«Gule skjorter for ytringsfrihet» fotografert under en SIAN-markering i Oslo.

Omtalte interessegruppe som SIAN-støttespillere: Varden og Utrop frikjent i PFU

Klaget inn av «Gule skjorter for ytringsfrihet».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener ikke at lokalavisa Varden har brutt god presseskikk. Også Utrop ble frikjent etter en samlet vurdering.

Bakgrunnen for klagen er Vardens nyhetsartikkel «Demonstrerte mot muslimer – så gikk de til Kebab House» fra oktober 2021. Seks dager senere publiserer Utrop en sitatsak med tittelen «SIAN holdt islamdemonstrasjon – så gikk støttespillerne på Kebab House».

De to klagene er innsendt av interessegruppa «Gule skjorter for ytringsfrihet» sin leder, Veslemøy Lian, som reagerer på omtalen av gruppa som SIAN-støttespillere.

Klager oppførte brudd på ni punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) for Varden: 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 4.1, 4.3, 4.4, 4.10 og 4.12. De samme innklagede punktene gjelder for Utrop, sett bort fra punkt 3.1. Utvalget frikjenner begge avisene på samtlige punkter.

– Omtalen er upresist, men ikke mer upresist enn at det er innafor. Varden har redegjort godt i teksten for hva de gule skjortene står for. Hvis ikke de hadde gjort det, hadde det vært brudd, sa PFU-medlem og NRK-redaktør Stein Bjøntegård under diskusjonen.

Utrop omtalte opprinnelig gruppa som SIAN-aktivister, men endret dette til «støttespillere» i et forsøk på en minnelig løsning. Flere i utvalget stiller seg kritiske til Utrops opprinnelige omtale, men det er likevel bred enighet om at det er presseetisk forsvarlig da redaksjonen senere endret ordbruken. Utrop frikjennes derfor etter en samlet vurdering.

Utvalget stiller seg bak sekretariatets forslag i saken mot Varden. Den vedtatte uttalelsen lyder som følger:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Varden var derfor i sin fulle rett til å omtale både SIAN-demonstrasjonen og det som skjedde rundt denne, som at klagers organisasjon var til stede og gikk på restaurant etterpå.

Når det er sagt, skal det publiserte være korrekt. Vinkling og presentasjon må ikke gå på bekostning av etterretteligheten.

Slik utvalget ser det, er tittelbruk og vinkling i denne artikkelen rettet mot den Varden har intervjuet, som ikke er klager.

PFU merker seg imidlertid at klager reagerer på å bli omtalt som demonstrant og støttespiller for SIAN. Etter utvalgets mening må det være rom for spissing og forenkling i journalistikken. Det er ingen tvil om at klager og klagers organisasjon var til stede under demonstrasjonen med en uttalt hensikt om å støtte SIANs rett til å demonstrere . PFU mener derfor klager må akseptere at medlemmer av gruppa, i denne sammenheng, blir omtalt som støttespillere.

Det kommer også tydelig frem, blant annet i billedteksten, at de gule skjortene var der for å støtte ytringsfriheten. PFU faller ned på at omtale og bildebruk var akseptabel i dette tilfellet.

Utvalget har derimot forståelse for at klager opplever artikkelen som et angrep, da de blir indirekte kritisert, og viser derfor til tilsvarsretten, VVP 4.15.

Varden har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS