Kritikk rundt Statens naturoppsyns arbeid med et mulig rovdyrangrep har utløst PFU-klage. Kviga på bildet er ikke koblet til saken.
Kritikk rundt Statens naturoppsyns arbeid med et mulig rovdyrangrep har utløst PFU-klage. Kviga på bildet er ikke koblet til saken.

Miljødirektoratet klager lokalavis til PFU

Saltenposten innrømmer presseetisk svikt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Miljødirektoratet har valgt å klage lokalavisa Saltenposten inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU), viser en klage Journalisten har fått innsyn i.

Saltenposten omtalte i fjor høst et brev fra en tidligere rovviltkontakt til Statens naturoppsyn (SNO), det det kommer ulik kritikk om organisering, arbeidstid og opplæring.

Den tidligere rovviltkontakten var også kritisk til SNOs arbeid og konklusjon i en konkret sak der 15 kviger døde etter fall utfor en skrent.

Rovviltkontakten mente årsaken kunne være rovdyr som bjørn, mens SNO konkluderte med «ikke rovdyr». Vinklingen på nettsaken om brevet er sitatet «– En konklusjon fattet på et meget tynt grunnlag».

Fikk ikke imøtegå

Lokalavisa omtalte rovviltkontaktens brev på nyhetsplass, og publiserte også en leder om kritikken:

«For oss høres det ut som om staten utnytter det at jobben som rovviltkontakt er populær. Stillingene blir ikke utlyst på vanlig måte, og kontrakten varer bare ett år av gangen. Det fører til at ingen vil kritisere beslutninger. Men heldigvis er det noen som tør gjøre det», står det i lederen fra 30. september 2020, under tittel «Betimelige spørsmål».

«I artiklene fremsettes det kritiske påstander og tegnes et bilde av Statens naturoppsyn (SNO) sitt arbeid som ikke stemmer med virkeligheten. Artiklene presenterer faktiske feil og fremsetter sterke beskyldninger mot SNO og Miljødirektoratet, uten at vi fikk mulighet til å samtidig imøtegå disse», står det i klagen signert SNO-direktør Morten Kjørstad og seksjonsleder Jan Paul Bolstad.

Direktoratet peker selv på at de mener rovvilt, og forvaltning av rovvilt, er et konfliktfylt tema, og skriver:

«For å unngå unødig tilspisning er det viktig at mediedekningen er balansert og faktabasert».

Saltenposten har i sitt tilsvar innrømmet brudd på Vær varsom-plakaten. Les mer om tilsvaret lenger ned i artikkelen.

Klager inn leder

Direktoratet mener en påstand om at SNO ikke ansetter rovviltkontakter, men kjøper dem inn som tjeneste fra selvstendig næringsdrivende, er feil, og påpeker at «ca 110 av totalt 180 RVKere har fast ansettelse på tilkalling som rovviltkontakter i Miljødirektoratet. Resterende er knyttet til Miljødirektoratet gjennom tjenestekjøp».

Klagen gjelder også lederen publisert i avisa:

«PFU har i tidligere saker uttalt at det må kunne anvendes et kraftig språk og tilspissede formuleringer i leder- og kommentarartikler. Samtidig påpeker PFU at dette forutsetter at det ikke fremsettes uriktige opplysninger av faktisk art. Vi mener den påklagede lederartikkelen baserer seg ukritisk på de feilaktige påstandene i hovedartikkelen, og dermed også i seg selv fremsetter slike uriktige påstander», skriver direktoratet.

De mener Saltenposten har brutt Vær varsom-plakatens punkter 4.14 om samtidig imøtegåelse og 3.2 om valg av kilder og kontroll av opplysninger.

Erkjenner brudd

Saltenposten har gitt tilsvar til PFU-klagen, og innrømmer der at direktoratet ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse.

«Vi har tilbudt direktoratet å legge premissene for en minnelig ordning, der vi beklager å ikke ha gitt mulighet til å imøtegå påstandene i artiklene. Tilbakemeldingen fra direktoratet er at de ønsker en klagebehandling i Pressens faglige utvalg, noe de selvsagt er i sin fulle rett til å gjøre», står det i tilsvaret signert ansvarlig redaktør Frank Øvrewall.

Redaktøren skriver videre:

«Saltenposten har en klar praksis på at de som blir utsatt for kritikk skal få mulighet til å komme med en samtidig imøtegåelse. I denne saken burde det absolutt ha skjedd. Ikke bare for å etterkomme Vær varsom-plakaten, men en samtidig imøtegåelse ville ha opplyst de forholdene det ble satt søkelys på, bedre for leserne.

Når det gjelder innholdet i kritikken som fremsettes mot Miljødirektoratet i artiklene, og hvorvidt den er riktig eller ikke, tar ikke undertegnede noen stilling til den. Men det er helt klart at kritikken burde vært forelagt Miljødirektoratet for samtidig imøtegåelse.»

Ifølge PFU-sekretariatet er det en stund til saken kommer opp i utvalget, tidligst i juni.

Powered by Labrador CMS