Medietilsynet legger onsdag fram ny rapport om mediestøtte. Her ved direktør Mari Velsand.
Medietilsynet legger onsdag fram ny rapport om mediestøtte. Her ved direktør Mari Velsand.

Anbefaler å øke støtten til mediene med nær 50 millioner

Medietilsynet foreslår økt støtte til lokalaviser og ny ordning for lokalradioene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Onsdag presenterer Medietilsynet rapporten «Dei direkte mediestøtteordningane», utarbeidet av tilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Der fremkommer konkrete anbefalinger om hvordan mediestøtten bør fordeles i årene fremover:

  • Medietilsynet anbefaler at det opprettes to nye tilskuddsordninger, henholdsvis en ny driftstilskuddsordning for lokalradio og en egen driftstilskuddsordning for nasjonale nisjemedier som i dag er en del av produksjonstilskuddsordningen for nyhets- og aktualitetsmedier.
  • Fagmedier bør med visse kriterier innlemmes i ordningen for innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.
  • Medietilsynet anbefaler at Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) får tilskudd på to millioner kroner årlig.
  • Medietilsynet anbefaler at den samlede årlige økonomiske rammen til de direkte mediestøtteordningene økes med 48,7 millioner kroner til 498,3 millioner kroner i perioden 2023-2026. I tillegg kommer årlige justeringer for pris- og lønnsvekst.

Foreslår økt støtte til lokalaviser

Tilsynet har også ulike anbefalinger om endringer i de eksisterende ordningene, som produksjonstilskuddet, den såkalte pressestøtten.

Ett forslag er å utvide ordningen med en ny tilskuddskategori på totalt 3 millioner kroner for aviser med 750-1000 i antall abonnement/løssalg, og som er lokalisert i utkantkommuner.

Et annet forslag er ekstra tilskudd til aviser med 1000-2000 i antall abonnement/løssalg, for totalt 8 millioner.

Forslag om ny ordning for lokalradio

Per i dag finnes det én direkte tilskuddsordning for lokalkringkasting: tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier.

Tilsynet foreslår en ny, egen driftstilskuddsordning for lokalradio med formål om å styrke den løpende journalistiske produksjonen av nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt. Medietilsynet anbefaler en bevilgning på 20 millioner kroner årlig til den nye ordningen fra og med tilskuddsåret 2023.

Ikke egen gründerstøtte

Medietilsynet skriver i rapporten at det ikke vil foreslå å opprette en egen tilskuddsordning for samfunnsviktig og undersøkende journalistikk, eller etableringstilskudd til nye redaktørstyrte medier (tilskudd til journalistiske gründerprosjekter).

«Tilsynet vurderer at det bør vises varsomhet med å innføre nye prosjektbaserte støtteordninger. Det er prinsipielle betenkeligheter med at myndighetene prioriterer konkrete, redaksjonelle programprosjekter», står det i rapporten.

Medietilsynet peker også på at tiltak rettet mot gründerprosjekter har vesentlig større risiko enn andre tilskuddsordninger for tap av midler og at det blir en lav eller ingen måloppnåelse.

Samisk støtte

Medietilsynet foreslår også å avvikle distribusjonstilskuddet til aviser i Finnmark, som i dag har en ramme på 1,4 millioner. Beløpet foreslås overført til produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (60 prosent) og tilskudd til samiske aviser (40 prosent).

Det foreslås å gjøre støtten til samiske aviser plattformnøytral og å innlemme et eget tilskudd til produksjon av nordsamiske saker i tilskuddsordningen.

Les hele rapporten hos Medietilsynet.

Powered by Labrador CMS