inntektene har vært avisenes største inntektskilde siden 2015, og tilsvarende for hele mediebransjen fra 2017. I 2020 falt disse inntektene 1,3 prosent.

– Vi ser en økende betalingsvilje for digitale nyheter, og det er positivt. Samtidig er det ingen tvil om at konkurransen fra de globale aktørene i annonsemarkedet er en betydelig utfordring for norske redaktørstyrte mediers driftsøkonomi, sier Velsand.

I forordet til rapporten skriver hun:

«Det kunne altså gått mye verre med mediene i fjor enn det fasiten nå viser oss. Men det er ingenting som tilsier at brukerinntektene fullt ut skal erstatte fallet i reklameinntektene i årene som kommer. Dette vil særlig gå ut over de små aktørene i bransjen. Det er derfor viktig å sørge for fortsatt gode rammevilkår for mediebransjen i tiden fremover.»

– Den ferske rapporten fra Medietilsynet viser tydelig at det er mye som står på spill. Fallende annonseinntekter gjør at det blir utfordrende å opprettholde et godt mediemangfold over hele landet. Rapporten bekrefter MBLs bekymring for medieøkonomien de kommende årene, sier Randi S. Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i en pressemelding.

MBL-sjefen påpeker videre at Stortinget i forrige stortingsperiode ba Kulturdepartementet utrede en verktøykasse med tiltak som kan settes inn på kort varsel ved behov.

– Et av tiltakene MBL foreslo er basert på et iverksatt kanadisk tiltak: skattefritak for deler av redaksjonelle kostnader. Dette tiltaket har hatt svært god effekt i Canada. Rapporten viser tydelig at denne bestillingen må kulturministeren følge opp.

Medienes økonomi i 2020

  • Mediebedriftene sto for knapt én prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2020.
  • Omsetningen var på til sammen 26 milliarder kroner, en nedgang på 1,1 milliarder kroner eller 4,1 prosent fra 2019.
  • I 2020 utgjorde driftsinntektene til avisene 11,7 milliarder kroner, til private kringkastere 8,3 milliarder kroner og til NRK 5,9 milliarder kroner.
  • Brukerinntektene var på 11,4 milliarder kroner i 2020, ned 1,3 prosent fra 2019. Brukerinntektene blir stadig viktigere, i 2020 utgjorde de 56,9 prosent av driftsinntektene, opp fra 54,9 prosent i 2019.
  • Reklameinntektene utgjorde cirka 7,6 milliarder kroner i 2020, ned 954 millioner kroner eller 11,2 prosent mindre enn året før. Både kringkastere og aviser hadde lavere reklameinntekter i 2020 enn i 2019.
  • I 2020 var driftsresultatet til mediebransjen samlet sett 1,6 milliarder kroner (medregnet statlige tilskudd på 625 millioner kroner), 88 millioner kroner eller 5,2 prosent lavere enn året før. For bransjen sett under et var driftsmarginen 8,7 prosent i 2020, det samme som i 2019.

Kilde: Medietilsynet

Powered by Labrador CMS